20151009_Credicare-Trening_0140-919993-edited.jpg

Nøkkelen til lønnsom drift av treningssenter ligger i stor grad internt, i rutiner og ansattes kompetanse. Som leder eller involvert i styre for et treningssenter er det noen grunnleggende ting du bør vite om betaling og prosesser rundt innkreving av treningsavgift.

Veksten i treningssenterbransjen har stoppet opp, og marginene er små. Både frittstående senter og kjeder har utfordringer med å drive lønnsomt, og det er lite som tyder på at trenden kommer til å snu med det første.

Når du ikke styrer utviklingen i markedet, må du finne de faktorene for lønnsomhet som du kan gjøre noe med!

Et bra sted å starte, er i gjennomgang av senterets interne rutiner rundt betaling og innkreving av treningsavgift. Vi som jobber tett med bransjen gjennom å levere ulike betalingstjenester, ser en klar sammenheng mellom gode innkrevingsrutiner og gode økonomiske resultater hos treningssenter. Daglig ser vi større og mindre tiltak som kan styrke økonomien til våre oppdragsgivere.

Her stiller vi fire spørsmål som er relevante for alle ledere og styremedlemmer i treningssenter som er opptatt av lønnsomhet. I svarene ligger et betydelig økonomisk forbedringspotensial for mange aktører i bransjen.

1. Tilbyr dere AvtaleGiro til medlemmene?

Faste månedlige trekk, fremfor en større årlig avgift, oppleves mer overkommelig og mindre bindende for medlemmene, og tar ned terskelen for å inngå fast avtale om trening. AvtaleGiro sikrer at pengene kommer på konto ved forfall, og øker betalingsgraden til senteret betydelig.

LES OGSÅ: 9 av 10 betaler treningsavgiften i tide

2. Har dere gode nok rutiner rundt betaling og inkasso?

Senteret ditt er avhengig av en positiv kontantstrøm for å være lønnsomt. En sikker kontantstrøm oppnår du ved å ha tydelige og gode betalings- og innfordringsrutiner. Om dine rutiner ikke er gode nok, kan det være lurt å få en profesjonell partner til å hjelpe deg. Sørg da for at du velger en samarbeidspartner som vil ivareta dine interesser og dine medlemmer på en god måte.

LES OGSÅ: Slik kan du forebygge at treningsavgiften går til inkasso

3. Hvilken kompetanse har de ansatte på betaling og økonomi?

Vi ser at det er svært ulik kompetanse blant ansatte på treningssentrene når det gjelder regler og god praksis for håndtering av økonomi og betaling. Kompetansen til de som håndterer dette er helt avgjørende for at senteret ikke taper penger på dårlige rutiner.

LES OGSÅ: Resepsjonstapet - hvor overskuddet til senteret ditt forsvinner

4. Er betaling og innfordring noe dere bør drive med selv?

Ressursbruken i forbindelse med administrasjon av medlemskap, betaling og hjelpefunksjoner er betydelig for de fleste treningssentre. Det er kostbart å opprettholde kompetansen som skal til for å håndtere dette korrekt og effektivt, og du risikerer at rutiner som er knyttet til nøkkelpersoner stopper opp ved fravær.

Som leder eller styremedlem bør du vurdere tids- og ressursbruk internt på betalingsadministrasjon mot alternative løsninger som innebærer å sette bort hele eller deler av betalingsprosessen.

P.S. Ikke glem hvem som betaler...

Uten medlemmer, ingen betaling! Derfor er det veldig viktig at dere også følger nøye med på alle interne rutiner som gjelder medlemshåndtering, fra rekruttering og avtaleinngåelse til oppsigelse av medlemskap. "Medlemssyklusen" inneholder en lang rekke punkter som påvirker senterets resultater på kort og lang sikt.

I e-boken "Slik får du et mer lønnsom treningssenter" som du kan laste ned gratis har vi tatt for oss ulike kritiske faser i håndtering av medlemmer, og foreslår konkrete tiltak som hjelper dere å øke avkastningen på senteret.

 Gratis e-bok: Slik får du et mer lønnsomt treningssenter  Last ned nå