Hva er kostnadseffektiv drift på små treningssenter?

Stadig mer av omsetningen i treningssenterbransjen skapes i større senter, gjerne tilknyttet kjeder. Hva med de mindre frittstående aktørene og de som satser på nisjeprodukter? Hva skal til for å drive et lite treningssenter kostnadseffektivt? Vi ser på utfordringer og muligheter.

Hele 76% av omsetningen i treningssenterbransjen skjer i senter som er knyttet til en kjede. Konsentrasjonen blir stadig tydeligere, men samtidig er det fortsatt en liten skog av frittstående senter, gjerne med nisjeprodukter, som har valgt å stå for seg selv.

Mye "vaktmester" - lite kundeorientering

En utfordring for mange ledere som velger å drive selvstendig i bransjen, er at de ofte sitter med mange av driftsoppgavene selv for å spare penger. I praksis kan dette bety at senterleder må være både sjef, PT, vaktmester og resepsjonist. Det er krevende å ha så mange operative roller!

Som en del av en kjede har et senter gjerne egne ledere som kan fokusere kun på lederskap og forretningsutvikling, mens økonomimedarbeidere, markedsførere, selgere og personlige trenere tar seg av sine respektive fagområder i det daglige.

På et lite, frittstående senter vil en leder fort forsøke å gjøre "alt" selv, slik at blant annet kostnader til personale kan holdes lavt. I mange tilfeller kan det være en god strategi - i hvert fall for en periode. Lønnskostnader er, ved siden av kostnader knyttet til lokaler og utstyr, oftest den største utgiften for et senter.

Faren ved å gjøre for mye selv over tid, er at man kan bli litt for mye "vaktmester" og litt for lite kundeorientert. Det er også en risiko for at vinninga ved å gjøre mye administrativt selv går opp i spinninga et annet sted i regnskapet.

LES OGSÅ: TREN17: Strategiske valg for treningssenter i tøffe tider

Selvgjort er ikke alltid lønnsomt

Senterledere bør også ta seg tid til å regne på hva de faktisk bruker av tid på oppgaver som strengt tatt kan settes ut. Det er slett ikke sikkert at selvgjort er så kostnadseffektivt som mange tror! I mange tilfeller er det både mer kostnadseffektivt og lønnsomt å la systemer og eksterne samarbeidspartnere ta seg av drifts- og administrasjonsoppgaver, slik at man i stedet kan fokusere på å utvikle senteret og tjene penger.

Mitt beste råd til ledere av mindre treningssenter er å ta i bruk standardløsninger og outsource så mye av administrasjonsoppgavene som mulig!

Ja, det koster litt, men senterleder må se på det som en investering som gjør det mulig å fokusere på kundene, på markedet og produktet - på kjernevirksomheten. Det er tross alt der mulighetene for utvikling ligger!

Bli kvitt noen av de administrative "hattene"

Det finnes enkle og gode løsninger for å bli kvitt oppgaver som i mange tilfeller er utenfor både kompetanse- og komfortsonen til mange senterledere. Eksempler på oppgaver som kan administreres av standardsystemer eller samarbeidspartnere, er økonomi og regnskap, lønnsutbetalinger, betalingprosesser og grunnleggende personaladministrasjon.

Svært mange av landets treningssenter er medlemmer i Virke Trening. Virke har både oppslagsverk, håndbøker, HMS- og personaloppfølgingssystemer på nett som kan være til stor hjelp for "ensomme" senterledere. Det finnes også andre aktører som tilbyr løsninger for effektivisering av administrasjon og drift.

Når det gjelder oppgaver knyttet til regnskap, fakturering og betalingsoppfølging, så er det mye tid å spare på å outsource oppgaver knyttet til dette. Dette kan du lese mer om i guiden "Derfor bør du sette bort hele betalingsprosessen" som du kan laste ned gratis.

Viktig å løfte blikket

Når en leder sitter med ansvaret for den daglige senterdriften selv, er det også utfordrende å holde seg oppdatert på trender, fag og markedsutvikling. Som liten aktør er det i tillegg begrenset tilgang på kolleger som kan bidra til å utvikle senteret sammen med leder. Det er fort gjort å havne i en egen liten "boble" hvor man glemmer å løfte blikket, og kanskje går glipp av muligheter.

LES OGSÅ: Mister du muligheter som følge av fokus på drift av treningssenteret?

Det er råd å få for alle som er opptatt av å følge med i bransjen:

  • Som medlem i Virke Trening får du tilgang til mye bransjeinformasjon.
  • Det er flere gode nettsider som publiserer nyheter fra bransjen, blant annet Treningsindustrien.no - et nettbasert, uavhengig bransjetidsskrift for og om treningsbransjen.
  • CrediCare sitt TREN-seminar avholdes hvert år på Gardermoen. Her får du oppdateringer fra bransjen, inspirasjon og tilgang til kompetanse gjennom foredragsholdere og representanter fra leverandører. Sist, men ikke minst, så møter du andre senterledere som du kan utveksle erfaringer med over to dager.

Hvis du bruker litt tid på å holde deg oppdatert, vil du lettere kunne møte fremtidens utfordringer! Her kan du se hele programmet og melde deg på TREN17.

 

Gratis guide: Derfor bør du sette bort hele betalingsprosessen  Last ned nå