20151009_Credicare-Trening_0447

Konkurransen blant treningssentrene er tøff, og du må vinne nye medlemmer på flere ulike stadier i beslutningsprosessen før du kan feire nye signeringer. En viktig del av jobben din er å overbevise de som er klare til å ta en beslutning, slik at de velger ditt senter.

Du har markedsført treningssenteret ditt, og nye potensielle medlemmer viser interesse for å trene på senteret. Etter hvert vil noen sende signaler som tilsier at de nærmer seg en beslutning. Dette er en avgjørende fase i kundens kjøpsprosess. Nå vil de ikke ha flere salgsbudskap fra deg, de vil ha svar på praktiske spørsmål og en bekreftelse på at du er en seriøs avtalepartner.

Nedenfor har vi listet opp 10 typiske spørsmål nye medlemmer vil stille før de inngår avtale med et treningssenter - og som du bør ha gode svar på:

1. Hva er totalprisen for å trene på senteret?

Dette er noe som mange vil ha svar på før de signerer. Du har alt å tjene på å kommunisere dette klart og tydelig, slik at det ikke blir spørsmål når fakturaen kommer. Forbrukerombudet har for øvrig også et høyt fokus på å avdekke villedende prismarkedsføring.


2. Når, og hvordan betaler jeg for treningen? 

Vær tydelig i informasjonen du deler med nye medlemmer. Informer dem om når medlemsavgiften trekkes, og hvordan de gjennomfører betalingen. Her er det viktig at praksisen på når og hvordan medlemmet skal betale er lik blant alle medlemmene dine.

Fortell så videre hvilke betalingsmåter dere tilbyr (faktura, AvtaleGiro, andre måter?), og informer gjerne om hvem som vil følge de opp dersom medlemsavgiften ikke blir betalt i tide dersom du bruker en betalingspartner. Sistnevnte er god praksis å informere om slik at medlemmet er forberedt dersom det kommer et brev eller henvendelse fra noen andre enn ditt senter.

LES OGSÅ: Bør treningssenteret kredittsjekke medlemmene?


3. Har dere bindingstid, og hvor lang er den?

Vær tydelig på hvor lang bindingstid medlemmet ditt har, og forklar gjerne grunnene til at det er en bindingstid. Vanlig praksis på bindingstid i bransjen er i dag 12 måneder, noe som er i tråd med Forbrukerrådets retningslinjer. Det er ikke ulovlig å kreve mer, men du bør være klar over at mange vil kvie seg på å signere en avtale som har mer enn ett års binding. Flere opplever det vanskelig å planlegge langt frem i tid, og et år er en mental grense for mange når det gjelder å forplikte seg. I dag er det flere treningssenter som tilbyr et alternativt medlemskap, uten bindingstid. Dette medlemskapet har ofte en litt høyere pris, men gir medlemmene større grad av fleksibilitet.


4. Hvordan melder jeg meg ut og hvor lang er oppsigelsesfristen (i og etter bindingstiden)?

Vær åpen og tydelig på rutinene og fristene for utmelding på ditt senter. Når og hvordan skal en oppsigelse skje for å være en gyldig - i bindingstid, og etterpå? Sørg for å gjøre det klart at oppsigelse av medlemskapet skal skje som en aktiv handling i henhold til senterets bestemmelser, og at det å for eksempel slutte å betale regningene ikke blir regnet som en gyldig oppsigelse. Hvis medlemmet en dag ønsker å melde seg ut, så er det selvsagt kjedelig, men det er en fordel for begge parter at det skjer riktig og på enkleste måte.

Når det gjelder oppsigelsestid, så kan det være verdt å merke seg at stadig flere potensielle medlemmer vet at forbrukerombudet anbefaler en måned. Noen vil derfor styre unna senter som har lenger oppsigelsesfrist, for eksempel tre måneder, som ikke er uvanlig.

LES OGSÅ: Små grep som kan hindre at medlemmene forsvinner fra treningssenteret


5. Hvilke tilbud og kampanjer gjelder ved innmelding?

Potensielle medlemmer vil naturlig nok ha så mye som mulig i bytte for signaturen på avtalen. Noen vil forsøke å forhandle seg fram til ekstra goder. Kanskje kjører dere spesielle innmeldingstilbud og kampanjer i høysesong?

Likevel kan det være fornuftig å tenke seg godt om før dere gir individuelle spesialtilbud eller slenger på noen ekstra goder ved innmelding, for eksempel gratis prøvetime med PT, prøvemedlemskap med fullt tilbud i en periode, eller andre fordeler som dine eksisterende medlemmer ikke har, eller aldri fikk tilbud om ved innmelding. Like muligheter for alle medlemmer er det beste.

Hvis noen ønsker å se og prøve senteret før de signerer, kan dere for eksempel vurdere å arrangere åpen dag eller uke, med tilbud for alle. Et annet alternativ kan være å bruke «drop in» som et innsalg: La potensielle medlemmer prøve senteret enten gratis, eller mot at de betaler per gang, og la dem få pengene tilbake hvis de melder seg inn i løpet av en gitt frist.

LES OGSÅ: Slik markedsfører du ditt treningssenter lokalt

6. Hva inngår i medlemskapet, "all inclusive"?

Husk å kommunisere totaltilbudet ditt til de som viser interesse for å trene hos deg: Treningstilbud og gruppetimer, utvalg i apparater, mulighet for PT, barnepass, parkering, åpningstider, hyggelige avtalepriser på treningstøy og utstyr, sosiale arrangement - få med alle opplysninger som medlemmer kan oppleve som fordeler. Kanskje har du noen goder som ikke egentlig var blant kriteriene på lista til den som vurderer å signere, men som bidrar til at avgjørelsen bikker i din favør.


7. Hvilke rettigheter har jeg hvis jeg angrer på innmeldingen?

Hvor og hvordan kontrakten er signert, har noe å si for hvilke vilkår og rettigheter medlemmene har i forbindelse med angrerett. Hvis avtalen inngås utenfor treningssenteret ("selgers forretningssted") - for eksempel på hjemmesiden eller på en stand - har medlemmet 14 dagers angrerett. Medlemmet trenger ikke ha noen spesiell grunn til å angre seg, så lenge det er innenfor fristen. Blir avtalen inngått på senteret, er den bindende fra det øyeblikket den er signert. Da gjelder vanlige regler for utmeldelse.


8. Kan jeg fryse medlemskapet hvis jeg trenger det? Hva er gyldige grunner for frys?

Svarene på disse spørsmålene må dere ha tenkt godt igjennom. Vær tydelig på hva som er gyldige grunner for frys, og vær konsekvent både i informasjon og i situasjoner hvor dere innvilger medlemmene betalingspauser. Varierende praksis og forskjellsbehandling av medlemmer kan sende useriøse signaler.

LES OGSÅ: Årsaker til at medlemmer ønsker å fryse treningsavtalen (og hva du kan gjøre med det)


9. Hvilke åpningstider har dere? Når kan jeg komme å trene på senteret?

Potensielle nye medlemmer vil være opptatt av åpningstider og eventuelt muligheten for å trene utenfor betjente tider. Når er senteret bemannet? Tilbyr dere medlemmene å komme og gå ved hjelp av kort eller nøkkel?

Uten å lyde alt for streng kan det også være lurt å informere om konsekvensene ved å snike seg inn på senteret uten gyldig medlemskap.


10. Kan jeg melde meg inn før jeg er 18 år?

De fleste treningssenter i Norge har en aldersgrense på 16 år, men det er også mulig å tilby ungdomskort for yngre medlemmer mot at de trener sammen med en foresatt. Ved innmelding av nye medlemmer under 18 år er det viktig at du informerer om at en foresatt må signerer medlemskontrakten og vil stå ansvarlig for at medlemsavgiften blir betalt. Vær tydelig på hva aldersgrensen er for å trene på ditt senter, og informer medlemmet om konsekvensen dersom man ikke følger avtalen. Noen konsekvenser på dette kan være at medlemskapet umiddelbart avsluttes, og innbetalt start og treningsavgift ikke blir refundert.

Ved innmelding av medlemmer under 18 år er det viktig at du gjennomfører god veiledning og oppfølging slik at risikoen for skader på unge medlemmer reduseres.


Avtale i boks? Registrer alle opplysninger!

Når du har gitt de svarene som medlemmet trenger for å sette sin signatur på avtalen, starter en ny og viktig jobb: Å legge til rette for et langt og godt kundeforhold. Riktig informasjon om medlemmet og medlemskapet er viktig for god dialog og for medlemmets opplevelse av ditt senter. Sørg derfor for å registrere alle opplysninger om nye medlemmer riktig fra start. Klarer dere også å holde denne informasjonen oppdatert, har dere langt på vei lagt grunnen for et godt kundeforhold.


Gratis guide: Sjekk dette for du velger betalingspartner for treningssenteret