Du har både lokaler og ekspertise på trening. Vær en tilbyder av trening til bedrifter i ditt nærmiljø!

Statistisk sentralbyrå sin siste statistikk rundt fysisk aktivitet på arbeidsplassen viser at så mange som 20 prosent av norske arbeidstakere har tilbud om å trene i arbeidstiden. Hvordan kan du gjøre dette til en mulighet for ditt treningssenter?

I en fersk artikkel fra Statistisk sentralbyrå går det frem at hver femte ansatt i norske bedrifter har et tilbud om trening i arbeidstiden. Dette betyr både utfordringer og muligheter for deg som driver et treningssenter.

Skatteregler gir konkurranse om treningstid

Skattereglene rundt trening betalt av arbeidsgiver taler ikke direkte til fordel for treningssenterbransjen. Ansatte som mottar økonomisk støtte fra arbeidsgiver til privat medlemskap på treningssenter, må skatte av dette som inntekt. Arbeidsgiver må også betale arbeidsgiveravgift av beløpet.

LES OGSÅ: Når arbeidsgiver betaler for treningen

Dersom bedriften derimot kan tilby egne treningslokaler til alle sine ansatte eller organiserte fellestreninger i leide lokaler (for eksempel på et treningssenter), er treningen skattefri.

Bedrifter som tilbyr sine ansatte å trene i arbeidstiden i egne treningslokaler blir dermed "konkurrenter" til treningssenteret ditt. Det er jo unektelig en vinn-vinn situasjon for arbeidstaker å gjøre unna treningen gratis i arbeidstiden fremfor å bruke tid og penger på et treningssenter etter jobb.

Vær en tilbyder for bedriftene

Men! Slett ikke alle arbeidsgivere har egne treningslokaler til ansatte. Stadig flere bedrifter innser at betalt trening er et viktig ansattgode både i rekruttering og i bekjempelse av sykefravær, og de færreste kan gi tilbud i egne lokaler. Disse må se etter alternativer hvis de er opptatt av at ansatte skal holde seg i form. Fellestreninger i leide lokaler er en måte for arbeidsgivere å tilby trening som ansattgode skattefritt. Det er her du kommer inn.

Du har både lokaler og ekspertise på trening. Vær derfor en synlig og proaktiv tilbyder av trening til bedrifter i ditt nærmiljø! Får du mulighet til å arrangere trening for disse bedriftene, når du ut til nye målgrupper som i utgangspunktet kanskje tenker at de ikke har tid eller motivasjon til å trene på et treningssenter.

LES OGSÅ: Slik markedsfører du ditt treningssenter lokalt

Dårligst tilbud til de som trenger det mest

Hva så med de yrkesgruppene som ikke får tilbud om fysisk aktivitet og trening arbeidstiden? I følge rapporten til SSB er dette yrkesgrupper som kanskje trenger det mest.

Da blir spørsmålet: Skal treningsbransjen forsøke å bidra til å endre denne skeivfordelingen av goder i arbeidslivet, og hvilken påvirkningskraft har DU i dette tilfellet?

Som leder for et treningssenter besitter du rikelig og viktig kompetanse om trening, effekter av fysisk aktivitet, forebygging av helseplager og - ikke minst - hvorfor fysisk aktivitet bør inngå naturlig i en variert og sunn hverdag for alle mennesker, uansett yrke og utdanning. Er du da i posisjon til å påvirke ledere innenfor ulike bransjer til å gi ansatte muligheten til å trene i arbeidstiden?

LES OGSÅ: Anbefaler fastlegen å trene på ditt treningssenter?

Sammen er bransjen sterk!

Kanskje ikke du alene. Men i Norge er det godt over tusen registrerte treningssenter, med tilhørende ledere som burde ha en felles interesse av å påvirke til enda mer fysisk aktivitet i hverdagen for alle yrkesgrupper. Er dette noe som bransjen kan samles om og jobbe for? Har kan og vil også Virke Trening være en god sparringspartner og et viktig talerør mot det offentlige og myndighetene.

Noen fasit på hvordan man kan jobbe mot dette er vanskelig å gi. Det vi imidlertid vet er at treningssenterbransjen i Norge er engasjert, kraftfull og fylt til randen av praktisk og teoretisk kunnskap om trening og helse. Er det noen som har argumentene og erfaringene som trengs for å påvirke, så er det dere!

Et slikt initiativ kan også gi positiv drahjelp til et løft i bransjens omdømme, som både i 2016 og 2017 har slått fast det er det er litt å jobbe med.

 

Gratis e-bok: Slik får du et mer lønnsomt treningssenter  Last ned nå