shutterstock_677948296
 
For å sikre god likviditet og forutsigbarhet er treningssenteret ditt avhengig av at medlemmene betaler treningsavgiften når de skal. Gjør de det, har treningssenteret ditt en høy betalingsgrad. 

Mens løsningsgrad er knyttet til andelen av misligholdte krav som blir betalt/løst, handler begrepet betalingsgrad før purring om hvor stor andel av medlemmene dine som betaler til forfall. Er du opptatt av forutsigbarhet og god likviditet for treningssenteret ditt, bør du ha fokus på nettopp betalingsgrad før purring.

AvtaleGiro - en suksessfaktor

For å sikre at medlemmer gjør opp for seg i avtaleperioden, er AvtaleGiro den mest effektive betalingsformen. Med AvtaleGiro sørger banken for at pengene trekkes automatisk fra kundens konto på forfallsdato. En aktiv avdragsordning som AvtaleGiro vil redusere antall medlemmer som ikke betaler ved forfall, ettersom ustrukturerte betalere får hjelp til å bli bedre betalere. Treningssentre med høy betalingsgrad, hvor flesteparten av medlemmene betaler før purring, kommuniserer godt med sine medlemmer fra start av inngåelse av medlemskapet. Resultatet er rask aktivering av AvtaleGiro som kan bidra til at medlemmene betaler når de skal. Dersom man i tillegg benytter en betalingspartner for innfordring, vil løsningen mest sannsynlig inkludere at betalingen blir ført på riktig avdrag slik at medlemssystemet blir løpende oppdatert etter hvert som betalingene kommer inn. 

Oppdater kontaktinformasjon jevnlig

Har treningssenteret ditt gode rutiner for å jevnlig innhente oppdatert kontaktinformasjon om medlemmene, er det også mye lettere å håndtere saker som oppstår fortløpende. En god kredittpolitikk innebærer at senteret stiller krav til kundeinformasjon, ikke bare ved registrering av nye medlemmer, men også at de har gode rutiner i forhold til hvordan endringer i kundeopplysningene registreres og håndteres. Treningssentre som er flinke til å aktivere AvtaleGiro, har ofte også gode rutiner for hvordan de skal følge opp medlemmer uten AvtaleGiro. Høy betalingsgrad før purring er en indikasjon på gode rutiner og høy databasekvalitet.

LES MER: Derfor der det viktig å ha riktige opplysninger om medlemmene fra start.

Mer fornøyde medlemmer

Om treningssenteret ditt har gode løsninger og rutiner som sørger for at medlemmene betaler treningsavgiften ved forfall, kan man i større grad unngå å måtte iverksette tiltak for innkreving av treningsavgiften. En høy betalingsgrad før purring vil derfor bidra til at senteret får mer fornøyde medlemmer ved at en unngår vanskelige samtaler rundt betaling og kreditt, og den gode relasjonen mellom treningssenteret og medlemmet blir opprettholdt.

I denne artikkelen kan du lese hvorfor det er viktig å bruke faktureringsgrad som et godt måltall for å få et korrekt bilde over hvor «sunn» medlemsbasen din er: Månedens KPI: Hva betyr faktureringsgrad for deg som driver treningssenter? 

KPI - suksesskriterier
KPI – Key Performance Indicator - er en beskrivelse av de suksesskriteriene som er mest avgjørende for hvordan bedriften din lykkes. KPI-ene kan ses på som måltall for bedriftens mål og strategier, som igjen kan bidra til å styrke selskapets økonomi og resultat.  
Jevnlig presenterer vi en KPI vi mener er viktig for ditt treningssenter.  Sjekk de ut her.

 

Gratis guide: Derfor bør du sette bort hele betalingsprosessen