Derfor får pasientene dine brev fra deg i Digipost

Av Tine Okstad Vie 9. juli 2018

Flere av våre kunder har i den senere tid gitt tilbakemelding om at pasientene deres lurer på hvorfor de nå får brev og fakturaer til Digipost-kassen sin og ikke til den vanlige grønne. I denne artikkelen hjelper vi deg med å gi dem gode svar.

Les mer ›

Temaer: Automatisering og digitalisering, Effektiv drift

Så mye koster det når pasientene dine må vente

Av CrediCare Helse 23. august 2017

Tid har en verdi for folk flest, og i mange tilfeller er tid som kjent penger. Det gjelder også for pasientene på venteværelset. Kø og ventetid hos legen har en kostnad, både for den enkelte pasient og for samfunnet som et hele.

Les mer ›

Temaer: Automatisering og digitalisering, Pasientopplevelse

Digital dialog med fastlegen - hva er nytt?

Av CrediCare Helse 16. august 2017

Siden senhøsten 2014 har Direktoratet for e-helse, i tett samarbeid med EPJ-leverandørene, testet ut digital dialog mellom fasteleger og pasienter. I 2016 ble utprøvingen utvidet til å omfatte flere legekontorer. Hva er status og hva er nytt sommeren 2017?

Les mer ›

Temaer: Automatisering og digitalisering

Verdien av Norsk Helsenett

Av Kristine Evebø 12. juli 2017

Noen helsevirksomheter har et noe anstrengt forhold til Norske Helsenett fordi de er pålagt å være medlemmer. Men medlemskap i Norsk Helsenett har også mange fordeler. Flere enn du muligens er klar over?

Les mer ›

Temaer: Automatisering og digitalisering

Digitalisering i sykehus hjelper pasienter å finne frem til timen i tide

Av CrediCare Helse 26. mai 2017

Pasienter som ikke finner frem på sykehusene og kommer for sent til avtalte timer kan være en utfordring for effektiviteten. Hvordan kan nye digitale løsninger bidra til flere punktlige oppmøter og bedre flyt i sykehusgangene?

Les mer ›

Temaer: Automatisering og digitalisering

Når får vi vårt første selvbetjente sykehus?

Av CrediCare Helse 10. mai 2017

Helsevirksomheter gjør nå som "alle andre" og tar i bruk automater, digitaliserte tjenester og mobile selvbetjeningsløsninger for å effektivisere egen drift og for å tilby pasientene enkle og tidsriktige løsninger. Hva betyr denne utviklingen for oss som brukere av helsetjenester?

Les mer ›

Temaer: Automatisering og digitalisering

Når pasienten kommer til betalingsautomaten før regningskortet er klart

Av CrediCare Helse 26. april 2017

Det er ikke uvanlig at pasienten er klar til å betale for konsultasjon hos lege eller på sykehus før alle opplysninger og takster har kommet med på regningskortet. Dette høres kanskje ikke ut som en stor sak, men uferdige regningskort kan faktisk føre til både kundestøy og inntektstap. 

Les mer ›

Temaer: Automatisering og digitalisering, Betaling, Pasientopplevelse

En god innsjekk er starten på en god pasientreise

Av CrediCare Helse 5. april 2017

Helsevirksomheter har noe å lære av flyplassene når det gjelder å legge til rette for enkel innsjekk og videre reise for pasientene.

Les mer ›

Temaer: Automatisering og digitalisering, Effektiv drift

10 tjenester som med fordel kan automatiseres i helsevirksomheter

Av CrediCare Helse 22. mars 2017

I de fleste lege- og helsevirksomheter finnes det et potensiale for å automatisere og digitalisere arbeidsoppgaver og tjenester. Her lister vi 10 ulike tiltak som kan frigjøre ressurser og øke servicegraden på sykehus, legekontorer og i andre helsebedrifter.

Les mer ›

Temaer: Automatisering og digitalisering

Andelen som betaler på betalingsautomat hos legen øker med alderen

Av Eirik Søreide Klepaker 8. mars 2017

Med innføring av ny teknologi og nye selvbetjeningsløsninger, tenker man gjerne at det er behov for egne tiltak for de eldre brukerne. Våre statistikker viser imidlertid at det er de yngre som oftere velger faktura fremfor å betale med kort på betalingsautomaten hos legen!

Les mer ›

Temaer: Automatisering og digitalisering, Betaling

Om DinePasienter.no

DinePasienter.no er en blogg av CrediCare. Her vil du finne artikler med tips og råd som er nyttig for deg som er involvert i drift av en helsevirksomhet. Blant temaene vi dekker er effektivitet, kundeservice, betaling, økonomi, pasienthåndtering og aktuelle systemer.

Besøk også credicare.no

  Følg oss på Facebook

Gratis e-bok: Selvbetjening og automatisering i helsevirksomheter

Siste innlegg

Søk i bloggen