Tomme treningssenter om sommeren - hva betyr det for omsetningen?

Mens folk flest fryder seg over ferie, har treningssentrene tradisjonelt sett hatt mindre å glede seg over om sommeren. Tomme treningslokaler og til dels dramatisk fall i omsetning og medlemstall har vært gjennomgangsmelodien. Men er egentlig sommeren på senteret så dyster som vi tror? Vi har kikket litt i tallene.

Via Exceline, som bransjens mest brukte medlemssystem, har vi fått tilgang til nettotall som viser medlemsutvikling på en rekke senter i perioden fra 1. januar 2016 til 1. juni 2017. Tallene viser adferden hos mer enn 30 000 medlemmer som gjennom aktive avtaler har tilgang til et gjennomsnittlig utvalg av treningssenter, på alle kanter av landet.

Mars måned bedre enn sitt rykte

Vi som har jobbet i bransjen en stund, har tenkt på mars som en typisk "droppmåned". Da er nyttårsforsettene for lengst glemt og folk sier opp medlemskapet sitt. Eller er det faktisk sånn?

Graf_medlemsutvikling-jan2016-jun2017-1.jpgKilde: Exceline

Tallene i utvalget viser at medlemsmassen holder seg jevnt stabil gjennom både mars og april. Så kommer en nedgang på 1,5 % fra april til mai, og ytterligere 1,5 % fra mai til juni. En tilsvarende utvikling så vi også i fjor.

Mars måned er altså ikke så "svart" som ryktet vil ha det til, og tre prosentpoeng netto nedgang i antall medlemmer fra april til juni er heller ikke dommedagstall.

LES OGSÅ: Små grep som kan hindre at medlemmene forsvinner fra treningssenteret

Hvor mange melder seg ut om sommeren?

Hvis trenden i år er som i fjor, tilsier nettotallene (netto mellom kundefrafall og nysalg) at antallet medlemmer som hopper av i juli øker til 2,4 %. Det vil selvsagt være store variasjoner fra senter til senter - kanskje også geografiske forskjeller - når det gjelder utmelding om sommeren.

Tallene speiler adferden til medlemmer med aktive avtaler, det vil si de som har tilgang til senteret (hvorvidt de faktisk trener, sier ikke tallene noe om). Medlemmer som fryser medlemskapet sitt om sommeren har ikke aktiv avtale, og utgjør derfor en viktig del av nedgangen. I denne artikkelen foreslår vi noen tiltak for å holde medlemmene i aktivitet på senteret i sesong. 

LES OGSÅ: Hvordan unngå frys om sommeren?

Tar igjen det tapte innen september

I siste halvdel av august 2016 startet innmeldingsraten å stige igjen, og per 1. september var medlemstallene tilbake på mai-nivå, det vil si før sommerutmeldingene. Medlemstallene fortsatte å stige jevnt og trutt gjennom høsten og gjorde - som ventet - et byks i januar.

Den oppløftende grafen til tross; det er ingen tvil om at veksten i markedet for trening har stagnert, og mange treningssenter sliter med å få det til å gå rundt. Store kjeder såvel som små senter må ha fokus på kostnader og effektiv drift. Selv om sommertallene i snitt for treningssenter er mer positive enn antatt, er det fortsatt en rekke senter som ser mørkt på sommermånedene.

LES OGSÅ: Lite treningssenter, men kostnadseffektivt!

Tiltak for å kutte kostnader på senteret i fellesferien

Det sier seg selv at noe frafall om sommeren vil det uansett være. Feriereiser og mer tid med familien erstatter de faste treningsøktene i hverdagen, og utendørsaktiviteter frister kanskje mer enn sentertrening.

Når marginene til senteret allerede er små, kan det være både fornuftig og nødvendig å gjøre grep som sparer utgifter i sommerferien.

Noen mulige tiltak:

  • Reduser antallet gruppetimer basert på forventet dekningsgrad i juli, og kutt ut tjenester som krever ekstra bemanning, som  for eksempel barnevakttilbud.
  • Fordel driftsoppgaver som rengjøring, medlemshåndtering og instruksjon i gruppetimer på de som er på jobb om sommeren. Selv med redusert bemanning vil det trolig være tid for de som er på jobb til å ta noen ekstra oppgaver.
  • Automatiser der det er mulig og legg opp til mest mulig selvbetjening på senteret. Medlemmene har som regel forståelse for at graden av personlig service er lavere i ferietid.
  • Kjør sommertid med redusert åpningstid, men husk å informere godt om endringer som påvirker innholdet i avtalen med medlemmene. Reduserer du tilbudet som medlemmene betaler for, krever det kanskje at du må kompenser for dette. Vinninga må ikke gå opp i spinninga.
  • Reduser bemannet åpningstid, eller la senteret være ubetjent hvis det er mulig. Har du portåpner, adgangskontroll og overvåkingkamera, er det i teorien mulig å la medlemmene trene uten personell tilstede.

Lønnsom senterdrift året rundt

Treningssenter som har fokus på effektiv og lønnsom drift i det daglige, året rundt, tåler vanligvis greit at inntektene går ned i perioder. Det handler om å etablere gode rutiner på senteret som sørger for at mest mulig betaling kommer inn, og minst mulig av omsetningen forsvinner i drift og dårlige prosesser. Vi har skrevet en e-bok om nettopp lønnsom drift, med en rekke praktiske råd og anbefalinger som kan bidra til høyere avkastning på senteret ditt. Last den ned gratis her.

Gratis e-bok: Slik får du et mer lønnsomt treningssenter  Last ned nå