Stadig flere arbeidsgivere betaler for ansattes trening.

Betalt trening er et populært ansattgode, og stadig flere arbeidsgivere ser verdi av å betale for at arbeidstakerne holder seg i form. Her er det du trenger å vite for å inngå avtaler med arbeidsgivere som betaler for at ansatte kan trene på senteret ditt.

Helseeffekten av trening er et tema som også arbeidsgivere er opptatt av. Spreke ansatte orker mer og har lavere sykefravær - i hvert fall i teorien. Ikke minst er betalt trening et ansattgode som mange setter pris på, og som stadig flere arbeidsgivere velger å tilby sine ansatte.

Administrasjon av avtaler

Mange treningssenter kan fakturere virksomheter som dekker hele eller deler av ansattes trening. Dette kan løses på flere måter, fra ren fakturering av årsabonnement til månedlig fakturering basert på hvor ofte ansatte benytter seg av treningstilbudet.

De fleste medlems- og administrasjonssystemer for treningssenter har gode løsninger for å sette opp og administrere avtaler med arbeidsgivere. Uavhengig av hvilken løsning senteret har er det viktig at alle slike avtaler dokumenteres og stadfestes, som en sikkerhet både for senteret og bedriften.

Dette er de viktigste punktene kontrakten med arbeidsgiver må avklare:

 • Hvilket type treningstilbud som dekkes for de ansatte
 • Hvem som omfattes av avtalen
 • Beløp eller andel som arbeidsgiver skal betale
 • Betalingsansvar
 • Rutiner for fakturering
 • Standard kontraktspunkter
  • regler for prisendringer
  • oppsigelsestid
  • oppsigelsesvilkår
Det bør også komme tydelig frem hvem som har ansvaret for å si opp den ansatte fra avtalen. 

Videre er det viktig å ha en god oppfølgingsrutine overfor arbeidsgiver, som sikrer at treningssenteret har oppdaterte oversikter over hvem som får dekket treningen.

LES OGSÅ: 9 av 10 betaler treningsavgiften i tide

Når arbeidsgiver betaler hele medlemskapet

Faktura utstedes til arbeidsgiver på vanlig måte i henhold til den avtalen som er satt opp med arbeidsgiver. Det kan være at avtalen lar arbeidstaker knytte sin treningsavtale opp mot arbeidsgivers avtale via fullmakt, eller at arbeidsgiver inngår avtale på vegne av den ansatte.

Ved slike avtaler er det viktig å sikre ansvar og rutiner for oppsigelser, samt at det må skilles mellom ansvaret som betaler og ansvaret som medlem. 

Når arbeidsgiver dekker deler av medlemskapet (sponsefaktura)

En avtaletype som har blitt mer og mer vanlig, er at arbeidsgiver dekker deler av medlemskapet, gjerne ved at arbeidstaker dekker en fast sum for hver gang man trener, innenfor en gitt ramme. På denne måten får den ansatte en økonomisk motivasjon for å trene. Jo oftere man benytter seg av treningstilbudet, desto billigere blir det. Denne løsningen kalles gjerne sponsefaktura.

Ved avtale om sponsefaktura opprettes det normalt en standard medlemskontrakt for den ansatte, som belastes for treningsavgiften månedlig via Avtalegiro. Beløpet er fratrukket arbeidsgivers andel, og systemet oppretter automatisk faktura til arbeidsgiver for dette. Misligholdt treningsavgift og faktura til arbeidsgiver bør følges opp på normal måte av en ekstern partner.

LES OGSÅ: Slik kan du forebygge at treningsavgiften går til inkasso

En fordel med denne løsningen er at den som trener fortsatt er medlem i systemet, også dersom arbeidsforholdet avsluttes. Medlemmet må selv si opp sitt medlemskap, hvilket gjør at senteret har mulighet til å gjøre tiltak for å beholde medlemmet.

Hva sier skattereglene?

Hovedregelen er at det skilles mellom fellestrening for alle ansatte som et skattefritt velferdstiltak, og individuell egentrening som en skattepliktig fordel for den enkelte ansatte. 

Skatteloven sier at ansatte som mottar økonomisk støtte fra arbeidsgiver til privat medlemskap på treningssenter, må skatte av dette som inntekt. Arbeidsgiver må også betale arbeidsgiveravgift av beløpet. Dersom bedriften derimot kan tilby egne treningslokaler til alle sine ansatte, eller organiserte fellestreninger i leide lokaler (for eksempel på et treningssenter), er treningen skattefri.

Både blant arbeidsgivere, ansatte og aktører i treningsbransjen er det et ønske om at skattereglene gjøres enklere og mer rettferdige, men så langt er det lite som tyder på at regjeringen har planer om å fjerne skatt på trening.

Dette er en oppdatert versjon av en artikkel som først ble publisert på Senterdrift februar 2017.

 

Gratis e-bok: Slik får du et mer lønnsomt treningssenter