I hvilken grad bør du legge opp til selvbetjening på treningssenteret ditt?

Dette er et interessant spørsmål for alle som driver treningssenter: Hvor mye er det å tjene eller tape på å bytte ut ansatte med systemer og økt grad av selvbetjening for medlemmene?

Marginene til treningssentrene er nede i to små prosenter, og hvert fjerde senter går med underskudd. Mange senterledere må gå dypt, både i seg selv og i strategier, for å finne måter å øke lønnsomhet og konkurransekraft.

Et av flere aktuelle spørsmål er i hvilken grad selvbetjening kan erstatte personlig service på senteret.

Definerer tilbud og konsept

Selvbetjente senter forbindes ofte med ekspress- og lavprissenter, mens personlig service er et selvsagt tilbud på fullskala og premium senter. Mellom full selvbetjening og full service finnes det flere alternativer som kombinerer selvbetjening og personlig service på ulike måter.

Graden av service du velger å tilby dine medlemmer, definerer i stor grad totaltilbudet og konseptet for senteret ditt. Det er også med på å avgjøre prisen som medlemmene betaler for å trene. Selvbetjening er en måte å holde drifts- og lønnskostnadene lave, slik at medlemmene får et rimeligere treningstilbud. Motsatt betyr personlig service og oppfølging at medlemmene betaler mer for å trene. Med høyere pris følger større krav til det øvrige tilbudet på senteret ditt.

Mange aktører i markedet har lagt seg på konsepter som er en mellomting, og det er ikke så rart. Det er mange ting som taler for både selvbetjening og personlig service. Her ser vi nærmere på fordeler med begge.

Fordeler med selvbetjening

 1. Reduserte lønnskostnader. For deg som driver eget senter er kanskje den største fordelen med selvbetjening at det bidrar til å holde lønnskostnadene nede. Jo mer et medlem kan gjøre på egenhånd eller ved hjelp av automater, digitale løsninger og online-tjenester, desto færre ansatte trenger du på senteret. Færre ansatte betyr lavere lønnsutgifter og mindre av din tid på personaloppfølging og arbeidsgiveroppgaver.

 2. Åpningstider og tilgjengelighet. Selvbetjente senter, og spesielt senter med automatisert adgangskontroll, står mer fritt til å tilby utvidede åpningstider uten å ta hensyn til bemanningsbehov og ekstra kostnader ved å lønne ansatte på kveldstid, i helger og på røde dager. Det koster lite å legge til rette for at medlemmene kan komme og gå som de ønsker via adgangskontroll, og økt fleksibilitet i treningstider kan bety mye for medlemmene.

 3. Færre, mer spesifikke treningstilbud. Når graden av selvbetjening øker på senteret, vil det være naturlig å redusere og spisse treningstilbudene også. Med færre mennesker på jobb er det ikke mulig å være "alt". Senteret må da velge (bort) og spesifisere både tilbud og målgrupper - hva skal senteret tilby, til hvem? Et begrenset og spesifikt tilbud til et klart definert publikum gjør det enklere å posisjonere seg og markedsføre seg målrettet.

  LES OGSÅ:  Slik markedsfører du ditt treningssenter lokalt

 4. Mulighet for økt salg av PT. En konsekvens av økt selvbetjening er kanskje at medlemmene mister tilgang på saltimer med instruktør og individuell veiledning av personell på senteret. En måte å kompensere for dette er å tilby personlig trener. Slett ikke alle er opptatt av å trene i gruppe uansett. For eksempel så trener jenter i dag mer frivekter og styrke enn saltimer. Denne endringen startet allerede for ti år siden. Er månedsavgiften lav, og medlemmene har tilgang til alt nødvendig frivektsutstyr, er veien kortere til å bruke penger på personlig trener.

 5. Lavere medlemspriser - økt konkurransefortrinn? Når drifts- og personalkostnader går ned som følge av mer automatisering og selvbetjening, åpner det muligheter for senke prisene for trening. Prisen er et av dine viktigste konkurransefortrinn, og det kriteriet som er enklest for folk å sammenligne når de skal velge treningssenter. Hvis du tror at lavere pris er det som skal til for å få flere medlemmer til senteret ditt, er økt grad av selvbetjening en måte komme dit. Når det er sagt, så er det ingen automatikk i at lavere pris trekker flere medlemmer. Til syvende og sist er det innholdet og kvaliteten i tilbudet som er det viktigste for medlemmene. Prisen i seg selv er ikke avgjørende for om folk trener eller ikke.

 6. Reduserte utgifter til leie og vedlikehold av lokaler. Mer selvbetjening og spissing av treningstilbud kan endre senterets behov for areal og fasiliteter. Kanskje er det mulig å etablere seg i mindre eller enklere lokaler til en rimeligere pris? Reduserte faste leie- og vedlikeholdskostnader slår positivt ut på bunnlinja. Et tips kan også være å leie ut gruppesal til bedrifter, hvis den likevel står tom utenom timer arrangert av senteret.

Fordeler med personlig service

 1. Relasjoner og tilhørighet. Ved å yte personlig service knytter du kunden tettere til deg. Relasjoner oppstår, og medlemmene føler en sterkere tilhørighet. Det at medlemmene føler seg sett og ivaretatt betyr mye for trivsel og lojalitet. Personlig kontakt gir en unik mulighet til å pleie forholdet til medlemmene.

  LES OGSÅ: Små grep som kan hindre at medlemmene forsvinner fra treningssenteret

 2. Større variasjon i tilbud. Har dere bemanningen, ekspertisen og inntektene som får det til å gå rundt, så er det jo nesten bare kreativiteten som setter grenser for hva dere kan tilby medlemmene av tilbud. Det er mange som er villige til å betale en høyere månedlig treningsavgift for å få lov til å velge og variere treningsformer og tilleggstjenester.

 3. Kan kreve lenger bindingstid og «strengere» vilkår. Ved signering av treningsavtale på et fullskala senter er det ikke uvanlig å binde seg for 12 måneder for å oppnå beste pris. Lenger bindingstid gir mer forutsigbar økonomi. Du kan i større grad beregne omsetning og resultat, og legge planer for senteret i en større tidshorisont.

  LES OGSÅ: 12 smarte målinger og KPI'er for treningssenter

 4. Økt sikkerhet for medlemmene. Å ha kompetent personell til stede på senteret til en hver tid, øker også sikkerheten til medlemmene. Ansatte med førstehjelpskurs og tilgang på hjertestartere på senteret er betryggende for de som trener, og uvurderlig dersom uhellet skulle være ute.

 5. Veilede og hjelpe. Den kanskje aller største fordelen med å være et bemannet senter er muligheten til å være tilstede for medlemmene - bokstavelig talt! Det være seg å bevege seg rundt i lokalene med et smil, oppmuntre og veilede de som strever med apparater eller teknikk, spørre hvordan det går og være tilgjengelige for spørsmål. Det er jo nettopp det personlig service skal være: Personlig!

Atmosfære og miljø - uansett konsept

Alle treningssenter har en atmosfære og et miljø. På et senter med høy grad av personlig service vil de ansatte i større grad være med på å påvirke atmosfæren, mens det kanskje er brukerne som først og fremst skaper miljøet på et selvbetjent senter.

Uansett konsept, så er det opp til deg som leder å definere hvordan senteret ditt skal bli oppfattet. Omdømmet til treningsbransjen er svakt blant de som ikke trener, og det finnes mennesker som gruer seg for å oppsøke et treningssenter fordi de er redde for å ikke å passe inn. Dette er også viktig å ha med seg når du vurderer for og imot selvbetjening eller personlig service.

Kjenner du målgruppen din, så har du kanskje mange av svarene allerede?

Gratis e-bok: Slik får du et mer lønnsomt treningssenter Last ned nå