AFPT_oktober2018_10

Å drive et eget treningssenter er ikke alltid så enkelt som det kan se ut. Mange tror at bare fordi man er glad i trening så er det å drive sitt eget senter enkelt – men dette er dessverre langt fra sannheten.

Gjesteinnlegg skrevet av Espen Arntzen, daglig leder i AFPT – Akademiet For Personlig Trening og består av to innlegg.

Fordelen med å se bransjen fra utsiden er at man kan være relativt objektiv og se fordeler og ulemper fra ulike sider. I dette innlegget skal jeg forsøke å belyse snart 19 år med erfaring fra utdanningssiden av bransjen og en kombinert erfaring fra bransjen på over 40 år.

Det snakkes ofte om hvordan man bør drifte senter, hvordan man bør behandle medlemmer, trenere og instruktører, og hva som er den «riktige» måten å gjøre dette på. Svaret er ikke alltid så enkelt og siden vi ser bransjen med ulike perspektiver er det naturlig at det ikke er total enighet når det kommer til drift av et senter, prisstrategi, personale og kulturen.


Pris og medlemsskap – What’s in it for me?
Problemstillingen “hva er riktig pris for et medlemsskap på et senter” er ofte oppe til diskusjon, og svaret er ofte basert på hvilken type senter du drifter. Det er naturlig at det er dyrere å trene på et fullsortiment senter enn på et nøkkelkortdrevet senter. Derfor er det ingen fasit på dette og det er fordeler med begge sentre.

Et lavprissenter er naturlig nødt til å kutte kostnader. Den enkleste måten er derfor å redusere staben med ansatte. Det betyr at de som trenger litt ekstra hjelp, støtte og service kanskje ikke bør velge denne typen treningssenter. Det er ikke noe galt med denne typen treningssenter, men en får det en betaler for. Derfor er det viktig at medlemmene som er ute etter et billig medlemskap ofte vil miste noe av den servicen som de kanskje ønsker. Et senter med høyere pris bør derimot ha en merkbart høyere grad av service og oppfølging, nettopp fordi de betaler mer.

Utfordringene og diksjonene kommer når en høyere pris ikke står i stil med servicen og oppfølgingen. Veldig enkelt - du får det du betaler for, som alt ellers her i livet. Basert på dette er det derfor ikke bare en pris som blir riktig. Det må og bør derfor være opp til det enkelte treningssenter å velge sin egen pris og servicegraden deretter.

Vil du høre mer om prisstrategi, hvordan skape en god PT-business og hvordan drive effektiv kommunikasjon på sosiale medier? Meld deg på årets TREN-seminar som holdes 29. - 30. September 2022.


Personale – den viktigste kundemagneten
Vi har snakket om pris og om tilbudet som følger et prisnivå og med et høyere prisnivå følger også forventninger om bedre tilbud. Da er det ikke nødvendigvis snakk om maskiner, da maskiner er maskiner, men ytterst små forskjeller for andre enn de spesielt interesserte – altså menneskene. Mennesker er uten tvil senterets viktigste ressurs og det handler ikke om å finne mennesker generelt, men de riktige menneskene.

Å bruke tid på å rekruttere de riktige menneskene er trolig den viktigste investeringen et treningssenter gjør. En riktig rekruttering kan minske risikoen for “turnover”, og sikrer et mer bærekraftig arbeidsforhold. I mine øyne er vi for raske i å ta beslutninger og vi tar sjanser før vi har evaluert om det er riktig person til jobben. Egentlig kan vi si vi spiller litt «ansettelses-lotto» og håper vi har trukket riktig lodd. En grundig prosess er derfor i mine øyne en veldig viktig nøkkel i å finne rett person.

Å betale godt etter en riktig prosess, der riktig person er funnet, med tydelige forventninger om leveranse og konsekvenser om det ikke leveres bør være en selvfølge. «Dersom man ikke vokser dør man» og det å skissere en utvikling videre for riktig person kan være en måte å unngå at de slutter. Det er ikke alle som nøyer seg med en rolle. Når det er sagt er det ingen automatikk i at en god PT er en god leder for PT, eller senterleder for den saks skyld. Man bør ikke sette Zlatan i mål, men la han spille sin posisjon som han gjør best. Igjen, forventninger og riktig rekruttering kan gjøre denne prosessen enklere.


Kultur spiser filosofi til frokost
Med det mener jeg at ingen personalhåndbok i verden, med alle sine regler, er verdt noe om ikke det er enighet i hvordan kulturen skal være. Noen ting som burde stå felles for alle bør være:

  • Kunden har alltid rett, og skal behandles som om de var gjest i ditt eget hus
  • Alle er like viktige brikker i puslespillet
  • Vi diskuterer alltid sak, aldri person
  • Man er ikke sterkere enn sitt svakeste ledd
  • Om man ikke har noe bra å si om noen sier man ikke noe. Kritikk av kollegaer og konkurrenter er uakseptabelt
  • Fokuser på alt vi har og kan, ikke det vi ikke har og ikke kan
  • Frihet under ansvar
  • Alle skal høres, men dersom ikke alle er enige må en beslutte
  • Et smil er verdens beste markedsføring


...ellers er Kardemommeby, Hakkebakkeskogen og Bibelen (og mye annet) på riktig sted - Behandle alle som du vil behandles selv.

Medlemspriser bør styres av de enkelte treningsssentre, som selv vurderer sin pris i henhold til tilbudet sitt. De som tilbyr markedet det markedet vil ha vil i større grad overleve. Personlig Trening er her for å bli og kompetanse bør derfor graderes og gjelde i alle ledd som jobber direkte mot kunder.

Personale er bedrifts viktigste ressurs og i stedet for å ha haste ansettelsen bør vi bruke mer tid på rekrutteringen av respekt for både senteret og de ansatte. Det er viktig å respektere at ikke alle passer inn i alle ulike typer roller eller bedrifter.

Kulturen er det viktigste av alt og en filosofi bør utarbeides for hvert treningssenter slik at alle vet hva de jobber mot og hva de står for. Mye eller alt av dette er helt sikkert kjent for de aller fleste, men akkurat som matematikk består av pluss, minus, dele og gange, så er en liten tur innom det fundamentale avgjørende for det meste.

Vil du høre mer om hvordan Espen Arntzen og gjengen i AFPT skaper en god PT-business? Da kan du melde deg på årets TREN-seminar her.

Og du, følg med videre. Neste måneds innlegg er også skrevet av Espen Arntzen, og fokuserer på Personlig Trening.

 

T22_SD_Banner-1