En purring er bare en påminnelse om at faktura ikke er betalt.

Purring blir av mange oppfattet som noe negativt, men egentlig er det kun en påminnelse om at faktura ikke er betalt. Her er det du trenger å vite om regler rundt purring og purregebyr.

Hva er en purring?

En purring er en formell betalingspåminnelse til noen som skylder penger. Ordet har negative assosiasjoner for mange, men hensikten med purring er faktisk å hjelpe den som skylder, slik at manglende betaling ikke utvikler seg til et problem. Selv om purring kanskje kan virke litt «strengt» for noen, så er det faktisk god kundebehandling å være forutsigbar og tydelig på alt som gjelder betaling.

LES OGSÅ: 9 av 10 betaler treningsavgiften i tide

Det er valgfritt - ikke pliktig - å sende purring. I teorien kan inkassovarsel sendes så snart originalfaktura har forfalt med 14 dager. Å sende en purring før inkassovarsel er derfor en ekstratjeneste som ytes, for å gi sene betalere en ekstra mulighet til å betale før saken går til inkasso.

Purrerutiner

En purring kan du i prinsippet sende ut så snart betalingsfristen på den opprinnelige fakturaen er forfalt. Det er imidlertid fornuftig å vente noen dager, slik at betalinger som er gjort på forfall er mottatt og avstemt før du sender purringen. Påminnelser til kunder om fakturaer som er betalt, er uheldig og skaper unødvendig støy.

Det som er viktig å merke seg, er at det må gå minst 14 dager etter fakturaforfall før du kan sende en purring med et purregebyr. Du kan altså purre (påminne) så snart forfallsdato er passert, men om du skal kreve gebyr for dekning av kostnader, må du vente med å postlegge purringen til dag 15 etter forfallsdato.

Purregebyrets størrelse

Å sende en purring koster penger, og derfor er det lov å beregne et gebyr som skal dekke kostnadene. Typiske kostnader ved en purring er brevproduksjon, print, pakking og porto, i tillegg til administrasjonen rundt.

Reglene for beregning av purregebyr står omtalt i Inkassoforskriften kapittel 1, Du kan kreve inntil en tidel (10 %) av inkassosatsen, som i 2017 er 700 kroner - altså maksimalt 70 kroner i purrebegyr.

Inkassosatsen oppdateres som regel ved inngangen til hvert nytt år, og en god regel er derfor å sjekke gjeldende beløp i januar. Da sikrer du at du får den dekningen du har rett på ved utsending av purring.

LES OGSÅ: Slik kan du forebygge at treningsavgiften går til inkasso

Purring er god service

Husk at det kan være mange grunner til at kunder er forsinket med betaling. Purring er en måte å hjelpe, slik at manglende betaling ikke utvikler seg til et problem og en belastning for kunden og kundeforholdet. Med andre ord: Purringer er å betrakte som en del av din kundeservice!

Gratis e-bok: Slik får du et mer lønnsomt treningssenter  Last ned nå