shutterstock_677948296

For alle som er opptatt av trening og gode resultater, er det viktig med tydelige mål og en klar strategi for å nå disse målene. Det samme gjelder for den daglige driften av treningssenteret. 

KPI – Key Performance Indicator - er en beskrivelse av de kriteriene som er mest avgjørende for hvordan bedriften din lykkes, basert på målene du har satt deg. KPI´ene kan ses på som måltall for bedriftens mål og strategier og brukes av mange som motiverende og effektive øvelser for å styrke økonomien og bunnlinja.

Vi har laget en liste over hvilke KPI´er vi mener er viktige og vil fremover presentere månedens KPI og hva denne kan bety for ditt treningssenter.


Denne månedens KPI: Antall medlemmer på senteret.


Hva betyr dette for deg som driver et treningssenter?

Antall medlemmer er avgjørende for omsetningen på et treningssenter. Derfor er det viktig å ha et aktivt forhold til hva som er den reelle medlemsmassen. Som regel kan du dele medlemsmassen i ulike kategorier for å få et bilde av hva den består av, hvor frisk den er og, ikke minst, hvilke tall du kan budsjettere ut fra. Når du gjennomgår medlemsmassen og kategoriserer medlemmene, får du en oversikt over hvilke typer medlemmer du har, og hvilken verdi massen har. Her er noen typiske kategorier:

 • Medlemmer som trener aktivt og betaler for seg: Det høres kanskje banalt ut, men dette er «drømmekundene» og dem du har flest av i medlemsdatabasen. Medlemmer som bruker senteret ditt ofte og betaler for seg, er lojale medlemmer som du kan budsjettere med for neste periode. Husk også at de beste kundene krever oppmerksomhet og pleie for å fortsette det gode kundeforholdet. 

 • Medlemmer som trener, men ikke betaler: Når du gjennomgår medlemsbasen, finner du kanskje overraskende mange medlemmer som er aktive uten å betale. Grunnene til dette kan være flere og i beste fall bero på en misforståelse hvor medlemmet har trodd han eller hun har betalt. 

  LES OGSÅ: Hvordan håndtere medlemmer som vil trene uten å betale? 

  Det kan også være at medlemmet har sagt opp, men at tilgangen til senteret ikke har blitt sperret. 

  Så vil det nok alltid være noen som «prøver seg» ved å la være å betale, men sniker seg inn på senteret likevel. Du må selvsagt gå i dialog med hver enkelt før du gjør tiltak, men har du system for adgangskontroll og rutiner for automatisk sperring ved utestående betaling, vil mye av denne problematikken være løst. Medlemmer som ikke betaler for seg, bør uansett ikke regnes som en del av kundemassen din. Med mindre du får etablert betaling, bør disse avsluttes i systemet.

 • Medlemmer som ikke trener, men betaler for seg: Vi kan forstå at du kvier deg for å vekke de såkalte støttemedlemmene når de tross alt genererer en inntekt for senteret ditt. Ved å kontakte disse medlemmene risikerer du å gjøre dem bevisste på at de betaler for en tjeneste de ikke benytter seg av, og at de sier opp. Men lykkes du med å få disse medlemmene aktive igjen, flytter du dem til en kategori som gjør dem til medlemmer du kan budsjettere med for neste år også. Ellers er det bare et tidsspørsmål før de selv kommer på at de betaler for en tjeneste de ikke bruker og avslutter medlemskapet.

 • Medlemmer som ikke trener og heller ikke betaler: Hvis du finner medlemmer i basen din som fyller begge disse kriteriene, har de mest sannsynlig sagt opp og bør registreres som dette i systemet ditt. Medlemmer som hverken trener eller betaler, kan ikke regnes som en del av medlemsmassen din, men er potensielle medlemmer du kan jobbe aktivt med for å få dem til å begynne å trene igjen. 

  Grupperingene over adresserer kanskje bare noen få av de tilfellene du ser når du gjennomgår medlemsmassen din. Det som er sikkert, er at du må ha et forhold til antall medlemmer på senteret, og at du ikke blindt kan bruke det høyeste antallet medlemmer du finner i systemet. Du må ha et reelt forhold til medlemsmassen - både for å ha oversikt, men også for å kunne budsjettere riktig. 

  Gode rutiner for å skille ut medlemmer som er inaktive over tid eller har sluttet å betale, gjør det enklere å hente ut riktige tall. Ha et bevisst forhold til registrert og reell medlemsmasse. Er dette gapet stort, bør du rydde i basen.

KPI - suksesskriterier
KPI – Key Performance Indicator - er en beskrivelse av de suksesskriteriene som er mest avgjørende for hvordan bedriften din lykkes. KPI-ene kan ses på som måltall for bedriftens mål og strategier, som igjen kan bidra til å styrke selskapets økonomi og resultat.  
Jevnlig presenterer vi en KPI vi mener er viktig for ditt treningssenter.  Sjekk de ut her.

 

Gratis guide: Sjekk dette før du velger betalingspartner for treningssenteret. Last ned her!