Slik unngår du at en inkassosak ødelegger kundeforholdet.

Hva gjør du når et medlem ved ditt treningssenter ikke viser vilje til å gjøre opp regningen? Her er noen råd for å unngå at inkassosaker ødelegger forholdet til medlemmene dine.

Sett bort innkrevingen

Heldigvis er det generelt stor betalingsvilje blant treningsmedlemmer, og i tilfeller hvor medlemmene henger litt etter med betalingen, er det grep du selv kan gjøre for å unngå at det blir en større sak ut av det.

LES OGSÅ: Slik kan du forebygge at treningsavgiften går til inkasso

Når inkasso står igjen som eneste måte å få inn pengene, velger imidlertid de fleste treningssenter å sette bort innkrevingen til en ekstern leverandør av innfordringsløsninger. En fordel med outsourcing av betalingsoppfølging, er at du løses du fra det direkte innkrever/skyldner-forholdet med ditt medlem. Dette i seg selv skaper «luft» i relasjonen, og et kundeforhold med fokus på det viktigste - trening og helse - kan fortsatt bestå.

Velg en leverandør du vil assosieres med

Dersom du er opptatt av omdømme og å beholde gode kunderelasjoner (og det er du vel?), bør du forsikre deg om at leverandøren du velger til å håndtere inkasso gjør dette på en god måte, i tråd med de verdier du ønsker å assosieres med. I Norge finnes det flere tilbydere som har spesialisert seg på betalingsløsninger og inkasso for treningssenter. Virke Trening har blant annet en oversikt over ulike leverandører de samarbeider med.

Hvordan din leverandør av inkasso håndterer medlemmer som skylder penger er selvsagt helt avgjørende for samarbeidet. Tilgjengelighet og åpningstider er også viktig for at medlemmene føler de blir godt ivaretatt. Hvis dine medlemmer har negative opplevelser av kontakt med ditt inkassobyrå, vil det naturlig nok også påvirke hvordan de oppfatter deg og din måte å drive forretning.

Skill mellom penger og person

Alt i alt kan det være verdt å tenke over om betalinger, faktureringer og oppfølging av ubetalte medlemskap er noe dere bør drive med selv, eller om dette er tid dere kanskje kunne brukt på en bedre måte ved å sette betalingsadministrasjon til en ekstern partner. Da skiller du automatisk penger og person, og kan fokusere fullt ut på å gi medlemmene en god treningsopplevelse.

Gratis guide: Derfor bør du sette bort hele betalingsprosessen  Last ned nå