Gjennom 2020 og 2021 har treningssenterbransjen opplevd lange nedstengningsperioder, og frys av medlemskap har vært et viktig virkemiddel for å unngå oppsigelser. Men hvordan får du medlemmene dine tilbake til treningssenteret?

Virke Trening anslår at mer enn hver tredje treningssenterkunde har fryst medlemskapet under koronapandemien, mens over ti prosent har sagt opp medlemskapene sine. Istedenfor å fokusere på hvilke tiltak en kan gjøre for å få medlemmer til å bli og trene hele året, har treningssentre måttet fokusere på å få flest mulig medlemmer til å fryse medlemskapet, fremfor å si opp avtalene sine. Dette er heldigvis et unntak fra et normalår.

I dette innlegget retter vi likevel fokus på KPI-en «volum på frys» og hvordan du normalt sett kan unngå fryste medlemskap. La deg inspirere – eller bruk tipsene som en sjekkliste.

En av de viktigste KPI-ene: Volum på frys

«Volum på frys» defineres som andelen medlemmer med fryst avtale. Det er en av mange KPI-er (key performance indicators) som du må ha klart for deg. Treningssenteret ditt er avhengig av den jobben du gjør, og da er KPI-er et av verktøyene som du kan bruke for å optimalisere senterdriften.

Les mer om KPI her: 12 smarte målinger og kpi-er for treningssenter 

Hva skjer når et medlemskap fryses? Jo, senteret ditt får mindre omsetning i en periode, og dette er noe du ønsker å unngå for å ha en mest mulig stabil omsetning gjennom hele året.

Gjør senteret mer attraktivt for å unngå frys

Lag og oppretthold gode rutiner i medlemssystemet for å skille ut medlemmer som står i faresonen for å fryse medlemskapet, da er det lettere å hente ut reelle tall og forebygge.

Har du allerede analysert medlemsmassen din, slik vi anbefaler i dette innlegget, vet du kanskje allerede hvem og hvor mange av medlemmene dine som vil fryse medlemskapet sitt hos dere.

Hvordan unngår du at medlemmer fryser avtalen sin hos dere? Jo, medlemmene dine må verdsette og prioritere senteret ditt hele året.

  • Vær konsekvent, og i forkant: Ønsker du å tilby medlemmene dine avtalefrys, er det lurt å være konsekvent. Bak det inn i medlemsbetingelsene og ikke gi noen medlemmer bedre betingelser enn andre. Finn ut hva som kan være årsakene til frys av medlemskap, slik at du kan gjøre et godt forarbeid. Gode avtaler luker ut eventuelle misforståelser senere.

    Les mer hva som kan være årsakene til frys: Årsaker til at medlemmer ønsker å fryse treningsavtalen og hva du kan gjøre med det 

  • Gå gjennom medlemsreisen: Hvordan er det å være medlem hos dere? Gå i medlemmets fotspor slik at du får deres opplevelse av ditt treningssenter. Kanskje er det små justeringer som skal til for at et medlem velger å ikke fryse avtalen sin med dere, og til slutt melde seg ut.

    Les mer: Små grep som kan hindre at medlemmene forsvinner fra treningssenteret 

  • Ta sjansen – snu på flisa: Legg opp gode planer og treningsprogram i de periodene du vet at mange medlemmer ønsker å fryse avtalene sine. Få dem til å trene med dere selv om noe annet lokker andre steder – møt medlemmene halvveis. Er det sommer og medlemmene helst vil trene ute, trekk på erfaringene dere har gjort dere under Covid-19 og tilrettelegg for treningstimer og trening også utendørs. Du kan arrangere treningsturer i lokalmiljøet, sette opp treningsapparater utendørs eller kjøre i gang konkurranser. Kanskje senteret ditt bør ha egne medlemskap for sommerhalvåret? Det kan være at medlemmet har en venn som kan ta over medlemskapet, eller dere kan sette opp egne abonnement for de som er hjemme i ferien.  

    LES OGSÅ: Hvordan unngå frys av treningsavtaler om sommeren 

  • Følg opp: Se medlemmene dine! Vis medlemmene dine at de blir sett og hører til på treningssenteret ditt. Spør dem om hvordan de har det, og involver dem gjerne i små beslutninger. Be dem om innspill til hvordan dere kan forbedre fasilitetene, treningsprogrammet eller miljøet.

LES OGSÅ: Slik gjennomfører du en enkel medlemsundersøkelse 

Når du vet hvorfor medlemmer normalt sett velger å fryse sine avtaler, og gjør en jobb for å beholde medlemmene aktive, er det god grunn til å tro at mange av disse grunnene elimineres når det er tid for å få opp aktiviteten på senteret igjen. Resultatet blir flere aktive og betalende medlemmer i medlemsbasen din.


KPI - suksesskriterier
KPI – Key Performance Indicator - er en beskrivelse av de suksesskriteriene som er mest avgjørende for hvordan bedriften din lykkes. KPI-ene kan ses på som måltall for bedriftens mål og strategier, som igjen kan bidra til å styrke selskapets økonomi og resultat.  
Jevnlig presenterer vi en KPI vi mener er viktig for ditt treningssenter.  Sjekk de ut her.