Unngå kontnater legekontor-240340-edited.jpg

Sterke krefter i politikk, samfunns- og næringsliv har det kontantløse samfunnet som mål. Det er noen grunnleggende utfordringer knyttet til dette, men viljen til å håndtere utfordringene jobber på lag med de reformvillige kreftene. Vi mener det er få argumenter som forsvarer at nettopp legekontorene skal være den siste kontantbastionen.

Vi har i tidligere bloggartikler pekt på hvilke utfordringer det er for legekontorene å håndtere kontanter. Hovedproblemet er at det koster penger, og at det krever arbeidsressurser. Det viktigste motargumentet er hensynet til pasientene og at det skal være en lav terskel for å gjøre opp for seg på legekontoret.

Kontanter koster

Den siste tidens prising av kontantuttak synliggjør at kontant betaling også er en utfordring sett fra pasientens ståsted. Enkelte banker tar nå ti kroner når kundene deres tar ut penger i minibanken. En vedvarende trend der bankene ønsker å få oss over på elektroniske alternativer og priser de manuelle tjenestene deretter.

Knuse myter

Bruken av elektroniske betalingsløsninger øker, de blir flere, og de blir enklere. De aller fleste eldre i dag bruker kort, og vi tror det er en utbredt myte at det er dyrt å bruke det. En annen myte er at mange tror at det forventes av dem at de skal ha kontanter, og at en autoritet som legen gjerne foretrekker cash.

Gjennom god informasjon, god dialog med pasientene og gode forberedelser, er det mulig å redusere antallet kontantbetalinger. Flere kommunale legevakter har allerede lagt om til kontantløs betaling. 

LES OGSÅ: 5 vanlige spørsmål om betaling for legetime

God informasjon

Det store spørsmålet sett fra legens ståsted er: Hvor lenge, og med hvilken kostnad, er det rimelig å forvente at fastlegen skal opprettholde en dyr og ineffektiv betalingsløsning for en marginal pasientgruppe - en gruppe som på sikt bør ha forutsetninger for å betale med annet enn kontanter.

Informasjon er stikkordet, og vi hevder at de fleste vil forstå, og se fordelene ved, kontantløs betaling på legekontoret når de får en god forklaring og et enkelt alternativ. Vel vitende om at legen enn så lenge har plikt til å motta kontanter. 

For å hjelpe deg på vei har vi laget en informasjonsplakat du kan skrive ut og henge på venteværelset. Dette kan du selvsagt også bruke i annen kommunikasjon med pasientene dine.

 

Klikk på plakaten for utskrivbar versjon

CrediCare Plakat Kvitt deg med kontantene 171222 v1.jpg

 

Gratis guide: Pasientbetaling - spørsmål og svar