Posten-2015-0994
 
Medlemmer på flere treningssentre ønsker å vite hvorfor de får brev og fakturaer i Digipost istedenfor i postkassen hjemme. Trygging av personopplysninger, er en av flere grunner.

Digipost er Posten Norge AS sitt digitale alternativ til den vanlige postkassen. Den frivillige, digitale postkassen har vært i virksomhet i flere år, men det er først de senere år tjenesten begynner å få brukeromfang av betydning. Etterhvert som flere aktører tar denne løsningen i bruk, vil forbrukerne oppleve økt trafikk til den digitale postkassa.

Hvorfor Digipost?

Det er i hovedsak tre årsaker til at vi bruker denne tjenesten: 

  • Enklere betaling - mange banker tilbyr automatisk overføring av faktura direkte til nettbank.
  • Digipost er en kryptert tjeneste som sikrer sensitiv informasjon.
  • Vi sparer miljøet ved å redusere papirforbruk og transport.

Vi er også opptatt av innovasjon og har som mål å ta i bruk ny teknologi for stadig å forenkle tilbudet til sluttbruker.

Eget valg

Flere medlemmer er gjerne overrasket over at de får brev og fakturaer til sin digitale postkasse. De har gjerne registrert seg på denne tjenesten for lenge siden og glemt den inntil de får sine første forsendelser. Men dette er noe de selv har valgt, og de kan når som helst avslutte dette og gå tilbake til papirfaktura som sendes til den vanlige postkassen.

I denne artikkelen kan du lese om hvordan man deaktiverer Digipost.

Innboksvarsel

Vi tror det er lurt at du i dialogen med dine medlemmer først klargjør at dette er en frivillig ordning de selv har akseptert, og at de når som helst kan gjøre om på denne. 

Om man ønsker det, kan man få varsel på både e-post og SMS når et brev tikker inn i den digitale postkassen. Dette er noe en aktivt må velge. Brev fra statlige institusjoner varsles uansett om man har valgt å bli varslet eller ikke.

Tryggere postkasse

Mange lurer på hvorfor vi trenger Digipost når vi har e-post - det er da en digital postkasse god som noen? Svaret på det spørsmålet er sikkerhet.

E-post er en åpen kanal som er utsatt for moderne datakriminalitet som ID-tyveri, virusangrep og spam. Digipost er en kryptert tjeneste fra ende til ende, og ingen kan avlytte eller overvåke denne trafikken. Sånn sett er Digipost tryggere enn de fleste grønne postkasser som er mer åpne og tilgjengelige dersom man ikke har fysisk lås på den.

Enklere betaling

Flere og flere banker kobles nå mot Digipost, slik at man enkelt kan overføre fakturaer fra Digipost og direkte til nettbanken. Foreløpig er det disse bankene som har integrasjon mot Digipost: DNB, Sbanken, KLP, Gjensidige Bank, Handelsbanken og Sparebanken Øst, hvor løsningen fungerer noe ulikt fra bank til bank.

I denne artikkelen kan du lese mer om betaling direkte i Digipost.

Noen vanlige spørsmål vi får om Digipost: 

Digipost3-070835-edited

Hva kan sendes i Digipost?
Tidligere var det kun fakturaer som kunne sendes via Digipost, mens inkassobrev måtte sendes fysisk til den grønne postkassen. Men, etter lovendringen som medførte teknologinøytralitet ble besluttet 31.mars 2017, ble det tillatt at inkassobrev også kan sendes digitalt. Det betyr at alle inkassobrev nå kan sendes via Digipost. CrediCare har valgt en gradvis overgang til digital utsendelse av brev som gjelder inkasso, og sender derfor ikke alle inkassobrev med Digipost ennå.

Kostnader med Digipost?

Foruten fakturagebyr, vil det ikke være noen merkost ved at vi sender brev og fakturaer til medlemmet ditt via Digipost. Det er kanskje naturlig å snu problemstillingen; vil man spare noe på å sende brev og fakturaer via Digipost?

Det er ikke store besparelsen ved å sende et brev via Digipost kontra ordinær postgang. Arbeidet med å håndtere og administrere fakturaen er det samme, i tillegg til at Digipost også tar seg betalt pr. brev som distribueres i kanalen. Et fakturagebyr skal like mye dekke arbeidet med å håndtere fakturering og oppfølging som selve distribusjonen. Pris for å sende brev pr. post eller Digipost er derfor uforandret for deg som kunde. 

Vil det medføre merarbeid for treningssenteret?

Digipost er en distribusjonskanal som er strømlinjeformet av leverandører som produserer brev, og medfører derfor ikke merarbeid for deg. Under distribusjonen blir alle brev til mottakere som er registrert med Digipost, sortert ut og sendt digitalt.

Digipost er fremtiden

Grunnleggende endringer i folks vaner medfører alltid litt irritasjon og utløser en del klaging. Dersom du kan svare på brukernes spørsmål og tydeliggjøre at dette er noe de har full kontroll på selv og ingen har pålagt dem, kan du møte dem på en god måte.

Digipost er kommet for å bli, og de fleste vil oppleve at fordelene ved å tilegne seg denne måten å kommunisere på, overgår energien de bruker på å endre en vane. Medlemmer som bruker Digipost mottar utsendelsene raskere, har posten tilgjengelig når og hvor som helst, har alt på ett sted og kan i tillegg ha litt bedre samvittighet for miljøet.

Besøk gjerne Digipost sine nettsider for ytterligere informasjon og registrering.

Dette er en oppdatert versjon av en artikkel som ble publisert på senterdrift.no i juli 2018.

Gratis e-bok: Slik får du et mer lønnsomt treningssenter