Har du vurdert mulighetene for å utvide markedet ditt med nye målgrupper?

For de fleste medlemmene på treningssenteret ditt er ikke spørsmålet om de skal trene, men hvor de skal trene. Satt på spissen foregår det en kontinuerlig dragkamp mellom treningssentrene i et område om de samme medlemmene. Har du vurdert muligheten for å utvide markedet ditt med nye målgrupper?

Du står alltid i fare for å miste noen medlemmer til konkurrerende senter - og omvendt; du kaprer noen fra dine konkurrenter. Men noen særlig omsetningsvekst blir det sjelden av bytteprosessen. Derfor er det viktig å tenke nye målgrupper også. 

En fugl i hånda eller ti på taket?

Det sies jo, med god grunn, at det koster mindre å bevare kunder du har, enn å skaffe nye. Evnen til å ta vare på medlemmene og oppfatte signaler på at de er på vei ut, vil alltid være viktig for omsetningen på senteret ditt. Derfor skal du selvsagt fortsette med å gjøre det du kan for å beholde de medlemmene du har!

LES OGSÅ: Små grep som kan hindre at medlemmene forsvinner fra senteret ditt

Men, kan det også være en mulighet å se på nye segmenter og målgrupper i markedet, for i mindre grad å bytte på de samme medlemmene? Ja, det koster å markedsføre seg, og det vil trolig kreve en del tid å gjøre tilpasninger. Men gevinstene på sikt kan være vel verdt investeringene! Se stort på det - å tenke nye tanker for senteret er forretningsutvikling!

 

Nye målgrupper for treningsenteret

En stor andel av dem som ikke trener på et treningssenter, har dessverre en oppfatning av at treningssenteret er et sted for dem som er veltrente, og ikke et sted hvor man tar vare på helsa. Mens vi som er i bransjen vet jo at et treningssenter er så mye, mye mer enn en møteplass for dem med store muskler og kondisjon på høyde med toppidrettsutøvere.

Forsøk å nå ut til mennesker som, av ulike årsaker, ikke ville oppsøkt et treningssenter av seg selv:

 • Pasienter i rehabilitering etter sykdom
 • Minoritetsgrupper
 • Kronisk syke
 • Seniorer
 • Bedrifter som ønsker å forebygge og redusere sykefravær

Hvor mye kan du tilpasse deg?

Et viktig spørsmål er hvordan, og i hvilken grad, du kan tilpasse deg slik at du blir attraktiv for menneskene i din utvidede målgruppe. Start med å sette deg inn i deres situasjon, og se på senteret ditt fra utsiden, så objektivt som du klarer. 

Som en liten vekker og hjelp til å se det fra en utenforståendes ståsted, anbefaler vi at du leser denne kronikken.

Vurder deretter hva du har å tilby dine nye medlemmer:

Treningstilbud og konsepter

 • Hvilke typer gruppetimer har du på planen? Med hvilken intensitet og varighet? Er tilbudet variert nok til å favne nye typer medlemmer?
 • Er åpningstider og bemanning tilpasset nye målgrupper?
 • Har du noe som kan kalles lavterskeltrening uten krav til fysisk form?
 • Hvor mye plass har du satt av til mykere øvelser, for eksempel tøy, bøy og strekk, kontra styrke- og kondisjonsapparater?

Grad av variasjon og intensitet i treningstilbudet ditt er avgjørende for å ikke skremme vekk dem som sliter mest med å komme seg over dørstokken.

Miljø, kultur og klientell

Dette er kanskje den faktoren som er mest avgjørende for om nye mennesker velger senteret ditt. Rett og slett miljø, kultur - og trivsel!

Folk er forskjellige og liker forskjellige ting, så det vil være en umulig oppgave å skape et miljø for alle. Men med tanke på de nye målgruppene vi har som eksempler i dette innlegget er det noen miljøfaktorer som kan ha en del å si, for eksempel:

 • Er det mye støy på senteret?
 • Hvilken type musikk spiller dere på høyttalerne?
 • Hvilke typer mennesker har du i resepsjonen - kan nye målgrupper assosiere seg med dem?
Menneskene former senteret ditt, og førsteinntrykket er veldig viktig. Det gjelder både de som jobber på senteret og de som trener der. Hva de signaliserer, og hvordan de blir oppfattet, veier tungt for dem som vurderer å trene hos deg.

Den viktigste faktoren er altså om dine nye medlemmer kan assosiere seg med miljøet og de andre på senteret - men det er også den vanskeligste faktoren å endre.

LES OGSÅ: Selvbetjening eller personlig service på ditt treningssenter?

Markedsføring og budskap

Dersom senteret ditt skal være for «alle» må også kommunikasjonen din formidle det! Markedsføring er en viktig arena for å ufarliggjøre senteret overfor dem som i utgangspunktet er skeptiske. La folk få et innblikk i hva som foregår innenfor veggene, og tenk godt gjennom hvilke bilder og budskap du bruker i reklame og markedsføring. 

LES OGSÅ: Slik markedsfører du ditt treningssenter lokalt

Reell tilpasning til nye medlemmer

Den viktigste jobben starter når medlemskontrakten er signert.  Hva du faktisk gjør da, er enda mer avgjørende med tanke på nye målgrupper.

 • Hvilken strategi har du for å hjelpe dem i gang?
 • Hvordan skal du følge opp og hjelpe dem videre?
 • Har du en god plan for å "se" disse medlemmene litt ekstra?

Legg grunnlaget for tillit og treningsglede fra start. Vær synlig og gi veiledning. Vis disse medlemmene at de blir sett, og at de er viktige. Tilhørighet skapes av mennesker!

Lavterskel kan ikke bli lavterskel nok

Kristin Øygard hadde et klart og tydelig budskap til bransjen på TREN17 i mars: Lavterskel kan ikke bli lavterskel nok!

Kristin er ansvarlig for fysisk aktivitet og motivasjonsgrupper i Diabetesforbundet, og jobber i tillegg som instruktør og kursholder i Friskis&Svettis. Hun har selv vært alvorlig syk, og har tidligere fortalt her på bloggen om sine erfaringer fra da hun skulle trene seg tilbake etter kreften.

I den perioden representerte Kristin på mange måter en alternativ målgruppe, selv om hun alltid har hatt en svært aktiv livsstil. I følge Kristin har bransjen litt å lære - spesielt om lavterskeltrening og hvordan treningssentre bør henvende seg til nye målgrupper.

Les Kristin Øygards 10 tips til hva treningssenter kan gjøre for å nå nye målgrupper.

Oppsummert handler det om å bli kjent med, og forstå, nye målgrupper. Da kan du tilrettelegge både kommunikasjon og treningstilbud.

Mulighetene er der hvis du er villig til å strekke deg litt ekstra etter fuglene på taket!

 

Dette er en oppdatert versjon av en artikkel opprinnelig publisert oktober 2017

 

Gratis e-bok: Slik får du et mer lønnsomt treningssenter