20190619-4F0A2747

Selv om de ulike treningssentrene gjerne bruker de samme tjenestene vil det være forskjeller fra senter til senter. Noen vil ha betydelig høyere tap enn andre. 

Innenfor samme kjede kan det være forskjell på betalingsgraden med flere titalls prosentpoeng. Sakene blir kjørt gjennom den samme innfordringsløsningen hos oss i CrediCare, men likevel kommer man altså ut med helt ulike mengder ubetalte krav.

Hva er da årsaken til dette?

Kort fortalt er betalingsgraden et begrep for å beskrive og måle hvor stor andel av avdragene som blir betalt. Dette er en viktig faktor å merke seg når du skal måle hvor god likviditet og forutsigbarhet treningssenteret ditt har. 

Svaret på spørsmålet ovenfor er sammensatt og forskjellig alt etter hvilke treningssenter du spør. Våre erfaringer og analyser viser imidlertid noen hovedtrekk som er verdt å merke seg for deg som driver treningssenter:

  • Riktig registrering av medlemmer. De fleste medlemmer deler riktig telefonnummer. Sjekk at også fødselsdato, postadresse og epostadresse er rett. Om du registrerer feil eller en midlertidig adresse, er det vanskelig å nå frem dersom man må purre på eller sende inkassovarsel på en ubetalt medlemsavgift. Husk at jo flere muligheter du har til å nå medlemmene på, jo større mulighet har man for betaling.

  • Oppdater kontaktinformasjonen til medlemmer. Det er vanlig at medlemmer på et senter ikke melder ifra om ny postadresse. Det meste av kontakt skjer digitalt, men når det kommer til oppfølging av ubetalte krav, er det enten Digipost, oppgitt postadresse eller folkeregistrert postadresse som skal benyttes, ifølge norske lover og regler. 

  • Rett tidspunkt. Det er også viktig at medlemmet får påminnelse så nærme forfallet på avdraget som mulig, da betalingsgraden synker om det går lang tid mellom forfall og påminnelse. Så her er det viktig at senteret har gode rutiner slik at påminnelser blir sendt til riktig adresse med en gang, men også det er gode rutiner for utsendelse av påminnelser, og at påminnelsene ikke blir liggende å vente.

  • Database med passive medlemmer. Det er viktig at treningssenteret ditt har et reelt forhold til medlemsmassen. Medlemmer som verken trener eller betaler, kan ikke regnes som en del av medlemsmassen din. Tvert imot kan det være kostnadskrevende og tidkrevende å følge opp disse medlemmene. Se heller på dem som potensielle medlemmer som du kan forsøke å få tilbake i aktivitet igjen. Gode rutiner for avvikling av passive medlemmer gjør det enklere å hente ut riktige tall.

  • Oppfølging av medlemmer som ikke har aktiv AvtaleGiro. Nye medlemmer eller medlemmer som skifter bank kan raskt komme i en situasjon der AvtaleGiro ikke er aktiv og derfor blir med på purrelisten. Gode rutiner ved oppstart og eventuelt en oppfølging i ettertid kan redusere purringene. Med en liten påminnelse så gjøres dette ofte opp uten bruk av inkasso.

  • Resepsjonstapet. Medlemmer henvender seg ofte til de ansatte i resepsjonen når de har spørsmål om medlemskap. Det er derfor uheldig at kompetansenivået på kontrakt og betaling varierer hos de ansatte. Når dette mangler, kan konsekvensene bli kostbare for senteret. For eksempel ser vi ofte at ansatte som er usikre og ønsker å unngå konfrontasjon, ettergir krav som medlemmet ifølge kontrakten skulle betalt. Vi anbefaler at senteret setter opp gode rutiner som sikrer mindre tap og mer stabil inntjening.

Tilpass deg medlemmene dine

Ulik betalingsgrad kan også selvsagt skyldes nedslagsfeltet til ditt treningssenter. Er det mange studenter som trener hos dere? Eller er det kanskje pensjonister? Ulike kundegrupper har ulikt betalingsmønster og kan kreve ulik form for oppfølging.

De interne rutinene på treningssenteret har mye å si for betalingsgraden. Hvis senterlederne i treningssenterkjeden eller på treningssenteret setter seg ned sammen, og ser på betalingsrapportene samt vurderer egne rutiner, kan man inspirere og lære av hverandre. Her har nok mange mye å hente. Del erfaringer og hjelp hverandre. Det er noe man tjener på i det lange løp.

Samtidig vil vi anbefale å ta kontakt med en samarbeidspartner som spesialiserer seg på betaling, fakturering og kundeoppfølging. Mye er gjort med den rette kompetansen, den opparbeidede erfaringen og et lite dykk i databasen.

Gratis guide: Sjekk dette for du velger betalingspartner for treningssenteret