20160914_Credicare_1002

Lurer du på hvordan medlemmene dine ønsker å ha det på treningssenteret ditt fremover, og hva som er viktig for at de skal returnere til treningssenteret ditt? Da bør du sende de en medlemsundersøkelse.

En enkel måte å finne ut hvordan den nye treningshverdagen fungerer for medlemmene dine er rett og slett å spørre dem. Kanskje du her finner nye behov og ideer som medlemmene dine ønsker at du utvikler videre, eller at du finner områder som du kan tilrettelegge bedre. Her er ti tips til hvordan du kan gå frem for å gjennomføre og dra nytte av en medlemsundersøkelse.

Hva vil du vite?

Sett deg mål for undersøkelsen. Hva ønsker du å oppnå? Spørsmål du kan stille deg selv kan være følgende:

- Hva er nyttig å vite for senteret mitt nå og tiden fremover?
- Hvordan kommuniserer vi med medlemmene?
- Hva kan vi ta lærdom fra i etterkant?
- Hvilke tilbud ønsker/savner medlemmene?

Hvem skal du spørre?

Du må også vurdere om du skal spørre hele medlemsmassen eller noen utvalgte. Det du ønsker å vite, er kanskje ikke relevant for alle å svare på. Det kan også være at spørsmålene du stiller vil få ulike svar alt ettersom hvilke typer medlemmer du spør. Det greit å vite hvilke fellesnevnere de har på forhånd, slik at du kan skille på dem i etterkant av undersøkelsen.
For eksempel kan du fokusere på spesifikke grupper som de som nylig har fryst medlemskapet, de som ikke har trent på et halvt år,  eller de som har kommet i gang igjen med treningen etter senteråpning.

LES OGSÅ: Dette kjennetegner lojale medlemmer

Nedenfor finner du 10 tips som du kan ta med deg inn i utførelsen av en medlemsundersøkelse:

  1. Hva ønsker du å finne ut av ved undersøkelsen?
  2. Målgruppe - alle medlemmer eller utvalgte grupper?
  3. Vær tydelig, konkret og ikke still for mange spørsmål.
  4. Sett opp spørsmålene i en naturlig rekkefølge.
  5. Vurder og informer om undersøkelsen skal være anonym eller ikke.
  6. Vurder om undersøkelsen burde være på engelsk, i tillegg til norsk.
  7. Test undersøkelsen før utsendelse, og avdekk eventuelle skrivefeil og mangler.
  8. Bruk plattformene dine. Send undersøkelsen på e-post, SMS, sosiale medier eller etter online trening.
  9. Tilby medlemmene dine en form for gulrot for å øke svarprosenten, for eksempel tilbud på treningsustyr, pt-timer etc.
  10. Husk! Arbeidet er ikke over selv om medlemmene har fullført undersøkelsen. Senteret ditt må ta i bruk informasjonen og sikre at tilbakemeldingene blir fulgt opp videre.

LES MER: Slik gjennomfører du en enkel medlemsundersøkelse

Bruk og del dataene

En godt gjennomført medlemsundersøkelse er ikke ferdig før svarene er gjennomgått, analysert, systematisert og implementert i fremtidig utvikling og planer. Det aller viktigste med en undersøkelse er nemlig å bruke informasjonen som har kommet inn. Når du finner ut hvor fornøyde eller misfornøyde medlemmene dine er, og fanger opp hvor skoen trykker, gjenstår gjennomføringen. Lykkes du her, forebygger du blant annet medlemsfrafall.

Ett godt knep for å starte på veien til målet, er å fortelle om resultatene i undersøkelsen til medlemmene dine. Løft frem de positive resultatene og fortell om hvilke tiltak dere skal gjøre for å forbedre senteret. Slik føler medlemmene dine seg sett og hørt og enda mer involvert i prosessen. I tillegg blir det kanskje enklere å få inn svar fra dem i kommende undersøkelser, når de ser at tiden de har brukt på å svare, bærer frukter.

En medlemsundersøkelse kan være en god start for å få i gang hjulene igjen, og resultatet gir deg trolig en pekepinn på hva senteret ditt bør ha fokus på fremover.  

Gratis e-bok: Starte treningssenter