Det finnes flere gode og nyttige seminarer og arrangementer for deg som driver treningssenter.

Det finnes en rekke gode seminarer og arrangementer for treningssenterbransjen, og de aller fleste har et høyt fokus på faglig innhold og kompetanseheving. Her oppsummerer vi en rekke viktige og nyttige bransjetreff i både inn- og utland.

Seminarer, kurs og andre events blir (dessverre) ofte forbundet med lite business og mye pleasure. Dyre hotellovernattinger, lange frokoster, gode middager og spandering ut i de sene nattetimer... I noen tilfeller er dette kanskje en gjennomgangsmelodi, men ikke i treningssenterbransjen.

Nytte og fellesskap på programmet

De fleste arrangementene som skjer for, eller i regi av treningsbransjen, har et høyt innhold av faglig og praktisk kompetanseheving. Både når det gjelder trening og andre områder og temaer som er relevante for bransjen.

En grunn til at det satses mye på å lage arrangementer av høy faglig kvalitet, kan være at treningssentre generelt må være kostnadsbevisste og gjøre noen tøffe prioriteringer - også når det gjelder hvilke arrangementer de skal ta seg tid og råd til å delta på. Effekten av arrangementet, og hva deltakerne sitter igjen med av praktisk nytte i etterkant, spiller da en veldig viktig rolle.

I denne bransjen er også nettverksbygging og møter med ulike leverandører viktig. Ikke minst trenger bransjen noen samlingspunkter som skaper tilhørighet og følelsen av at bransjen står samlet!

Vi har listet opp noen av arrangementene som er aktuelle for bransjen, både i inn- og utland.

Arrangementer for treningssenterbransjen i Norge

TREN-seminar: Et seminar for bransjen – av bransjen (årlig, mars/april)

Vi kan jo ikke la være å nevne TREN-seminaret i denne sammenheng. Fordi det er en av de største arrangementene for bransjen i Norge, og selvsagt fordi det er vi i CrediCare som står som stolt arrangør.

TREN17_1.jpg

Vår ambisjon med TREN er å samle så mange som mulig fra bransjen under ett tak, sentralt på Gardermoen, en gang i året. TREN arrangeres vanligvis i mars måned.

Vi henter inn ulike foredragsholdere og eksperter som deler av ulike former for innsikt og kunnskap som skal styrke deg som driver treningssenter. Dette gjør vi med mål om å skape verdi for bransjen - ikke for å tjene penger.

Her kan du lese en oppsummering fra vårt jubileumsseminar TREN17 - nummer 10 i rekken!

Virke Trening: Trenerkonferansen | 17. november (årlig)

Virke Trening jobber aktivt og kontinuerlig for å øke profesjonaliteten i bransjen, og tilbyr blant annet ulike kurs og samlinger for sine medlemmer, alene eller sammen med andre aktører innen helse og trening.

Hver høst inviterer Virke Trening til Treningskonferansen, som samler medlemsbedrifter og samarbeidspartnere til spennende og nyttige foredrag og diskusjoner.

Årets konferanse går av stabelen i Olso 17. november. Programmet er under utarbeidelse, men du kan følge med på Virke Trening sine Facebook-sider.

Oslofjord Fitness Convention | 10. - 12. november (ny)

Oslofjord Fitness Convention arrangeres for første gang i år, og arrangøren lokker med inspirerende instruktører, foredrag, workshops og spennende utstillere. En convention med et internasjonalt preg og høyt fokus på kompetanse og praksis som gjør instruktører enda bedre i jobben med å veilede og motivere medlemmer. Her ser du det rikholdige programmet til tidenes første Oslofjord Fitness Convention.

Lokasjonen er ikke tilfeldig valgt. Oslofjord Convention Center ligger sentralt mellom Stokke og Tønsberg i Vestfold, og huser alt fra 500 til 6000 mennesker. Her er det plass til både å tenke nye tanker og knytte relasjoner på tvers av bransjen! Ambisjonen til arrangørene er minst 600 deltakere - vil du være en av dem, så kan du melde deg på her.

NIH AKTIV Convention | 18. – 19. november

NIH-Aktiv 2017-.jpgNIH ACTIV er Norges største convention for helse- og treningsbransjen. Her er det noe for enhver smak – for PT'er, instruktører, kroppsøvingslærere, fysioterapeuter, trenere for idrettslag, eller for deg som er opptatt av fysisk aktivitet og helse for egen del. Arrangementet holdes på Norges idrettshøgskole og tilbyr 135 ulike aktiviteter i helt nye lokaler. Her finner du program og annen informasjon.

Arrangementer i regi av internasjonale organisasjoner

IHRSA – International Health, Racquet & Sportsclub Association

Den internasjonale helse og treningsorganisasjonen IHRSA er på mange måter "verdensversjonen" av Virke Trening. Dette er interesseorganisasjonen for alle som driver treningssenter, over hele verden. Et betydelig nettverk med andre ord!

IHRSA arrangerer blant annet kurs, webinarer, messer og store conventions. Vi deltar selv «fast» på to av arrangementene til IHRSA, både i Europa og USA:

IHRSA European Congress, London | 23. - 26. oktober 2017

Den europeiske samlingen for treningsbransjen, med fokus på hva aktører i treningsbransjen i Europa kan lære av hverandre og resten av verden. Fokuset på årets Europasamling er å utnytte teknologi for å ligge i forkant i en bransje i stor forandring.

Les mer om The 17th Annual IHRSA European Congress

IHRSA San Diego | 21. - 24. mars 2018

IHRSA-2018.jpg

Dette er den internasjonale samlingen i regi av IHRSA. Arrangementet skjer i USA rundt påsketider, og er trolig den største samlingen for treningssenterbransjen i verden. Dette er stort og inntrykkene du får her setter dype spor. Vi snakker over 100 kurs, 350 utstillere og (hold deg fast) 8000 deltakere. En opplevelse for livet!

Les mer om IHRSA 2018

EuropeActive

EuropeActive er den største ledende, ideelle organisasjonen for Europas helse- og treningssektor. De hjelper over 52 millioner forbrukere, sysselsetter 650.000 mennesker og genererer 26 milliarder Euro i omsetning.

EuropeActive spiller en sentral rolle i å skape et mer aktivt og sunt Europe, og samarbeider med EU og andre internasjonale organisasjoner for å nå sitt mål, "more people, more active, more often".

EuropeActive står for en rekke aktuelle og relevante arrangementer, både i og utenfor Europa. Eventkalenderen er rikholdig, så her er det bare å ramse opp:

  • National Fitness Day (markering) | 23. - 30. september 2017
  • Anti-doping Forum, Brüssel | 31. oktober 2017
  • FIBO Business Summit Africa | 7. november 2017
  • FIBO Innovations Tour | 18. januar 2018
  • European Health & Fitness Forum (EHFF) | 11. april 2018

Derfor bør du delta på bransjearrangementer

Det er krevende å være leder for et treningssenter eller en treningssenterkjede. Tøff konkurranse og små marginer gjør at hver krone må snus, og du må ha fokus på å drifte senteret ditt ekstremt effektivt.

LES OGSÅ: Lite treningssenter, men kostnadseffektivt

Samtidig er det viktig at du følger med på treningstrender, bransjen og samfunnet for øvrig, for å forstå hva som blir neste forventning fra dine medlemmer og hva som kan bli nye forretningsmuligheter. 

Å delta på et arrangement eller et seminar hvor du også treffer andre i bransjen, kan gi deg både kunnskap, ideer og perspektiver som du trenger, og som du kanskje går glipp av når du bare har fokus på drift og rutiner på senteret. 

Gratis e-bok: Slik får du et mer lønnsomt treningssenter