20151009_Credicare-Trening_0272-face-2

Treningssenterets omsetning er helt avhengig av hvor mange medlemmer dere har, men ikke alle registrerte medlemmer kan telles med i regnestykket. 

Holder du deg oppdatert på bevegelsene i medlemsbasen din hver måned, har du god kontroll og oversikt over hvor «frisk» basen din er. 

Her ser du hvor mange som:

  • trener og betaler
  • trener, men betaler ikke
  • hverken trener eller betaler
  • betaler, men trener ikke. 

De to sistnevnte kategoriene beskrives ofte som «skjulte oppsigelser». 

Dette er medlemmer som ikke lenger kommer på senteret og trener, men som formelt ikke har sagt opp avtalen sin. Grunnene kan være mange, men resultatet er det samme – treningssenteret ditt holder på å miste et medlem.

LES OGSÅ: Månedens KPI: Antall medlemmer på senteret

Holder senteret ditt på å miste medlemmer, selv om de betaler eller ikke – er det en fordel å være i forkant. Det er viktig at man har et mest mulig korrekt bilde av medlemsmassen til treningssenteret. Det er da enklere å regne på potensielle inntekter og kostnader, slik at driften har et godt grunnlag for fremtidig planlegging. 

Når skal alarmen gå?

Det finnes ingen definisjon på når et medlem i praksis har sagt opp avtalen med treningssenteret ditt. Som med mye annet kommer det helt an på hvert enkelt tilfelle. Det vil også variere fra senter til senter. Likevel, varselklokkene bør ringe om et medlem har tre eller flere utestående krav hos dere. I det store bildet kan man også følge med på om antall utestående månedsavgifter er økende. Dette kan være et tegn på at medlemmet har sluttet å trene. 

Vær føre var

Skjulte oppsigelser er i praksis de medlemmene som ikke trener, dette gjelder både for dem som betaler og ikke betaler. Selvsagt bør du ordne opp med medlemmene som ikke betaler, men du bør også ordne opp med dem som betaler. 

Slutter et medlem å trene er du i ferd med å miste medlemmet. Det er bare et tidsspørsmål før de melder seg ut. Ta tak med en gang. 

Finn ut hvem det gjelder:

Ta ut besøkslogg og lister fra medlemssystemet ditt, og sorter etter medlemmer som ikke trener. Mye av grunnlaget for å ha en lojal medlemsbase er at man skaper en tilknytning til senteret, noe som gir medlemmene en større verdi og tillit enn de har til konkurrentene.

Finn ut hvorfor:

Spør du medlemmet, så får du svar. Kanskje medlemmet ønsker tilpasninger eller justeringer av medlemskapet. Avtalen kan for eksempel være for dyr for dem. Kanskje de ikke vet hva de betaler for og har det bedre med en annen avtale. Eller så føler de at treningen ikke gir effekt- kanskje du kan hjelpe dem i gang igjen og gjøre treningen lystbetont ved å tilby dem rabatterte pt-timer eller en gratis oppstartstime. 

Finn ut hva de trenger:

Ofte mangler det ikke-trenende medlemmet den gode relasjonen og tilknytningen til senteret, den tilknytningen som de aktive medlemmene har.  Et medlem har lettere for å komme tilbake og starte treningen igjen, hvis du viser dem at du bryr deg om at de har det bra, og viser dem hva som er bra med tjenesten de betaler for.

LES MER: Månedens KPI - tilkomst av nye medlemmer vs tap av medlemmer

Trygg medlemmene dine

Klarer du ikke å holde på et medlem, må du skaffe et nytt for å opprettholde medlemsmassen og inntjeningen. Det er mer kostbart enn å gjøre en innsats for å beholde eksisterende medlemmer. Det koster å annonsere, tilby reduserte priser, registrere medlemmer og bruke tid på å sikre nye medlemmer en god start. 
Legger du heller innsatsen i å beholde eksisterende medlemmer, er medlemsmassen stabil og trygg – lenge. 

KPI - suksesskriterier
KPI – Key Performance Indicator - er en beskrivelse av de suksesskriteriene som er mest avgjørende for hvordan bedriften din lykkes. KPI-ene kan ses på som måltall for bedriftens mål og strategier, som igjen kan bidra til å styrke selskapets økonomi og resultat.  
Jevnlig presenterer vi en KPI vi mener er viktig for ditt treningssenter.  Sjekk de ut her.

 

Gratis e-bok: Slik får du et mer lønnsomt treningssenter