Tips for å unngå at treningsavgiften går til inkasso.

Hjelp medlemmene dine til å gjøre opp treningsavgiften i tide! AvtaleGiro, gode purrerutiner og dialog er noen av våre beste tips for å unngå inkassosaker.

Sen betaling av treningsavgift er en kjedelig affære både for deg og ditt medlem, og som regel er det i begges interesse å unngå at det blir en innkrevingssak. Gode rutiner vil redusere antall inkassosaker betydelig.

LES OGSÅ: 9 av 10 betaler treningsavgiften i tide

Fem tiltak som forebygger inkasso

1. Tilby AvtaleGiro 

Dersom dere ikke allerede gjør det, tilby AvtaleGiro. Med AvtaleGiro sørger banken for at pengene trekkes automatisk fra kundens konto på forfallsdato, og ustrukturerte betalere får hjelp til å bli bedre betalere. Tilby gjerne mulighet for å opprette AvtaleGiro via din hjemmeside.

2. Følg opp dersom AvtaleGiroen ikke er aktiv

Dersom ditt medlem ikke aktiverer AvtaleGiroen i sin nettbank, eventuelt om du håndterer dette manuelt for medlemmet, vil NETS rapportere dette tilbake i god tid før forfall. Det kan være smart å følge opp disse før mislighold. Dersom opprettelse av AvtaleGiro skjer på hjemmesiden din, kan du enkelt følge opp medlemmet med SMS eller annen digital kommunikasjon.

3. Purrerutiner 

Sørg for å sende påminnelser og purringer etter en fast rutine. Du må hjelpe medlemmet til å gjøre opp før neste måned forfaller til betaling.

4. Betalingsavtaler

Dersom et av dine medlemmer er for sen med betaling, vil vi anbefale å gå i dialog og sette opp en plan for nedbetaling av misligholdet, samtidig som løpende blir betalt. 

5. Registrer avtalte frys og betalingsutsettelser i medlemssystemet

Det er viktig at alle avtaler om frys og betalingsutsettelser registreres i medlemssystemet, med tydelig informasjon om hvilken periode det er snakk om . Dersom du glemmer dette, vil dine gode purrerutiner medføre at medlemmet får purring og i verste fall inkasso, selv om det var avtalt at medlemmet skulle slippe å betale. Send gjerne en bekreftelse på SMS til medlemmet, slik at det er tydelig for begge parter hva som er avtalt. Det kan være nyttig dersom det blir uenighet om dette i ettertid.

Enkelte leverandører innen betalingsoppfølging har gode rutiner og løsninger for hvordan man best mulig kan unngå at medlemsavgiften går til inkasso. Tiltakene over er et minstekrav av hva en slik leverandør bør tilby.

Gratis guide: Derfor bør du sette bort hele betalingsprosessen  Last ned nå