IMG_0222

GDPR fikk mye oppmerksomhet i 2018. I 2019 er det en ny forkortelse vi stifter kjennskap til, nemlig PSD2. Hva er så dette, og hva har det å si for deg og ditt treningssenter?

PSD2 er positivt fremstilt i media, noe det utvilsomt er, men hvor anvendelig er det for vår bransje og de tjenestene vi tilbyr? Det er nærliggende å vurdere om den trofaste AvtaleGiroen som ble lansert tilbake i 1995, nå vil bli erstattet eller utkonkurrert av tjenester som blir muliggjort med PSD2.

For ordens skyld, GDPR er en forkortelse for General Data Protection Regulation, og er det nye personvernregelverket som EU innførte i 2018. PSD2 er en forkortelse for Payment Services Directive nr. 2 og er den nyeste versjonen av EU-direktivet som regulerer betalingstjenester, kort forklart av Finans Norge.

I teorien betyr dette at direktivet kan gi hvem som helst mulighet til å tilby eller utføre betalingstjenester som tidligere var forbeholdt tradisjonelle banker, som blant annet tilgang til konto, uttak, innskudd, gjennomføring av betalinger m.m.

LES OGSÅ: Dette bør du som leder eller styremedlem vite om betaling på treningssenter

reiel haugland-sparebanken sfj-1

Reiel Haugland, direktør for teknologi og innovasjon i Sparebanken Sogn og Fjordane.


Vi spurte hva Reiel Haugland mener om fremtidsutsiktene. Han er direktør for teknologi og innovasjon i Sparebanken Sogn og Fjordane; en bank som har satset mye på teknologisk utvikling og ligger langt framme, teknologisk, i sin bransje.

- AvtaleGiro er et særnorsk fenomen. PSD2, en generalisert, europeisk lovgivning, og er ikke skrudd for å være tilpasset Norge i det hele tatt. Dette gjelder i større grad for land som for eksempel Tyskland eller Danmark. De har respektivt over 50 prosent og 40 prosent kontantbasert økonomi. For å si det enkelt, så er PDS2 laget for at aktører som Vipps skal kunne oppstå i Europa. Vipps var i produksjon i Norge før PSD2 var påtenkt, forteller Haugland.

3,4 millioner bruker AvtaleGiro

Det er naturlig å anta at vi i årene som kommer vil få mange nye og spennende måter å betale på, dette ser vi allerede med blant annet Apple Pay og Vipps som har kommet det siste tiåret. Disse løsningene har i stor grad vært supplement til dagens betalingsløsninger, og ikke erstatninger eller konkurrenter.

I Norge er det over 3,4 millioner som benytter AvtaleGiro. Tall fra Nets viser at det i fjor ble sendt 130,7 millioner regninger som AvtaleGiro, noe som er en økning på 5,3 prosent fra 2017.

AvtaleGiro ble bygd opp som ett samarbeid mellom bankene og Nets, og har i årenes løp flere ganger fått ny tilstøtende funksjonalitet som følge av utviklingen som har skjedd. Verdt å nevne er blant annet:

  • Når du betaler en regning i nettbanken din til en betalingsmottaker som tilbyr AvtaleGiro, vil du få spørsmål om du vil inngå avtale om AvtaleGiro. Dermed er det bare å «takke ja».
  • Betaleren kan be om å bli varslet i forkant av en betaling, enten via nettbank eller kontoutskrift, og kan om ønskelig stanse den eller endre beløpet som skal overføres fra mobilbank eller nettbank.

LES OGSÅ: Spar tid og ressurser med AvtaleGiro

Det er naturlig å anta at det er vanskelig å erstatte denne løsningen på kort sikt. I PSD2 er det også strenge retningslinjer for blant annet sikkerhet, som nok også setter sine naturlige begrensinger for hvem som har mulighet til å tilby og utvikle slike løsninger. Dette er også noe som Haugland påpeker.

- Min hypotese er at PSD2 ikke vil få noen store konsekvenser i Norge i det hele tatt. Av den grunn at de aktørene som skal bruke PSD2-rammeverket vil bli underlagt Finanstilsynet og at kravene derifra er helt på nivå med en fullverdig bankkonsesjon.

Sett i dette lyset kan vi si at vi går en spennende fremtid i møte. Vi kommer til å utvikle og ta i bruk flere nye betalingstjenester fremover, men samtidig er det naturlig å tro at vår trofaste venn AvtaleGiro også vil bli med oss en god stund enda.

Gratis e-bok: Slik får du et mer lønnsomt treningssenter