20190701-4F0A3117

Har du nettinnmelding på ditt senter? Husk god nok avtaledokumentasjon i tilfelle treningssenteret ditt trenger hjelp fra forliksrådet.

Innmelding via nett har blitt mer og mer vanlig på treningssentrene rundt om i Norge. Det er tidsbesparende og sikrer at sannsynligheten for korrekt kontaktinformasjon på medlemmet legger seg rett inn i medlemssystemet. Likevel kan det en gang iblant oppstå uenighet mellom treningssenteret og et medlem - på om avtalen er gyldig. Hva er egentlig gyldig dokumentasjon på en avtale inngått via nett?

Oppstår det en misforståelse i forbindelse med faktura og betaling, som et medlem og treningssenteret ditt ikke klarer å enes om eller finne en løsning på, kan forliksrådet være til hjelp.

Forliksrådet er et ledd i rettssystemet som håndterer sivile saker. Formålet deres er å finne en enkel, rimelig og rask løsning for parter som er uenige i en sak.

Ifølge samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn, handler de fleste sakene forliksrådet løser om uoppgjort gjeld. Treningssenter er derfor en av mange aktører fra ulike bransjer som trenger mekling i tvistesaker som omhandler uoppgjort gjeld.

Mekling blant likemenn

Hver kommune har sitt eget forliksråd som består av tre lekdommere og varadommere valgt ut av kommunestyret i kommunen treningssenteret ditt holder til i. Lekdommerne er sivile personer som representerer den vanlige mannen i gaten.

I møte med deg og medlemmet ditt prøver lekdommerne å finne en god løsning på saken dere er uenig i.

Les mer om forliksrådet her

Når kommer forliksrådet på banen?

Rettslig mekling via forliksrådet kan skje på flere måter. Et treningssenter kan for eksempel oppleve at et medlem eller tidligere medlem er uenig i utestående fakturaer som enten har gått til inkasso eller er på vei inn i et inkassoløp. Melder medlemmet fra om at de er uenig i kravet, stoppes inkassoprosessene. Det drives ikke inn inkasso på uavklarte krav.

Sendes en innsigelse fra et medlem til betalingspartneren din før rettslig pågang, er det vanlig at betalingspartneren din kontakter treningssenteret ditt for å få løst saken uten å ta den til forliksrådet. Du kan følge sakene som omhandler senteret ditt via innloggingssidene til betalingspartneren din. Det er til syvende og sist senteret ditt som oppdragsgiver, som avgjør om en sak skal i forliksrådet eller ikke. Ønsker du ikke å gå videre med saken, må den avsluttes.

Har saken gått rettslig og er til behandling hos namsmannen, og medlemmet først da er uenig i kravet, er det namsmannen som sender saken videre til forliksrådet. Treningssenteret ditt kan da også velge å avslutte saken og trekke kravet, men dette er en dyr beslutning på dette stadiet. Treningssenteret ditt må da betale rettsgebyr for begjæring om utlegg og overføringskostnad mellom namsmannen og forliksrådet, i tillegg til at du taper inntektene du har utestående fra medlemmet.

Les mer om rettsgebyr og saksomkostninger her.

Dette trenger du i forliksrådet

Det er viktig å ha dokumentasjon i orden, spesielt dokumentasjon som viser at medlemmet har bekreftet medlemskapet sitt hos dere. Er innmeldingen gjort digitalt, må du være ekstra påpasselig med dette.

Man ser at det kan være ulik praksis fra forliksråd til forliksråd på hva som kreves av dokumentasjon for å kunne bekrefte at motparten har akseptert et medlemskap. Så for å være på den sikre siden, anbefaler vi følgende dokumentasjon ved digitale innmeldinger:

  • Kopi av e-post med bekreftelse og angrerettskjema sendt til medlem.
  • Kopi av SMS sendt til medlemmet ved innmelding og dokumentasjon av innbetaling.

LES OGSÅ: Det er viktig å ha riktige opplysninger om medlemmer fra start

Når dokumentasjonen er på plass, må du gjøre deg tilgjengelig for mekling og oppmøte i forliksrådet. Det er foretakets eier eller daglig leder som skal møte til mekling. Møter du ikke opp i forliksrådet uten gyldig grunn, avvises saken. Møter ikke motparten i saken, i dette tilfellet et medlem, faller avgjørelsen i din favør. Dette kalles en fraværsdom.

Det er ikke vanlig å ha med seg en advokat i meklingsmøte. Om du eller den andre parten ønsker å ha med seg en advokat som prosessfullmektig, må man gjøre forliksrådet oppmerksom på dette senest en uke før møtet, slik at de får formidlet dette videre til motparten. Motparten trenger da ikke å varsle om at de også møter med advokat.

Vinn eller tap

Får treningssenteret ditt medhold i saken, blir motparten dømt til å betale hele kravet i tillegg til renter og saksomkostninger. Saken blir da tatt opp igjen hos namsmannen og det blir videre vurdert om oppgjøret skal betales med for eksempel trekk fra motpartens lønn.

Utfallet i forliksrådet kan også ende med et forlik, eller at senteret ditt taper og må betale kostnadene som er påløpt i saken.

Forliksrådet er ment som et hjelpemiddel for å løse tvister. Det er ikke vanlig kost for treningssentre å ta stilling til om en sak bør behandles av forliksrådet. Mange senter sender saken til behandling i forliksrådet av prinsipp, mens andre senter vegrer seg for å ta steget. Gjør et godt forarbeid og kontakt gjerne din betalingspartner eller betalingsoppfølger for å høre hva som skjer i et forliksråd, slik at du tar saken videre på det rette grunnlaget.

Gratis guide: Derfor bør du sette bort hele betalingsprosessen