Kjøpe, leie eller lease treningsutstyr - hva lønner seg?

Hvilken finansieringsform bør du velge når du trenger utstyr og apparater til treningssenteret? Spørsmålet er relevant både når du skal starte treningssenter, og når du skal oppgradere eller investere i nytt treningsutstyr for å sikre konkurransedyktighet og lønnsom drift.

Christoffer Liven | GjesteforfatterChris_100x100
Christoffer er salgs- og markedssjef i Casall Pro Norge og har nærmere 20 års erfaring fra bransjen. I sin rolle hos Casall har Christoffer vært involvert i etableringen av over 100 treningssentre i Norge.

Kjøpe, leie eller lease treningsutstyr - det er flere ting som er med på å avgjøre hva som er best "butikk" for deg. Ulike finansieringsformer har sine plusser og minuser.

Kjøpe treningsustyr

Når du kjøper, så eier du. Da bestemmer du selv over utstyret ditt.

Kjøper du med egenkapital, eier du utstyret 100 %, men du binder også opp kapital som kunne vært brukt til andre ting. Du må dessuten forskuttere (legge ut) moms av den totale kjøpesummen. Dette beløpet får du riktignok refundert fra skattemyndighetene senere, men kanskje trenger du pengene før den tid.

Låner du pengene til å kjøpe utstyret vil banken normalt ha pant i det. Da har banken også en "eierdel" i utstyret ditt frem til lånet er nedbetalt. I noen tilfeller er ikke pant i utstyret nok, og du må stille annen sikkerhet i tillegg.

Hvorvidt det lønner seg å låne pengene til å kjøpe, kommer an på hvilken rente du får, og hvor lang nedbetalingstid du velger.

Når du kjøper utstyret, vil den skattemessige utgiftsføringen variere fra år til år. Det første året avskriver du et høyt beløp, og så blir beløpet mindre i de påfølgende årene. Variasjonene fra år til år gjør det litt vanskeligere å budsjettere forutsigbart og føre regnskap.

LES OGSÅ: 5 grunnleggende tips til deg som vil starte treningssenter

Kjøpe brukt?

Klarer du å få tak i rimelig utstyr (og en god lånerente) kan kjøp være et godt veldig alternativ. Det er heller ikke sikkert at du trenger alt det nyeste på markedet! Med litt oppussing kan brukte apparater og utstyr bli som nytt.

Gjenbruk er i tiden, og det er et voksende marked for brukt treningsutstyr. Prisene på renovert treningsutstyr kan ligge så mye som 50 prosent under prisene på nytt. Brukt treningsutstyr kan også leases.

Leie eller lease - hva er egentlig forskjellen?

Noen vil påstå at leie og leasing er det samme. Ikke så rart kanskje, siden ordet lease oversettes til norsk som "leie". Men det er noen forskjeller:

 • Leie avtales gjerne for kortere perioder enn leasing.
 • Når du leier, så gjør du det gjerne direkte fra en utstyrsleverandør, til en ren lånekostnad (vanligvis månedlig). Leasing skjer gjennom leasingselskaper eller banker, som kjøper utstyret fra leverandør og leier det videre til deg.
 • Ved leie har du som regel ingen startkostnader. Det er ikke vanlig å betale egenandel eller forskuttere hele eller deler av utstyrets verdi.
 • Ved leie slipper du vanligvis å forsikre utstyret (vanlig innboforsikring er i mange tilfeller tilstrekkelig) .
 • Når leieperioden er over, leverer du normalt utstyret tilbake til utleier og er ferdig med den saken. Ved leasing får du valgmuligheter: Kjøpe utstyret, forlenge avtalen til redusert pris eller levere tilbake?

Felles for leie og leasing er at du betaler for bruksrett og fordeler kostnadene over den tiden utstyret er i bruk, samtidig som du tjener penger på det. Dette gir gode forutsetninger for stabil likviditet.

LES OGSÅ: Lite treningssenter, men kostnadseffektivt!

Lease treningsutstyr

Når du inngår en leasingavtale er det leasingselskapet som eier utstyret. De kjøper utstyret du trenger, og du betaler for retten til å bruke det til en avtalt terminpris (som regel månedlig) i en avtalt tidsperiode. Vanligvis er dette fem år, men kan variere fra tre til syv år.

Det er to typer leasing. Finansiell leasing, som betyr at du skal betale ned hele investeringen i løpet av avtaleperioden. Dette er det vanligste ved leasing av utstyr og anleggsmidler til bedrifter. Operasjonell leasing er en avtale om å betale ned investeringen til et visst beløp (restverdi). Da tar leasingselskapet en stor del av den finansielle risikoen. Dette er det vanligste ved leasing av, for eksempel, biler.

Leasing har blitt en populær finansieringsform, og dette er hovedgrunnene:

 • Binder ikke opp egenkapital. Pengene du ikke bruker på å kjøpe kan du for eksempel bruke til å investere i tiltak som bidrar til vekst og økt konkurranseevne.
 • Slipper å forskuttere moms. Når du kjøper må du forskuttere moms av det totale beløpet. Det slipper du ved leasing.
 • Enklere økonomistyring. Faste månedlige utgifter gir forutsigbar budsjettering og enklere regnskapsføring.
 • Skattefordel. Hele leiebeløpet utgiftsføres og kan trekkes fra i regnskapet. Du får full skattemessig effekt i leasingperioden.
 • Binder ikke opp pantesikkerhet. Vanligvis er det nok å ha pant i utstyret som leases. Ved lånefinansiering må du i noen tilfeller stille tilleggsikkerhet.
 • Valgfrihet når leasingperioden er over. Du bestemmer selv om du vil leie utstyret videre til en gunstig pris, kjøpe det til odel og eie eller levere det tilbake.

Men leasing stiller også noen krav til deg som leaser:

 • Du er ansvarlig for å forsikre utstyret
 • Som regel er du selv ansvarlig for service og vedlikehold på utstyret, men det går også an å bake inn service og vedlikehold i leasingpakken. Det gir god oversikt over totalutgiftene og forutsigbare kostnader.

"Abonnere" på treningsutstyr

Det har blitt mer vanlig å forhandle seg fram til «abonnementsbaserte» tilbud fra utstyrsleverandører, der du som kunde betaler en fast månedlig pris for et sett av utstyr og tjenester, inkludert muligheten for å oppgradere utstyret i takt med utviklingen. Stadig nye apparater og design finner veien til treningsutstyrsmarkedet, og slike abonnementer kan være verdt å vurdere hvis konseptet ditt også baserer seg på å tilby medlemmene det aller siste innen treningsutstyr.

LES OGSÅ: Digitalisering på treningssenteret - for enhver pris?

Ta uansett kontakt med flere utstyrsleverandører for å få priser og sammenlign tilbudene nøye. Du må se etter det beste totaltilbudet for deg, og det handler både om økonomi og fleksibilitet.

Hva lønner seg for deg?

Hvilken finansieringsform som lønner seg for deg vil avhenge av flere ting.

Hvis valget ditt står mellom å lease eller låne penger i banken, vil det på lang sikt være tilnærmet like lønnsomt, men på kort sikt vil leasing trolig være gunstigere på grunn av skattefordelene. I en totalvurdering må imidlertid også gjenkjøpsverdien (ved leasing) eller salgsverdien (ved kjøp) tas med. Da kan bildet brått se litt annerledes ut.

Et annet moment er at lån hefter selskapet og gir redusert finansiell handlingsfrihet. Ved leasing syntes ikke den økonomiske heftelsen avtalen innebærer, og man har sånn sett større spillerom finansielt i driften underveis.

"Fasiten" er derfor at du bør få hjelp til å regne på det. Utstyrsleverandørene kan gi deg gode innspill, men det kan være lurt å ta en sjekk med banken din også før du setter signaturen din på en kjøps- eller leasingavtale. Det er tross alt en beslutning og en utgift du skal leve med en stund.

 

Gratis e-bok: Starte treningssenter