20151009_Credicare-Trening_0216

De fleste som driver et treningssenter har i dag et aktivt forhold til hvor mange medlemmer senteret har. Dette er et viktig måltall som blant annet brukes til å beregne senterets inntektsgrunnlag og krav til areal. Men et tall som er vel så viktig å notere seg er faktureringsgrad. Hva er faktureringsgrad og hvorfor er dette tallet viktig for deg som driver treningssenter?

Med faktureringsgrad mener vi antall fakturerte medlemmer delt på antall medlemmer totalt på treningssenteret. Med andre ord - hvor stor del av medlemmene dine som du forventer skal betale hver måned.

Hvorfor skal du bry deg om faktureringsgraden?

Faktureringsgrad er viktig fordi det sier noe om hvor inntektsgivende medlemsmassen din er. Faktureringsgrad er derfor et godt måltall å bruke for å gi et  korrekt bilde over hvor “sunn” medlemsbasen er.

Ut fra faktureringsgrad kan man beregne:

  • Hvor mange medlemmer er ikke betalende fordi man enten står med et fryst medlemskap, har fått kreditert fakturaen eller ikke har fått oppdatert status som sluttet i medlemssystemet
  • Hvor mange medlemmer som trener uten å betale eller bare deler av året

Jo flere medlemmer du har som står på frys eller som ikke faktureres, jo lavere er faktureringsgraden. Er faktureringsgraden lav, er det en indikasjon på at du bør gå gjennom rutinene og eventuelt gjøre noen tiltak rundt fakturering av dine medlemmer. 

Hvordan opprettholde en god faktureringsgrad?

Å definere hvilken faktureringsgrad som er «god» for ditt senter, er i denne sammenheng vanskelig. Det vil variere på grunnlag av treningssenterets strategi, profil og konkurranse. Men noen generelle tips er:

  1. Ha fokus på salg av standardavtaler
  2. Sett et konkret tall på hvor mange vennepriser og gratis medlemskap dere gir ut
  3. Unngå unødvendig frys av medlemskap. Hvordan du gjør dette kan du lese mer om her

Selv om du har fokus på disse punktene vil man kunne oppleve at faktureringsgraden vil variere gjennom året. Vi anbefaler derfor å identifisere periodene hvor faktureringsgraden er lavest og vurdere tiltak som senteret kan gjøre. Dersom man vet når disse periodene inntreffer kan du og ditt treningssenter planlegge bedre for dette. I slike perioder vil det kanskje både være rom for og hensiktsmessig å følge opp medlemmer ekstra godt.

KPI - suksesskriterier
KPI – Key Performance Indicator - er en beskrivelse av de suksesskriteriene som er mest avgjørende for hvordan bedriften din lykkes. KPI-ene kan ses på som måltall for bedriftens mål og strategier, som igjen kan bidra til å styrke selskapets økonomi og resultat.  
Jevnlig presenterer vi en KPI vi mener er viktig for ditt treningssenter.  Sjekk de ut her.

 

Gratis e-bok: Slik får du et mer lønnsomt treningssenter