shutterstock_677948296

For alle som er opptatt av trening og gode resultater, er det viktig med tydelige mål og en klar strategi for å nå disse målene. Det samme gjelder for den daglige driften av treningssenteret. 

KPI – Key Performance Indicator - er en beskrivelse av de kriteriene som er mest avgjørende for hvordan bedriften din lykkes, basert på målene du har satt deg. KPI´ene kan ses på som måltall for bedriftens mål og strategier og brukes av mange som motiverende og effektive øvelser for å styrke økonomien og bunnlinja.

Vi har laget en liste over hvilke KPI´er vi mener er viktige og vil fremover presentere månedens KPI og hva denne kan bety for ditt treningssenter.


Denne månedens KPI: Tilkomst av nye medlemmer vs. tap av medlemmer

 

Hva betyr dette for deg som driver et treningssenter?

Antall medlemmer er avgjørende for omsetningen på et treningssenter. Netto medlemstall er forskjellen mellom kundefrafall og nysalg, og disse tallene forteller noe om mulighetene til å tjene penger fremover og hvor det er viktig å styrke driften.

Mange treningssentre har nesten all aktivitet rettet mot nysalg og nye medlemmer, men glemmer å fokusere på dem som kanskje vurderer å avslutte medlemskapet. Husk at det som regel koster mer å skaffe nye medlemmer enn å beholde eksisterende. Hvis medlemmene dine imponeres fra første øyeblikk og blir godt ivaretatt hele veien, er det større sannsynlighet at de fortsetter medlemskapet.

De som har gode rutiner på medlemshåndtering året rundt, har også et bevisst forhold til de naturlige svingningene gjennom året. En nedgang på sommeren betyr ikke kroken på døra så lenge du har tatt høyde for dette i planer og budsjetter. Du vet det blir bedre tider og takler fallet.

Scorer du godt på denne månedens KPI, betyr det at du oppfatter trender i medlemsmassen raskt og kan gjennomføre tiltak for å hindre at medlemmer slutter.

I denne artikkelen kan du lese om hvorfor du bør skille mellom aktive og «støttemedlemmer»: Månedens KPI: Antall medlemmer på senteret


KPI - suksesskriterier
KPI – Key Performance Indicator - er en beskrivelse av de suksesskriteriene som er mest avgjørende for hvordan bedriften din lykkes. KPI-ene kan ses på som måltall for bedriftens mål og strategier, som igjen kan bidra til å styrke selskapets økonomi og resultat.  
Jevnlig presenterer vi en KPI vi mener er viktig for ditt treningssenter.  Sjekk de ut her.

 

Gratis guide: Sjekk dette før du velger betalingspartner for treningssenteret. Last ned her!