kontormiljo-12

Driver du et lønnsomt treningssenter, har du god forståelse for forretningsdrift. Men husker du hva de ulike begrepene betyr?


1. Hva er CRM?

A: CRM (Customer relationship management) er et dialog- og kundeledelsesverktøy.

B: CRM (Customer result management) er et økonomistyringsverktøy for lønnsomme kundeforhold.

C: CRM (Client result management) er et prosjekteringsverktøy for optimal kundeservice. 

 

 

 


Riktig svar: A – CRM (Customer relationship management) er et dialog- og kundeledelsesverktøy.

 

2. Hva er KPI'er?

A: KPI´er (Key Project Indicators) er et analyseverktøy som beskriver hvilke nøkkelfaktorer som er nødvendig for en optimal prosjektgjennomføring.

B: KPI’er (Key Performance Indicators) er en beskrivelse av suksesskriteriene som er mest avgjørende for en bedrifts suksess. 

C: KPI’er (Key Performance Information) er et skreddersydd treningsprogram for god forretningsdrift.

 

 

 


Riktig svar: B – KPI`er (Key Performance Indicators) er en beskrivelse av suksesskriteriene som er mest avgjørende for en bedrifts suksess.

 

3. Hva betyr kredit og debet?

A: Kredit og debet er den grunnleggende sammenhengen for balansen i et bedriftsregnskap.

B: Kredit og debet er ulike betalingsløsninger for bedrifter.

C: Kredit og debet er ulike løsninger for betalingsutsettelser for enkeltkunder.

 

 

 


Riktig svar: A – Kredit og debet er den grunnleggende sammenhengen for balansen i et bedriftsregnskap.

 

4. Hva er fordelen med AvtaleGiro?

A: AvtaleGiro sikrer at pengene kommer inn på konto ved forfall, noe som øker betalingsgraden betydelig.

B: AvtaleGiro gir kundene større frihet, noe som styrker kundelojaliteten.

C: AvtaleGiro sikrer at kundeforholdet bevares over lengre perioder.

 

 

 


Riktig svar: A – AvtaleGiro sikrer at pengene kommer inn på konto ved forfall, noe som øker betalingsgraden betydelig.

 

5. Hva er ROI?

A: ROI står for «Result of Investment»

B: ROI står for «Return on Investment»

C: ROI står for «Result of Interest»

 

 

 


Riktig svar: B – ROI står for «Return on Investment».

 

6. Hva er et likviditetsbudsjett?

A: Et likviditetsbudsjett viser statusen til et årsregnskap. 

B: Et likviditetsbudsjett viser månedlige inntjeningsprognoser.

C: Et likviditetsbudsjett viser når pengene kommer inn og går ut – etter planen.

 

 

 


Riktig svar: C – Et likviditetsbudsjett viser når pengene kommer inn og går ut – etter planen.

 

7. Hva er MVA?

A: Merverdiavgift (MVA) er en avgift vi betaler til staten når vi omsetter varer eller tjenester. 

B: Merverdiavgift (MVA) er en avgift arbeidsgiver betaler til staten.

C: Merverdiavgift (MVA) er en avgift bedrifter med mer enn fem ansatte må betale til staten. 

 

 

 


Riktig svar: A - Merverdiavgift (MVA) er en avgift vi betaler når vi omsetter varer eller tjenester. 

 

8. Hva er kassebeholdning?

A: Kassebeholdningen viser til mengden faktiske kontanter som en bedrift er i besittelse av på et bestemt tidspunkt

B: Kassebeholdningen er summen av inntekter en bedrift har pr. måned

C: Kassebeholdningen er summen av utgifter en bedrift har pr. måned

 

 

 


Riktig svar: A – Kassebeholdningen viser til mengden av faktiske kontanter som bedriften er i besittelse av på et bestemt tidspunkt.

 

9. Hva er en markedsstrategi?

A: En markedsstrategi er en oversikt over hvilke markedssegmenter som gir de mest lønnsomme kundeforholdene

B: En markedsstrategi er en detaljert plan som beskriver hvordan en bedrift ønsker å rette seg mot en valgt målgruppe og hvilke strategier man ønsker å bruke for å oppnå målene man har satt seg.

C: En markedsstrategi er en detaljert plan for hvilke økonomiske styringsverktøy som vil gi best avkastning i ønskede markeder.

 

 

 


Riktig svar: B – En markedsstrategi er en detaljert plan som beskriver hvordan en bedrift ønsker å rette seg mot en valgt målgruppe og hvilke strategier man ønsker å bruke for å oppnå målene man har satt seg.


11. Hva er outsourcing? 

A: Outsourcing er en markedsstrategi for en gitt målgruppe
B: Outsourcing vil si å ekspandere til utlandet
C: Outsourcing vil si å la andre bedrifter ta av seg arbeidsoppgaver man tidligere har utført selv.

 

 

 


Riktig svar: C – Outsourcing vil si å la andre bedrifter ta av seg arbeidsoppgaver man tidligere har utført selv.

 

 

For deg som driver et treningssenter – les mer om nyttige ord og uttrykk i forretningsdrift her.

Gratis e-bok: Slik får du et mer lønnsomt treningssenter