Er det verdt å kredittsjekke nye medlemmer på treningssenteret?

Kredittsjekk eller ikke? Er det bare en ekstra kostnad å gjennomføre kredittvurdering på nye medlemmer eller får du faktisk igjen for investeringen?

Når nye medlemmer tegner medlemskap vet vi av erfaring og statistikk at noen vil bli sene betalere. Men vi vet ikke hvem.

Bør treningssentrene forsikre seg om at alle nye medlemmer er kredittverdige og kan betale for seg? Hvis du gjør det, kan du da redusere problemet med sene eller manglende betalinger?

Tre nyttige erfaringer

Det finnes mange gode løsninger for kredittsjekk av privatpersoner. Det er blant annet mulig å få dette integrert i bestillingsløsninger på nett, eller ved registrering av nye medlemmer. Spørsmålet er om det er formålstjenlig for treningssenteret å ta i bruk slike løsninger?

Våre erfaringer tilsier at for de fleste treningssentre vil kredittsjekk av alle nye medlemmer trolig være en unødvendig rutine og en ekstra kostnad.

Fordi:

  1. Treningssenter med medlemmer på løpende AvtaleGiro og gode rutiner har en purreprosent på kun 2 - 3 %.
  2. Sannsynligheten for å få betaling fra de som må purres og eventuelt oversendes til inkasso, er på cirka 80 %.
  3. Grensekostnaden ved å ta inn et nytt medlem er relativt liten. Senteret taper kanskje på innsatsen i innsalget og introduksjonstimene dersom betalingen uteblir, men har ikke så mange direkte kostnader utover dette.

Det er mulig du har registrert at din purregrad er høyere enn 3 %. Dette kan selvsagt skyldes ditt spesielle kundegrunnlag, men mer sannsynlige årsaker er at medlemmene er noe sene med å godkjenne AvtaleGiroen i nettbanken, eller at dere har utfordringer med de interne rutinene på senteret.

LES OGSÅ: Resepsjonstapet – hvor overskuddet til treningssenteret forsvinner

Når bør du sjekke betalingsevnen?

Selv om en kredittsjekk av enkeltmedlemmer ikke alltid vil lønne seg i det lange løp, så er situasjonen en annen ved større leveranser.

Skal du for eksempel fakturere arrangementer eller bedrifter som inngår kollektive treningsavtaler, så kan det selvsagt være aktuelt å kredittsjekke for å unngå å levere tjenester for store beløp som man ikke får betalt for.

LES OGSÅ: Når arbeidsgiver betaler for treningen

Det samme vil også være aktuelt når det er snakk om å legge større kostnader inn i leveransen til medlemmer. Eksempel på dette kan være avtale med ekstern PT, leveranse av klær og lignende. Innsatsfaktoren din avgjør om du burde vurdere en kredittsjekk.

Gode rutiner reduserer tap

Tette og gode rutiner for oppfølging av sene betalere er viktig, for å hindre at manglende betaling blir et problem.

LES OGSÅ: Slik kan du forebygge at treningsavgiften går til inkasso.

Mistenker du at det ikke er særlig håp om å få inn betalingen, kan merking og stenging av av kort redusere størrelsen på misligholdet og dermed også tapet på fordringer du har utestående.

Når inkasso står igjen som eneste måte å få inn pengene, velger de fleste treningssenter å sette bort innkrevingen til en ekstern samarbeidspartner. En fordel med outsourcing av betalingsoppfølging er at du enklere kan skille penger og person. I noen tilfeller kan det faktisk redde kundeforholdet!

Gratis guide: Derfor bør du sette bort hele betalingsprosessen  Last ned nå