Digitalisering på treningssenteret - relevant og nyttig eller "kjekt å ha"?

"Alle" griper til ny teknologi for å henge med i tiden og i konkurransen om kundene - også treningssenterbransjen. Hva er relevant og nyttig digitalisering på ditt senter, og hvilken verdi har det for deg og medlemmene dine?

Digitaliseringsbølgen skyller over oss, og det finnes ikke den bransje eller virksomhet som kan stå imot. Mange rir bølgen med forventning om å bli skylt i land et sted i fremtiden hvor det venter både gull og grønne skoger. Men er det like store gevinster å hente for alle?

Nok av digitale fristelser

Det er fort gjort å bli "forelsket" i digitaliseringstiltak. Det er mange kjekke apper, automater, portaler, online services, communities, helsegadgets, simulatorer, VR-opplevelser og annet teknologisk snacks som du kan tilby medlemmene dine. I ønsket om å være tidsriktig og konkurransedyktig er det nok av fristelser å falle for!

Så lenge det finnes en plan og en nytteverdi for deg og medlemmene dine, er digitalisering bra. Er det derimot bare noe som gir deg et teknologisk alibi uten egentlig å ha en gevinstrealisering, bør du trolig la det være.

Bra for deg?

Hvor går grensene for deg mellom relevant og nyttig på den ene siden, og "kjekt å ha" på den andre? Det er ikke alltid så lett å skille.

Vi mener at digitaliseringstiltak på treningssenteret er bra når det bidrar til å

 • forenkle oppgaver
 • effektivisere prosesser
 • sikre gjennomføring av viktige rutiner
 • hindre eller forebygge at feil skjer
 • øke kvaliteten (på tjenester, informasjon, medlemsdata)
 • spare tid og penger
 • gjøre medlemmene mer fornøyde

Elektronisk (online) innmelding er et eksempel på en rutine som i stadig større grad har blitt digitalisert bort fra resepsjonen på treningssenteret. Medlemmet registrerer selv sine opplysninger, direkte i medlemssystemet, via PC eller nettbrett. Tidligere ble dette fylt ut manuelt på et papir og lagt inn i systemet i etterkant av en ansatt – gjerne samtidig som det strømmet til med telefoner og medlemmer med spørsmål i skranken. Her har det tidligere vært rom for mye feil, som nå er redusert gjennom elektronisk innmelding.

LES OGSÅ: Derfor er det viktig å ha riktige opplysninger om medlemmene fra start

Bra for medlemmene dine?

Et annet overordnet mål med digitalisering bør være å levere bedre tjenester på en mest mulig effektiv måte.

Digitalisering på treningssenteret er bra for medlemmene dine når resultatet er

 • opplevelse av enklere tjenester
 • opplevelse av bedre tilbud
 • høyere nytteverdi
 • mer fornøyde medlemmer

Elektronisk timebooking er et eksempel på en digitalisert tjeneste som har som mål å gjøre det enklere å være medlem på treningssenter. Medlemmet ser timer, tider og tilgjengelige plasser på nett, og melder seg på (og eventuelt av) etter eget ønske. Tidligere var også dette en oppgave som skjedde i resepsjonen.

Senterprofil påvirker grad av innovasjon

Hvor langt et senter kan strekke den innovative strikken, henger i mange tilfeller sammen med hvilken profil senteret har. Senter i lavprissegmentet, som sannsynligvis har en høy grad av selvbetjening allerede, har gjerne kortere vei til digitale produkter og tjenester. 

Det finnes mange eksempler på senter i dag som kjører saltimer med senterinstruktører på video, og i spinningssalen går økten på skjerm via simulator med flere interaktive elementer som gjør opplevelsen så virkelighetsnær som mulig. Dersom senteret i utgangspunktet har en profil med lav grad av personlig service og oppfølging, ofte kombinert med lav pris, kan videotimer og simulatorer være relevant og nyttig både for senteret og de som trener der.

Det er imidlertid viktig å huske på at ikke alle har de samme digitale behovene. Noen vil alltid sverge til menneskelig kontakt. Jo mer, jo bedre. På dette punktet er det forskjellige preferanser hos ulike brukere av treningssenteret.

LES OGSÅ: Selvbetjening eller personlig service på ditt treningssenter?

Personlig service i digital innpakning

Ønsket om personlig service øker med alderen. Folk over 45 år vektlegger betjente senter og tilgjengelige instruktører når de skal velge treningssenter. Hvis voksne og seniorer er dine primære målgrupper, bør du kanskje ikke overdrive fokuset på teknologi og selvbetjeningsløsninger. I verste fall kan du risikere å skremme bort potensielle medlemmer.

På den annen side er det forskjeller på både folk, apper og definisjonen av personlig service.

Det har lenge vært apper på markedet som kalkulerer og skreddersyr både kosthold og trening til den enkeltes målsettinger og behov. Noen av disse løsningene har blitt svært gode. Den som trener kan rett og slett ha sin egen PT «for hånden» når som helst – på mobilen.

Personlig tror jeg at nettopp kombinasjonen av teknologi og individuell oppfølging bare blir enda mer viktig for treningssentrene i fremtiden.

Hvis medlemmene opplever at de får enda bedre treningsopplevelser og bedre oppfølging av en digital og mobil PT, så er det et viktig bidrag til større glede og nytte av trening for flere. Ikke minst for de som i dag er skeptiske til selvbetjening, og de som ikke er i målgruppen for «live» oppfølging av personlig trener.

Unge forventer mest

Unge mennesker krever den høyeste graden av digitalisering på treningssenteret. Alltid på farten, alltid pålogget og levende opptatt av å dele livet sitt med verden - disse forventer at du legger til rette digitalt for effektive, fleksible og problemfrie brukeropplevelser på treningssenteret.

Vi snakker om en generasjon som heller vil kommunisere med deg via Facebook enn å ringe eller sende e-post. Disse unge menneskene er i hvert fall ikke redde for ny teknologi. Bekymringen deres er heller gammel teknologi (eller ingen teknologi)!

Generasjonen som har vokst opp med smartteknologi og sosiale medier har, naturlig nok, helt andre forventninger til digitale løsninger enn generasjonene som minnes en tid lenge før data og mobil. Husk at dette også gjelder når du ansetter unge mennesker til å jobbe på senteret ditt. Setter du en 20-åring til å betjene et medlemssystem fra 2005, må du nesten bare forvente å få et fnis eller et tomt blikk.

LES OGSÅ: Resepsjonstapet - hvor overskuddet til treningssenteret forsvinner

Ikke for enhver pris

I hvilken grad det er riktig eller viktig for deg å satse på digitalisering henger sammen med 1) hvor senteret ditt står i dag og 2) hvor du vil være i fremtiden.

I dette ligger en vurdering av både interne systemer og prosesser, og en gjennomgang av strategiske valg knyttet til målgrupper, konsept og prissegment.

 • Kan digitalisering hjelpe dere å ta ut gevinster i drift og lønnsomhet?
 • Kan digitalisering gi økt konkurransedyktighet?
 • Kan digitalisering bidra til økt kundetilfredshet?

Digitalisering er jo på ingen måte et mål i seg selv, men et middel for å skape verdier og gevinster for deg og medlemmene dine.

Vårt beste råd er derfor å alltid være åpen for ny teknologi som kan hjelpe deg å effektivisere og være konkurransedyktig. Samtidig bør du vurdere trender, ideer og tilbud fra leverandører av digitale produkter og tjenester med en sunn dose skepsis:

Har det en reell nytteverdi? Eller er det bare enda et system, nok en webside eller ytterligere en app som i beste fall er "kjekt å ha"?

Gratis e-bok: Slik får du et mer lønnsomt treningssenter