Fokus på daglige drift kan føre til "nærsynthet" og gå på bekostning av utvikling.

Det er krevende å være leder for et treningssenter eller en treningssenterkjede. Tøff konkurranse og små marginer gjør at hver krone må snus, og du må ha fokus på å drifte senteret ditt ekstremt effektivt. Samtidig skal du skape og utvikle enda bedre og mer spennende treningstilbud for dine medlemmer. Hvordan skal du klare å tenke "her og nå" og "i morgen" parallelt?

Skylapper?

Bedriften, senteret, ansatte og kunder må selvsagt være hovedfokuset ditt i det daglige. Spørsmålet er om din kapasitet da er brukt opp, og du begynner å lide av nærsynthet – eller skylapper?

Det er også viktig at du eller noen andre i bedriften har tid til å tenke fremtidsrettede tanker, som for eksempel: Hva skal føre treningssenteret videre, hvordan skal dere sikre posisjonen dere har, ta nye markeder og tilføre ny "business" til forretningen?

Krav til nytenkning

Treningssentermarkedet er et trendmarked alene. I løpet av de siste årene har bransjen gitt samfunnet et helt nytt syn på trening, nye treningsformer og sikret at snart 20 % av den voksne befolkningen i Norge er registrert som aktive på treningssenter. I hvert fall på papiret.

Markedet vil fortsette å kreve nytenkning for at treningssentrene skal være interessante. Samtidig er det viktig for treningssentrene å følge med på treningstrender og samfunnet for øvrig, for å forstå hva som blir neste forventning og mulighet til nye forretningsmuligheter.

Fremtidsstrateg på TREN17

En som har viet hele sitt profesjonelle liv til å framtidstenkning er Magnus Lindkvist. Han har blant annet skrevet tre interessante bøker om temaet: Everything we know is wrong, Attack of the unexpected og When the future begins, der han utfordrer vårt tenkesett og vårt syn på fremtiden. Enda mer inspirerende og «to the point» er kanskje å høre et av hans foredrag.

På CrediCare sitt seminar for drift av treningssenter, TREN 17, tar Magnus Lindkvist for seg treningssenterbransjen spesielt. Absolutt noe å få med seg!

Ettertraktede seniorer

To viktige trender vi ser i markedet nå, er 1) at det offentlige vurderes i stadig større grad som mulig strategisk samarbeidspartner, og 2) at seniorer blir stadig mer interessant som kundegruppe.

Det er fortsatt et økende fokus blant godt voksne på å holde seg i form, drive med trening og ikke minst utnytte den sosiale gevinsten man får på et treningssenter. Dette er en trend som åpenbart gir nye muligheter for sentrene. Med seniorer som medlemmer kan både lokaler og personal utnyttes på en bedre måte, og det er mulig å ta ut gevinster uten alt for store ekstra investeringer.

Ta deg tid til nye tanker

Uansett er det viktig og bra for forretningen å slenge bena på bordet og ta seg tid til å tenke nye tanker for senteret. Mulighetene ligger der fremme - ikke i fortiden.

TREN17 er to inspirerende og lærerike dager for deg som ønsker å videreutvikle ditt treningssenter for fremtidens marked og behov. Her kan du se fullt program for seminaret som arrangeres på Gardermoen 23. og 24. mars.

 

Gratis e-bok: Slik får du et mer lønnsomt treningssenter