Mann med mobil

Medlemmer med forfalte medlemsavgifter ønsker gjerne å gjøre opp for seg, men terskelen blir ofte høyere jo eldre kravet er. En enkel oversikt med direkte betaling for medlemmer via Vipps og bankkort, kan gi treningssenteret ditt raskere oppgjør.

De aller fleste medlemmer på treningssenter er flinke betalere. De passer på å betale medlemsavgiften hver måned – enten det er via eFaktura og faktura, SMS eller faste trekk med AvtaleGiro.

Samtidig er det slik at betalinger også kan utebli. Ifølge Finanstilsynet har antall saker som av ulike grunner ikke blir betalt innen betalingsfristen, doblet seg de siste ti årene. Disse sakene blir ofte liggende hvis de ikke blir tatt hånd om raskt. Derfor er det viktig å ha gode rutiner på senteret, og en erfaren betalingspartner å lene seg på for å få løst disse sakene.

Les mer om hva senteret ditt kan gjøre for å bedre løsningsgraden: Hvem har utestående krav og hvordan forebygge.

Trenger medlemmene dine hjelp og spør om medlemsavgifter som ikke er betalt innen fristen, kan senteret henvise til CrediCares kundesenter eller medlemsportal, slik at du og dine ansatte kan fokusere på trening.

Enklere oversikt og dialog for medlemmer

En medlemsportal gir dine medlemmer flere valgmuligheter, ettersom de selv kan velge hvordan de ønsker å ta tak i sine uoppgjorte saker. Noen har behov for å snakke med en kundebehandler for å rydde opp, mens andre vil finne informasjon og ordne opp på egenhånd.

For medlemmer som ringer direkte til CrediCares kundesenter, vil de fortsatt bli møtt av kompetente kundebehandlere med lang erfaring og forståelse for deres situasjon. Medlemsportalen gir også kundebehandlerne mulighet til å fokusere mer på å finne gode betalingsløsninger for de som trenger det mest.

Derfor betaler ikke medlemmer innen betalingsfristen

Vår erfaring viser at medlemmer som har tre eller flere ubetalte medlemsavgifter, ofte bruker svært lang tid på å gjøre opp for seg. Derfor er det viktig å komme i dialog og legge til rette for at betaling kan skje så raskt og smidig som mulig for medlemmet.

Ulike årsaker til manglende betaling kan være:

  • Manglende dekning på konto
  • Endring i livssituasjon
  • Mistet/glemt faktura
  • Uenighet om selve kravet

Forfalte medlemsavgifter kan betales direkte i medlemsportalen

Ifølge Statistisk sentralbyrå bruker 93 prosent av befolkningen banktjenester på nett, noe som viser at svært mange benytter og behersker digitale selvbetjeningsløsninger. Våre løsninger i CrediCare utvikles og tilpasses hele tiden, slik at medlemmene dine selv kan løse sine utestående saker når det passer dem best, på en rask og trygg måte. Medlemmene dine kan trygt logge inn i medlemsportalen med BankID, eller ved hjelp av påloggingsinformasjon som er tilgjengelig på gjeldende brev.

I medlemsportalen kan medlemmene:

  • Betale direkte med Vipps eller bankkort.
  • Få en full oversikt over utestående saker.
  • Søke om nedbetalingsplan.
  • Sende dokumentasjon på betaling direkte til kundebehandler, dersom medlemmet mener at avdraget allerede er betalt.
  • Registrere en innsigelse, dersom medlemmet mener kravet er feilaktig.
  • Verifisere eller endre kontaktinformasjon i forbindelse med saker hos oss (adresse, telefon, e-post).

Økt løsningsgrad og bedre likviditet

Ved å gi medlemmer mulighet til å velge den kommunikasjonsformen de selv foretrekker, kan de gjøre opp for seg på et tidspunkt de selv ønsker. Vi i CrediCare legger til rette for en bedre service og en bedre opplevelse, slik at terskelen for å gjøre opp for seg blir lavere. Noe som igjen gir deg og treningssenteret ditt en høyere løsningsgrad, og mer penger i kassen.

Gratis e-bok: Slik får du et mer lønnsomt treningssenter