shutterstock_776799148-254177-edited

Det er ikke nødvendigvis slik at begrepet løsningsgrad er egnet til å vurdere hvor gode resultater du kan forvente fra en betalingspartner. Her får du forklaring på hva løsningsgrad er, og hvordan du skal vurdere denne parameteren når du sammenligner betalingsleverandører.

Noen betalingsleverandører opplyser om løsningsgrad i markedsføringen sin, men det er ikke definert noen standard for hvordan man kommer fram til dette tallet. En løsningsgrad vil/kan derfor variere stort etter hva som ligger til grunn for beregningen. Det er altså ikke gitt at det kun er løsningsgrad som sier noe om hvorvidt betalingsleverandøren greier å kreve inn pengene dine. 

Som sagt finnes det ingen standarder i bransjen, men vi mener at det mest korrekte grunnlaget for  løsningsrad er forholdet mellom antall saker oversendt til oppfølging og antall åpne saker hvor det fremdeles er noe igjen å betale. Åpne saker bør altså inkludere alle saker der ikke hovedstol er betalt i sin helhet.

Forskjellen på løsningsgrad kan variere stort, spesielt med tanke på hvor i prosessen man starter innkrevingen.

Betyr høy løsningsgrad mange penger inn?

Løsningsgrad gir som regel ikke det hele bildet på hvor stor andel av medlemskapene du får betalt for, siden det er mange måter å manipulere dette tallet på. Her er noen gjengangere:

  • Man utvider definisjonen på hva som gjør at en sak kan kalles løst. Eksempel: Når et medlem får gjeldsordning, kan ikke inkassobyrået fortsette innkreving, og noen vil kalle saken løst. Selv om saken er klassifisert som løst og teller positivt inn på løsningsgraden, så har du som kunde likevel ikke fått pengene dine.
  • Noen hevder at dersom man ikke finner kontaktinformasjonen til medlemmet, kan man heller ikke få løst saken. Dermed utelater de den fra beregningen over åpne saker.
  • Løsningsgraden varier med tidspunktet for når man velger å rapportere. Rapporterer man tre måneder etter at man har mottatt kravet, vil løsningsgraden være lavere om man venter med å rapportere til man har hatt seks måneder på seg, og enda bedre igjen om man venter ett år. Vær derfor bevisst på hvilken periode en løsningsgrad er beregnet for.

Hva påvirker løsningsgraden?

Det finnes nærmest utallige måter å regne løsningsgrad på, og den kan variere stort etter hvilke parametere du inkluderer i beregningen. Det kan være både eksterne og interne årsaker som kan gjør det det ytterligere krevende å sammenligne en løsningsgrad. Her er bare noen eksempler:

Geografi: Det er faktisk slik at i noen deler av landet er man i snitt bedre betalere enn andre. Derfor må du bruke tall fra din egen region når du skal sammenligne løsningsgrad.

Markeder: Det hjelper ikke om betalingsleverandøren slår i bordet med tall fra en annen bransje. Løsningsgraden varierer betydelig mellom ulike bransjer og næringer. 

Rutiner: Er det betalingsleverandøren som også sender ut fakturaen, eller kommer leverandøren først inn i bildet ved purring? Pass på å sammenligne på bakgrunn av like krav og kriterier.

Interne rutiner: Dersom du har gode rutiner for vedlikehold av medlemsbasen og oppfølging av manglende betaling, vil kravene som oversendes til purring være av høy kvalitet. En dårlig vedlikeholdt medlemsdatabase gir et høyt antall krav der det er lite realistisk å få inn utestående.

Tidlig oppfølging

Viktigere enn å se seg blind på løsningsgraden er det å vurdere i hvilken grad betalingspartneren din er i stand til å hjelpe deg med å etablere gode rutiner internt. Spesielt gjelder dette oppdatering av kundedatabasen og at du har gode rutiner for betaling (avtalegiro) og betalingsoppfølging. Tenk hvor mye større sjanse det er for å få inn pengene om du etterspør dem raskt, kontra å vente til medlemmet har fem måneders manglende betaling å gjøre opp. 

Mangelen på en bransjestandard gjør at det er helt opp til inkassobyrået selv å definere hvordan det ønsker å rapportere løsningsgrad. Som sagt mener vi at en reell løsningsgrad skal beregnes ut fra antall saker som faktisk er løst av betalingspartner; en løsning som gir penger i kassa for treningssenteret, eller en avklaring som ellers ville vært svært tidkrevende for treningssenteret å finne ut av på egenhånd. 

Nå har du fått innsikt til å vurdere hva du selv vil sette som parameter for løsningsgrad. Bruk det i diskusjonen med leverandøren din, og sørg for at vedkommende ser dine behov og tilpasser dette for deg.

 

Gratis guide: Sjekk dette før du velger betalingspartner for treningssenteret. Last ned her!