Følg opp at nye medlemmer godkjenner sin AvtaleGiro i nettbanken.

Hver måned kommer nesten en av ti AvtaleGiroer i retur til norske treningssentre fordi avtalen ikke er godkjent og aktivisert av medlemmet. Dette går det an å gjøre noe med.

Du har fått et nytt medlem på ditt treningssenter og avtalen er undertegnet. Her er det lagt til grunn at betaling skal skje ved faste trekk via AvtaleGiro, og du har gitt all nødvendig informasjon om avtalen som nå begynner å løpe. Det er "bare" opp til det nye medlemmet å godkjenne avtalen i sin nettbank – men her stopper det ofte opp.

Derfor "virker" ikke AvtaleGiroen

Til tross for mye og god informasjon fra deg om hva de må gjøre, så vil en relativt stor andel av de nye medlemmene glemme å godkjenne AvtaleGiro-avtalen i nettbanken, og dermed bli for sene med sine første betalinger.

Å opprette og sørge for at AvtaleGiro løper som normalt er medlemmet sitt ansvar. Likevel - hver måned er i gjennomsnitt cirka 9 % av alle AvtaleGiroer hos norske treningssenter ikke aktive, og kravene kommer ubetalt i retur. Det betyr at en stor del av de nye medlemmene trenger litt ekstra hjelp for å komme i gang med betalingene sine.

LES OGSÅ: Slik kan du forebygge at treningsavgiften går til inkasso

Vi som jobber tett med treningssenterbransjen om oppfølging av betaling, ser at forsinkelser ofte henger sammen med tekniske prosesser. Manglende godkjenning av avtale i nettbank og for lav maksgrense på AvtaleGiro er de vanligste årsakene. Bytte av bank og utløp på betalingskort som er knyttet til faste trekkavtaler, er andre grunner til at AvtaleGiroer kommer i retur.

Dette kan du gjøre for å få pengene inn

Fordi manglende betaling som regel skyldes forglemmelse - ikke uvilje - fra medlemmets side, anbefaler vi at du har gode rutiner både for å følge opp at AvtaleGiro-avtaler er aktive, og faste rutiner for purring og inkasso. Gjør dette i en god tone - det er er nemlig god kundebehandling å gjøre det enkelt for medlemmene å betale for seg!

LES OGSÅ: Regler for når du kan purre medlemmene og hva du kan kreve i gebyr

Med AvtaleGiro finnes flere muligheter. En er å sende påminnelse til medlemmet allerede når AvtaleGiro-filene oversendes til NETS for trekk. Dette skjer gjerne 14 dager før forfall, og man vet allerede på dette tidspunktet om AvtaleGiroen er aktiv eller ikke. Da kan du sørge for å informere kunden om at han eller hun må godkjenne avtalen i nettbanken.

Du kan jobbe proaktivt og ha et kommunikasjonsløp tilpasset nye medlemmer med informasjon om praktiske forhold på senteret og nyttige tips og råd - for eksempel at AvtaleGiro må godkjennes i nettbanken. Gjør det gjerne med et "ufarlig" budskap, som for eksempel: «Unngå unødvendige purringer – godkjenn AvtaleGiroen i nettbanken din» eller «Husk å godkjenne AvtaleGiroen i nettbanken – tren med enda bedre samvittighet».

Dersom du ikke har ønske om, eller kapasitet til, å følge opp betalinger selv, kan du la en ekstern samarbeidspartner ta seg av dette. Inngåelse og oppfølging av AvtaleGiro kan gjerne være en del av en avtale om betalingsoppfølging.

LES OGSÅ: Derfor bør du sette bort hele innkrevingen av treningsavgiften (ikke bare inkasso)

Når AvtaleGiro "virker" som det skal

Når AvtaleGiro er godkjent og virksom, mottar medlemmet varsel om kommende betaling, med spesifisert beløp og dato for betaling. Pengene kommer inn på konto, betalingsgraden din øker, og både du og medlemmet kan fokusere trening i stedet for betalingsspørsmål.

Gratis e-bok: Slik får du et mer lønnsomt treningssenter