Hva er egentlig en AvtaleGiro-fullmakt og hvorfor er det viktig at medlemmet godkjenner den?

En AvtaleGiro-fullmakt er en tillatelse fra medlemmet som lar banken overføre et fast beløp fra medlemmets konto til ditt senters konto. Når medlemmet godkjenner fullmakten i banken sin, kan du sende faste betalingskrav til banken og få innbetalinger på forfallsdato via AvtaleGiro.

De fleste treningssenter tilbyr betaling av treningsavgiften over AvtaleGiro. Det er gode grunner til det. AvtaleGiro bidrar til å sikre faste betalinger fra medlemmene dine og øker betalingsgraden til senteret ditt, som jo bør være så høy som mulig.

LES OGSÅ: 9 av 10 betaler treningsavgiften i tide

Avtale mellom medlemmet og banken

AvtaleGiro er en avtale som inngås mellom medlemmet og banken. Avtalen gir banken tillatelse til å trekke et fast beløp av medlemmets konto hver måned etter melding fra ditt treningssenter.

En forutsetning er at medlemmet har opprettet en AvtaleGiro-fullmakt spesielt for deg som betalingsmottaker. Denne skal inneholde:

  • Kontoen som skal belastes (medlemmets kontonummer)
  • Betalingsmottakers (treningssenterets) navn, adresse og kontonummer
  • Høyeste belastningsgrense (maks beløp som kan trekkes fra konto)
  • Tidsrommet belastningsgrensen knytter seg til

Når AvtaleGiro-fullmakten godkjennes må det samtidig oppgis et KID-nummer fra et nyere betalingskrav fra deg som betalingsmottaker.

Avtalen er som nevnt mellom medlemmet og banken. Som betalingsmottaker har du ingen mulighet til å gå inn og påvirke avtalen direkte, og derfor er det viktig å følge opp medlemmer som ikke har godkjent avtalen sin i banken. Dette gjelder spesielt nye medlemmer.

LES OGSÅ: Oppfølging av nye medlemmer på AvtaleGiro

Årsaker til at AvtaleGiro-betalinger ikke går igjennom

Senest 7 virkedager før forfall får medlemmet et varsel med informasjon om regningen og beløpet det er snakk om. Dersom medlemmet er uenig i fakturaen, kan han eller hun stanse betalingen inntil én dag før forfallsdato. Medlemmet kan også når som helst tilbakekalle, sperre eller endre AvtaleGiro-fullmakten med rask virkning (seneste påfølgende arbeidsdag).

En av årsakene til at betalinger via AvtaleGiro ikke går igjennom, er at det mangler dekning på medlemmets konto. Da vil ikke betalingen skje på forfallsdato, men betalingskravet ligger fortsatt aktiv noen dager. Hvis det i løpet av disse dagene kommer inn penger på konto, vil betalingen gå igjennom - dog noe forsinket. 

Banken er ikke ansvarlig for å dekke eventuelle forsinkelsesrenter, inkassogebyrer eller annet som følge av at medlemmet stanser betalinger, eller at det ikke er dekning på medlemmets konto. Når betalingene uteblir må du derfor purre og følge opp medlemmet etter vanlige innkrevingsrutiner.

LES OGSÅ: Når kan du purre medlemmene, og hva kan du kreve i gebyr?

Legg til rette for elektronisk avtaleinngåelse

Medlemmene dine kan få tilbud om AvtaleGiro på flere måter: Tilbud i nettbanken når de betaler faktura, i posten (sammen med papirfaktura), ved å ta kontakt med banken selv - eller på nettsiden din, hvis du har lagt til rette for elektronisk avtaleinngåelse.

Elektronisk avtaleinngåelse er en tilleggstjeneste til AvtaleGiro som gjør det mulig for kundene dine å inngå avtale trygt og enkelt via nettsider eller på mobil. Tjenesten kan integreres mot ditt medlemssystem eller regnskapssystem, slik at du har full kontroll på innbetalinger. Alternativt kan du tilby en forenklet løsning via en link fra din nettside til en landingsside med pålogging med BankID. Les mer om dette på AvtaleGiro.no.

Vi ser at senter som gir mulighet til å opprette AvtaleGiro på hjemmesiden sin, har et betydelig høyere antall medlemmer med aktiv AvtaleGiro (og en høyere betalingsprosent) enn senter som ikke gir den muligheten. 

Og best av alt: Når pengene kommer inn på konto kan både du og medlemmet fokusere trening i stedet for betalingsspørsmål!

Gratis e-bok: Slik får du et mer lønnsomt treningssenter