Anbefaler fastlegen å trene på ditt treningssenter?

Kompetansen som skal til for å anbefale og tilpasse riktig fysisk aktivitet til mennesker med helseutfordringer finnes i dag på treningssentrene. Likevel er det få leger som anbefaler pasientene sine å oppsøke det lokale treningssenteret for hjelp og motivasjon til fysisk aktivitet. Hva kan vi selv gjøre for å opplyse legestanden?

Den voksne delen av befolkningen har mer kontakt med sin fastlege og sitt legesenter enn den yngre. Samtalene med legen handler også mer om hvordan man beholder helsen når man begynner å bli "godt voksen" og kanskje kjenner på utfordringer med en aldrende kropp.

Temaer som blir tatt opp i samtalen mellom fastlege og pasient er for eksempel livsstil, kosthold og fysisk aktivitet. Spørsmålet er om legen i disse samtalene foreslår å kontakte et treningssenter for å få hjelp og motivasjon til å trene? Vi vet jo at det er et tiltak som mange ville ha stor glede og nytte av.

Vi kan, vi vil - hvordan få det til?

Vi som jobber i treningssenterbransjen har mye kompetanse og erfaring innen trening. Ikke minst har det vært en utvikling i markedet for personlig trening som gjør at kompetansen blant ansatte på treningssenter har blitt mer spesialisert og tilpasset ulike behov og utfordringer, blant annet knyttet til helse og livsstil.

Dagens treningssenter har altså kompetansen som skal til for å anbefale og tilpasse riktig fysisk aktivitet til alle typer mennesker på bakgrunn av den enkeltes tilstand, fysiske begrensninger og toleranse. Ikke alle leger er klar over dette. Hva kan vi selv gjøre for å opplyse legestanden?

Jeg tror at det lokale treningssenteret har mye å tjene på å møte det lokale legesenteret og vise fram sin kompetanse, erfaring og tilbud knyttet til trening for ulike grupper av mennesker.

LES OGSÅ: Slik markedsfører du ditt treningssenter lokalt

Legge fram CV

En lege vil naturlig nok være opptatt av faglig kompetanse og trygghet dersom han eller hun skal anbefale sine pasienter å kontakte ditt treningssenter. Det kan derfor være lurt å "kvalifisere" seg for legen gjennom å legge fram en CV som viser hvilken kompetanse dere har innen ulike former for personlig trening på senteret.

Lunsjpresentasjon for legene

De fleste leger har en full avtalebok, og trolig vil de ikke prioritere å komme til ditt senter for å få informasjon om hva dere kan tilby. En idé kan derfor være å invitere seg selv til legesenteret i lunsjpausen. Gjør en avtale på forhånd, ta med en sunn, fristende lunsjkurv og en godt forberedt presentasjon - så har du kanskje legenes oppmerksomhet i cirka 20 effektive minutter. Bruk tiden godt og gi legene overbevisende grunner til å vurdere et samarbeid med deg og ditt senter.

Tilby "bøy og tøy" på legekontoret

En måte å vise kompetansen deres på, kan være å tilby de travle legesekretærene og sykepleierne en liten «bøy og tøy» på arbeidsplassen, og gi dem noen gode råd om grep mot stive rygger og stressnakke.

Bruk av incitamenter?

Selv om legens anbefaling kan være en god salgskanal inn til ditt senter, anbefaler vi ikke å ikke legge opp til incitamenter eller betaling for den påvirkningen legen gjør. Økonomiske interesser vil kunne sette både legens og senterets troverdighet og habilitet på prøve. Det er en høy sannsynlighet for at også legen vil være opptatt av å trå varsomt rundt dette.

Øke bidraget til folkehelsa?

Omdømmeundersøkelsen som CrediCare gjennomførte i 2016, viste at folk flest ikke ser treningssentrene som en viktig bidragsyter for folkehelsa. Kanskje er det på tide at vi går enda mer aktivt ut og prøver å gjøre en forskjell for den nasjonale helsetilstanden?

Å finne effektive og gjennomførbare tiltak som skaper varige, positive endringer i livsstil hos den jevne befolkning, er en utfordring for helsemyndighetene. Ingen sitter med fasit - heller ikke vi som kan mye om trening og helse. Men vi er kvalifiserte for å gi råd og retningslinjer, og kanskje vi som bransje bør åpne opp for å dele mer av vår kunnskap pro bono? Gevinstene av en "sunnere" befolkning vil jo komme oss alle til gode!

TREN17 som arrangeres 23. og 24. mars vil Anne Thidemann i Virke Trening snakke om hvordan treningssenterbransjen kan bli en tilbyder til offentlig sektor. Se hele programmet her.

Hansken er kastet

Jeg håper noen våger å ta opp denne «hansken» og forsøker å innlede et samarbeid med det lokale legekontoret. Vi vil gjerne høre om erfaringer! Hvilken type samarbeid ble inngått? Hvordan fungerer det faglig? Har samarbeidet hatt effekt på senterets inntjening? Fortell oss her i kommentarfeltet eller send en epost.

Gratis e-bok: Slik får du et mer lønnsomt treningssenter