Dette bør du tenke på når du skal ansette medarbeidere på treningssenteret

Før eller senere kommer det til et punkt der du som eier av et treningssenter må ta stilling til om du skal ansette folk til å jobbe for deg. Her er noen tips til deg som vurderer - eller er klar for - dine første ansettelser.

Mange treningsgründere velger å starte og drive den første tiden uten ansatte, inntil de ser hvordan det utvikler seg med tanke på omsetning. Det er nok lurt, selv om det kanskje betyr at man må jobbe døgnet rundt i en periode. Det koster å ha ansatte. Når du går til skrittet å bli arbeidsgiver, er det greit å vite at du har økonomi til det.

Ansettelser forplikter

I treningsbransjen er det som kjent lange åpningstider, og derfor er det vanlig å ha deltidsansatte og ekstrahjelp. Ofte er det slik at daglig leder selv jobber dagtid, mens ansatte jobber ettermiddager, kvelder og helger. Som arbeidsgiver hviler det en forventning på deg om at du behandler alle ansatte riktig og bra, uansett hvor mye eller hvor ofte de jobber for deg.

Beslutningen om å ansette er ikke noe man skal ta lett på. Med rollen som arbeidsgiver kommer forpliktelser, kostnader og merarbeid. Det er viktig å holde tungen rett i munnen og følge reglene i arbeidsforhold. Å trå feil kan fort koste deg dyrt og gå på omdømmet løs.

Her er noen tips og råd til hvordan du reder grunnen for gode ansettelser og gode arbeidsforhold:

1. Vær tydelig på hva jobben er, og hvem som passer til den

Både for din egen del og for den du etter hvert ansetter, bør du ha klare tanker om hva stillingen innebærer: Arbeidsoppgaver, arbeidstider, lønn, ansvar og forventninger til den som skal fylle stillingen.

Ikke pakk inn oppgavene eller arbeidsbetingelsene penere enn de er. Da risikerer du bare å få feil søkere - eller misfornøyde ansatte. Vær ærlig og klar på hva du ser etter hos den du ansetter, både når du utlyser og intervjuer. Du skal ikke bare ha "noen" som kan jobbe for deg - du skal jo helst finne en person som vil trives med jobben, og som du trives sammen med.

I utgangspunktet står du fritt til å velge hvem du ansetter, så lenge du ikke diskriminerer søkere eller overser fortrinnsretten som deltidsansatte har.

2. Vit hva du gjør når du bruker midlertidige ansettelser og innleie av vikarer

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at arbeidstakere skal ansettes fast. Det er ikke fritt fram å bruke vikarer og midlertidig ansatte "etter ønske og behov".

Ansetter du noen på en midlertidig kontrakt til å utføre et arbeid som ikke er midlertidig, kan den ansatte ha krav på fast stilling. Hos Altinn kan du lese mer om reglene rundt midlertidige ansettelser og innleie.

3. Ha profesjonelle arbeidsavtaler

Alle ansatte skal ha skriftlige arbeidsavtaler. Det gjelder både faste stillinger i hel- og deltid, ekstrahjelper, tilkallingsvakter og midlertidige ansettelser. Arbeidsavtaler er også noe av det første Arbeidstilsynet vil se når de kommer på tilsyn.

En arbeidsavtale skal blant annet inneholde bestemmelser om arbeidstid, stillingsprosent, lønn og eventuelt prøvetid. En korrekt arbeidsavtale er viktig for å unngå konflikter om hva jobben består i og hvilke vilkår som gjelder.

Her finner du Arbeidstilsynets maler for standard arbeidsavtaler.

Avtalen skal helst inngås før arbeidstakeren begynner, og senest en måned etter at han eller hun har startet i jobben. Hvis arbeidsforholdet skal vare mindre enn én måned, må arbeidsavtale alltid inngås før den ansatte starter.

4. Sett deg inn i dine formelle plikter som arbeidsgiver

Vi har et lovverk i Norge som verner om ansattes rettigheter, og som alle arbeidsgivere må forholde seg til. De viktigste pliktene i forholdet til arbeidstaker er omtalt i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven, OTP-loven og ferieloven.

Dette er noen av punktene som loven krever at du formelt har på stell:

  • Skriftlige arbeidsavtaler med alle ansatte
  • Yrkesskadeforsikring for alle ansatte
  • Du skal utbetale lønn til dine ansatte, trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift. Alle lønns- og ansettelsesforhold skal rapporteres månedlig via A-meldingen.
  • Du skal betale sykepenger til ansatte som blir syke i inntil 16 kalenderdager (arbeidsgiverperioden), før NAV tar over ansvaret. Du skal også følge opp syke medarbeidere etter regelverket og føre statistikk over sykefraværet. 
  • Du må forholde deg til at det er ganske strenge regler for bruk av overtid, og du skal følge opp at dine ansatte tar ut den lovbestemte ferien.
  • Du har ansvar for at dine ansatte har et godt og forsvarlig arbeidsmiljø, og plikter å jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Slurver du med arbeidsgiverpliktene dine, kan det påvirke omdømmet ditt. Misfornøyde ansatte kan fort bli en "snakkis" både på og utenfor senteret.

LES OGSÅ: Ta kontroll over omdømmet til treningssenteret ditt

5. Vær klar over at noen ansettelser er unntak

I noen ansettelser gjelder andre eller flere regler. For eksempel:

Husk også at det er mennesker du ansetter - ikke arbeidskraft. Derfor gjelder også Kardemommeloven for arbeidsgivere. Vær grei og snill med dine ansatte, så yter de mer og bedre.

Hos Altinn finner du svar på det du måtte lure på rundt arbeidsforhold.

Når er outsourcing av oppgaver et alternativ til ansettelser?

I forlengelsen av spørsmålet om når det er riktig for deg å ansette, er det i mange tilfeller lurt å se på muligheten for å outsource oppgaver. Noen oppgaver kan bare utføres av senterets ansatte, mens andre med fordel kan settes ut.

Vurderer du for eksempel å ansette en person til å ta seg av senterets økonomi og regnskap, kan outsourcing være et godt alternativ til ansettelse. Kanskje bruker du selv så mye tid på å følge opp administrative oppgaver at du må ansette noen andre til å ta seg av oppfølging av medlemmene - selv om det er det du aller helst vil drive med selv? Da kan outsourcing være en måte for deg å frigjøre tid til det du helst vil drive med, i stedet for å ta på deg enda mer administrasjon i form av ansettelser.

Denne problemstillingen har vi skrevet om i en tidligere artikkel, Lite treningssenter, men kostnadseffektivt!

Du kan også laste ned vår guide som svarer på spørsmål om outsourcing generelt og av betalingstjenester spesielt.

Når du kommer så langt, er det en avveining: Ansette, gjøre selv eller outsource? Det blir ikke bare et regnestykke, men også et strategisk valg for deg og ditt senter.

Gratis e-bok: Starte treningssenter