Inspartum-595 - kreditering-2

Gruppetrening beskrives av mange som «ren glede i sal». Uansett hvor slitsom eller utfordrende en gruppetime er, er det svært sjelden at det ikke kommer glade og smilende deltagere ut fra en gruppetime!

Gruppetrening har eksistert siden 1970-tallet og har siden den gang blitt en mer og mer populær treningsform verden over. I dag er ikke gruppetrening lengre bare forbundet med «rosa leggvarmere» og «turndrakter», men i dag er gruppetrening en treningsform der alle typer mennesker kan finne sin plass, og det er noe av det som gjør gruppetrening så unikt.

Treningssenterbransjen tilbyr i dag et bredt spekter av gruppetimer — alt fra høypuls, dans, step og sykkel, til løpetimer, styrke, yoga, pilates, crosstraining og mye, mye mer. I tillegg til gruppetimer tilpasset egne målgrupper som seniortrening, trening for ungdom, trening for gravide osv. Dette gjør at gruppetrening er en flott arena for økt bevegelsesglede for mange mennesker. Gruppetrening er også svært tids-og kostnadseffektivt sett i et folkehelseperspektiv, og noe jeg absolutt vil anbefale alle treningssentre å investere i.

En sosial arena for læring, utvikling og mestring

De siste årene har vi sett en økning i populariteten knyttet til gruppetrening som treningsform. Hvert år gjennomfører American College of Sports Medicine (ACSM) en omfattende spørreundersøkelse i treningsbransjen, for å kartlegge trendene for kommende år. I 2016 ble gruppetrening rangert som nummer 20, men har siden klatret oppover listen, og de siste årene har gruppetrening ligget på henholdsvis andre og tredje plass. Pga. corona-pandemien har gruppetrening naturlig nok havnet langt ned på listen for 2021, mens onlinetrening, egenvekstrening og utendørsaktiviteter er noen av de treningsformene som er rangert høyest på listen for øyeblikket.

Gruppetrening er helt klart fortsatt i vinden og når vi nå beveger oss tilbake til en mer «normal» hverdag vil også de fysiske møtene med andre kanskje bli enda viktigere. Vi er sosiale vesener og man skal ikke undervurdere det medmenneskelige og relasjonene som knyttes i gruppetrening. Deltagere i gruppetrening knytter relasjon til instruktøren, med andre deltagere og mange får også nye venner og bekjentskap via gruppetimene. Gruppetrening er ikke bare en sosial arena, men også en unik arena for læring, utvikling og mestring.

Gruppetrening skaper lojale medlemmer

På bakgrunn av relasjonen og opplevelsene som skapes i gruppetrening, ser man at deltagere som benytter seg av gruppetreningstilbudet på et treningssenter er svært lojale medlemmer. Forskningen viser til en tydelig sammenheng mellom deltagerens positive opplevelse av instruktøren og en påfølgende langvarig lojalitet ovenfor både senter og instruktør. I tillegg ser man at fornøyde deltagere i gruppetrening i større grad skryter av instruktøren til andre og oppfordrer andre til å prøve ut gruppetimen og treningssenteret. Gruppetrening er derfor et viktig produkt å tilby for å kunne nå ut til flere mennesker og for å holde på allerede eksisterende medlemmer.

Gruppeinstruktøren er kanskje den aktøren ved et treningssenter som møter flest mennesker i løpet av en uke, og forskningen viser også at instruktøren er avgjørende for opplevelsen av timen. Derfor er det svært viktig at gruppetimene leverer kvalitet og at gruppeinstruktørene er profesjonelle, for at man som senter skal lykkes med gruppetrening og øke medlemstallet på treningssentret ved hjelp av gruppetrening.

"We cannot underestimate the importance of the group exercise instructor in the business practices of group fitness instruction. A group exercise employee can make or break a member’s experience based on his or her attitudes and organizational skills" - Carol Kennedy Armbruster & Mary M. Yoke.

Invester i «gode» gruppeinstruktører

Til tross for at forskningen knyttet direkte til gruppetreningskonteksten, fortsatt er relativt begrenset, gir den eksisterende litteraturen klare retningslinjer for at instruktørens faglighet, profesjonalitet og kommunikasjonsferdigheter, er avgjørende for deltagerens opplevelse. Det er viktig at instruktøren har utdanning og tilstrekkelig kunnskap for å kunne levere kvalitetssikret og motiverende trening, og at senteret investerer i gruppeinstruktørene (gir de veiledning, kurs, videreutdanning osv.).

Skal du og ditt senter lykkes med gruppetrening, er du nødt til å investere i gruppetrening – investere tid, penger og ressurser – og troen på gruppetrening som produkt må være forankret i ledelsen. I tillegg må alle aktører (PTer, resepsjonister, instruktører, ledere osv.) «selge» gruppetreningsproduktet. Alle må ha testet ut timene, vite hva som leveres i salen og kunne dele informasjonen med medlemmene og oppfordre dem til å teste ulike timer.

Andre tiltak for å heve gruppetreningsproduktet og rekruttere nye medlemmer:

 1. Arrangere «åpne dager» der medlemmer og nye kan komme og teste ut «smakebiter» fra timeplanen.
 2. Gi ut gratis klippekort til gruppetrening, slik at den potensielle kunden kan få en relasjon til senteret og gruppetimene.
 3. Arrangere ulike events, workshops, kurs og konkurranser for medlemmene på senteret. Tenk nytt – vær kreative!
 4. Vis deltagerne at de betyr noe, både for instruktørene og senteret. Lytt til deltagerne og ta dem med i dialogen – la de komme med innspill.
 5. Unngå for mye vikarbruk og aldri avlys en time med 2-3 deltagere! Alle er like viktige.
 6. Sørg for å levere kvalitet i hver eneste time. Respekter deltagerne og deres tid. De har faktisk valgt å bruke en time eller mer, av sin fritid på gruppetrening på ditt senter.

Gruppetrening er i mine øyne selve «hjertet» på treningssenteret, og gir du det oppmerksomhet og kjærlighet, kan jeg love deg at det gir tilbake. Husk #investerigruppetrening – masse lykke til!


Referanser:

 • Collishaw, M. A., Dyer, L., & Boies, K. (2008). The Authenticity of Positive Emotional Displays: Client Responses to Leisure Service Employees. Journal of Leisure Research, 40(1), 23-46.
 • Kennedy-Armbruster, C., & Yoke, M. M. (2014). Methods of group exercise instruction. (3.utg.). USA:Human Kinetics.
 • Szumilewicz, A. (2011). Multiple influences affecting the women's choice of a fitness club. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 3(1), 55-64. doi: http://dx.doi.org/10.2478/v10131-011-0006-4
 • Thompson, Walter R. (2021). Worldwide Survey of Fitness Trends for 2021. ACSM's Health & Fitness
  Journal, 25(1), 10-19. doi: 10.1249/FIT.0000000000000631