Tips til hvordan du kan sikre at medlemmene betaler treningsavgiften i tide.

Her er en god nyhet for deg som driver treningssenter: Statistikken viser at hele 90 % av treningsmedlemmer betaler avgiften i tide! Sørg for at dette tallet også gjelder ved ditt senter. 

Treningsvilje = betalingsvilje?

Mens det i snitt sendes ut inkassovarsel på mellom 25 og 30 prosent av alle utstedte fakturaer, purres det normalt på kun mellom 5 og 10 prosent av fakturaer for treningsavgifter. Det er selvsagt fristende å lansere en påstand om at sunne mennesker har sunn økonomi, men fullt så opplagt er det likevel ikke.

AvtaleGiro og gode rutiner sikrer betalingen

De fleste treningssenter tilbyr betaling av treningsavgiften over AvtaleGiro. En AvtaleGiro er en avtale som inngås mellom medlemmet og banken. Avtalen gir banken tillatelse til å trekke et fast beløp av medlemmets konto hver måned etter melding fra ditt treningssenter. AvtaleGiro bidrar til å sikre faste betalinger og øker betalingsgraden, som jo bør være så høy som mulig.

Normalt vil altså kun 5 til 10 prosent av treningsfakturaer trenge purring, men dette tallet er helt avhengig av hvor gode rutiner du har på ditt treningssenter, og hvor flinke dere er til å følge disse. Når betaling uteblir, er årsaken ofte uteglemmelse - ikke uvilje - fra medlemmets side. Vi anbefaler derfor at du har rutiner både for å følge opp at AvtaleGiro-avtaler er aktive, og faste rutiner for purringer og inkasso. Det er nemlig god kundebehandling å gjøre det enkelt for medlemmene å betale for seg!

LES OGSÅ: Slik kan du forebygge at treningsavgiften går til inkasso

Tilby AvtaleGiro via hjemmesiden din

Vi ser at senter som gir mulighet til å opprette AvtaleGiro på hjemmesiden sin, har et betydelig høyere antall medlemmer med aktiv AvtaleGiro enn senter som ikke gir den muligheten. 

Ved å gjøre det mulig å melde inn AvtaleGiro på hjemmesiden deres, kan dere også følge opp medlemmer som ikke har aktive avtaler. Når medlemmet sier ja til AvtaleGiro som betalingsform for trening, er du avhengig av at han eller hun godkjenner avtalen i sin nettbank. Ellers kommer ikke pengene inn på din konto. Ansvaret for at AvtaleGiroen er aktiv ligger ene og alene på medlemmet, men du kan påvirke prosessen, for eksempel med påminnelse på SMS eller andre digitale kampanjer.

Gratis e-bok: Slik får du et mer lønnsomt treningssenter