20151009_Credicare-Trening_1384-213916-edited

Et medlemssystem kan være nøkkelen til suksess, men hva er egentlig et medlemssystem? Og hvilke fordeler får du ved å ta det i bruk? I dette blogginnlegget går vi igjennom fire viktige temaer når det kommer til bruk og implementering av et medlemssystem.


Høsten 2021 arrangerte CrediCare TREN-seminaret for alle i treningssenterbransjen. Den 3. november var flere av medlemssystemene invitert til å snakke om blant annet hvordan man kan bruke medlemssystemet deres til å ivareta medlemmene. Høres dette interessant ut? Klikk her for å se webinar-opptaket.

Hva er et medlemssystem, og hvorfor bør treningssenteret ta det i bruk?

Et medlemssystem er et digitalt kundesystem som skal gjøre den daglige driften enklere for både treningssenteret og medlemmene. Når man driver et treningssenter er man avhengig av å ha kontroll på driften og medlemsmassen. Det er her medlemssystemet kommer inn. Medlemssystemet refereres ofte til som senterets viktigste verktøy når det kommer til registrering og styring av medlemskap, planlegging, gjennomføring av salg, betaling, rapportering, og ikke minst, oppfølging og kontroll av medlemsmassen.

Som du ser i punktlisten under, har medlemssystemet mange bruksområder, men det er viktig at systemet du velger dekker de behovene du ønsker oppfylt.


Eksempler på tjenester medlemssystemene tilbyr:

  • Dokumenthåndtering (f.eks innmeldingsavtaler, oppsigelser og firmaavtaler)
  • Betalingsløsninger (f.eks fakturering, AvtaleGiro og trekk fra kort)
  • Rapportering
  • Adgangsstyring: Innmelding og utmelding
  • Timeregistrering og booking
  • Medlemsoversikt og oppfølging
  • Kundekommunikasjon


Å ha et system som er tilpasset senterets daglige drift og strategi vil forenkle administrasjonen av treningssenteret og medlemmet. Har medlemssystemet i tillegg en integrasjon mot din betalingspartner, sikrer det senteret ditt en trygg og stabil innbetaling av medlemsavgiften. På denne måten kan du og ditt treningssenter fokusere på å hjelpe medlemmene dine med å nå sine mål.

SJEKK OGSÅ UT: Webinar-opptak "Hva bør du tenke på ved valg av medlemssystem?

Verdien av å ha et medlemssystem som kan integreres med en betalingspartner

At medlemssystemet kan integreres, vil si at medlemssystemet kan «snakke sammen» med andre leverandører, for eksempel din betalingspartner. Dette er viktig for at treningssenteret ditt skal sikre seg inntjening og god likviditet. På denne måten får treningssenteret ditt en komplett løsning fra medlemshåndtering, til betaling og oppfølging av ubetalte medlemsavgifter. Bruker du en betalingspartner som CrediCare, får du en trygg og fremtidsrettet partner som kan integreres med alle medlemssystemene i markedet, samtidig som medlemmene dine blir ivaretatt.  

Et medlemssystem uten en integrert betalingspartner vil ikke kunne tilby senteret ditt en helhetlig løsning, og du vil plutselig selv måtte bruke tid på oppfølging av medlemmer for å sikre at utestående betalinger kommer inn. En annen fordel ved å ta i bruk et medlemssystem som kan integreres med andre partnere, er at senteret kan få en bedre utnyttelse av dataene, slik at du får mer og bedre innsikt i statistikk og analyser for å ta bedre beslutninger for driften.

Øk inntjeningen på treningssenteret ditt ved å registrere korrekt medlemsinformasjon

For å sikre inntjeningen på senteret er det viktig at du og dine ansatte henter inn riktig medlemsinformasjon. Medlemssystemet hjelper deg å samle inn, lagre og administrere all informasjon på ett sted, men det er viktig at senteret selv sørger for gode rutiner gjennom hele medlemsforholdet.

Om du er flink til å samle inn den grunnleggende informasjonen som fullt navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-postadresse fra start, er dette med å sikre inntjeningen på senteret ditt. Ved mangelfull kontaktinformasjon som feilstaving av navn, ingen eller feil adresse, feilregistrerte telefonnumre og e-postadresser blir det vanskelig å nå ut til medlemmene, noe som fører til du ikke får betalt for medlemsavgiften.

LES OGSÅ: Har du riktig og oppdatert informasjon om medlemmene dine?

Bruk tiden på medlemmene dine

Ved å ta i bruk et medlemssystem på ditt treningssenter effektivisere og automatisere du flere arbeidsoppgaver. Dette frigir deg og dine ansatte verdifull tid, som dere kan bruke på det som faktisk betyr noe – medlemmene dine. Som en av landets mest erfarne betalingspartnere innenfor treningssenterbransjen, er vi i CrediCare stolte av å være partnernøytrale, og integrert med flere av markedets mest brukte medlemssystemer. Dette betyr at dersom du velger å bytte medlemssystem, trenger du nødvendigvis ikke bytte betalingspartneren din.


New call-to-action