20 prosent av alle ansatte i norske bedrifter har tilbud om trening i arbeidstiden.

Statistisk sentralbyrå har sett på tall rundt trening i arbeidstiden i norske bedrifter, og forteller i en fersk artikkel at så mange som 20 prosent av alle ansatte har et tilbud. Det er imidlertid store forskjeller mellom yrkesgruppene som får mulighet til å trene på jobben.

De med minst helseplager har det beste tilbudet

I funnene til Statistisk sentralbyrå fremkommer det at ansatte i stillesittende yrker har best tilbud om fysisk aktivitet i arbeidstiden. Det til tross for at dette er den yrkesgruppen som har minst helseplager. Yrkesgrupper som har mye tung fysisk belastning i arbeidsdagen og flest jobberelaterte helseplager, har det dårligste tilbudet.

Store skiller mellom yrkesgrupper og utdanning

Saksbehandlere i det offentlige og ingeniører er blant yrkesgruppene med best tilbud. Hele 30 prosent av disse har mulighet til å trene i arbeidstiden. I mer bevegelige yrker som lærer og sykepleier, ligger tilbudet på rundt 15 prosent, mens kun 7 prosent av renholdsarbeidere har et tilbud om trening i arbeidstiden.

Videre viser undersøkelsen at 14 prosent av ansatte i yrkesgrupper med utdanning på grunnskolenivå har tilbud, mot hele 32 prosent i yrkesgrupper med grupper med utdanning på masternivå.

LES OGSÅ: Når arbeidsgiver betaler for treningen

Fleksibilitet i arbeidstid og oppgaver påvirker tilbudet

Yrkesgrupper med til dels frie arbeidsoppgaver og arbeidstider har er vesentlig bedre tilbud enn de som er mer bundet til tid og sted for å utføre arbeidet sitt. For eksempel kan det være vanskeligere å sette av tid til trening for sykepleiere og lærere, som skal være tilgjengelige for pasienter og elever.

Håndverkere og ansatte i salgsyrker har også liten fleksibilitet i arbeidsdagen, og kommer ut med en andel på under 10 prosent som har treningstilbud.

To av fem benytter seg ikke av tilbudet

Selv om arbeidsgiver legger til rette for trening i arbeidstiden, så er det slett ikke alle ansatte som benytter seg av tilbudet.

44 prosent av mennene som har et slikt tilbud, trener aldri i arbeidstiden, mot 38 prosent av kvinnene. Og selv om eldre ansatte noe oftere har tilbudet, er det kun 37 prosent av ansatte over 50 år som benytter seg av det.

LES OGSÅ: Anbefaler fastlegen å trene på ditt treningssenter?

For de som trenger det minst?

Det er de yngre som i størst grad benytter seg av et treningstilbud på arbeidsplassen: 57 prosent av ansatte under 30 år trener gjerne på jobben!

Det tyder på at helsesituasjonen og hvor glad den ansatte generelt er i fysisk aktivitet, påvirker om han eller hun benytter seg av tilbud om trening på jobb. Halvparten av dem som er mest ivrige på treningsfronten i fritiden, benytter seg også av tilbud om trening på jobben.

Her kan du lese mer om funnene i undersøkelsen.

 

Gratis e-bok: Slik får du et mer lønnsomt treningssenter  Last ned nå