personal-trainer-assisting-woman-with-disabilities-her-workout-sports-rehab-centre-with-physiotherapists-patients-working-together-towards-healing2

Du står alltid i fare for å miste noen medlemmer til konkurrerende senter - og omvendt; du kaprer noen fra dine konkurrenter. Men omsetningsvekst blir det sjelden av en slik bytteprosess. Derfor er det viktig å tenke nye målgrupper også. 

Og ja, det koster å markedsføre seg til nye målgrupper, og det vil trolig kreve en del tid å gjøre tilpasninger. Men gevinstene på sikt kan være vel verdt investeringene! Se stort på det - å tenke nye tanker for senteret er forretningsutvikling.

LES OGSÅ: Små grep som kan hindre at medlemmene forsvinner fra senteret ditt

Ifølge en rapport gjennomført av SSB trener hele 9 av 10 jevnlig, og det kommer frem at helse er en av de viktigste motivasjonsfaktorene for å trene. Selv om tallet på aktive mennesker er høyt, kommer det likevel frem at treningsøktene ikke nødvendigvis gjennomføres på et treningsstudio.

Her ser vi det finnes et stort potensial for nye målgrupper for ditt treningssenter. Videre i rapporten kommer det frem at blant de som ikke trener i det hele tatt er uføre, innvandrere, eldre og personer med lav utdanning.


Nye målgrupper for treningssenteret

En stor andel av de som ikke trener på et treningssenter har dessverre en høyere terskel for å besøke et treningssenter. Likevel vet vi som er i bransjen at et treningssenter er så mye. Mye mer enn bare en møteplass for veltrente medlemmer. 

Forsøk derfor å nå ut til mennesker som, av ulike årsaker, ikke ville oppsøkt et treningssenter av seg selv: 

  • Pasienter i rehabilitering etter sykdom
  • Minoritetsgrupper
  • Kronisk syke
  • Seniorer
  • Bedrifter som ønsker å forebygge og redusere sykefravær 

Hvor mye kan du tilpasse deg?
Et viktig spørsmål er hvordan, og i hvilken grad, du kan tilpasse deg slik at du blir attraktiv for menneskene i din utvidede målgruppe. Start med å sette deg inn i deres situasjon, og se på senteret ditt fra utsiden, så objektivt som du klarer.  

Vurder deretter hva du har å tilby dine nye medlemmer av treningstilbud og konsepter: 

  • Hvilke typer gruppetimer har du på planen? Med hvilken intensitet og varighet har de? Er tilbudet variert nok til å favne nye typer medlemmer?
  • Er åpningstider og bemanning tilpasset nye målgrupper?
  • Har du noe som kan kalles "lavterskeltrening" uten krav til fysisk form?
  • Hvor mye plass har du satt av til mykere øvelser, for eksempel tøy, bøy og strekk, kontra styrke- og kondisjonsapparater? 

Grad av variasjon og intensitet i treningstilbudet ditt er avgjørende for å ikke skremme vekk de som sliter mest med å komme seg over dørstokken. 


Miljø, kultur og klientell
Dette er kanskje den faktoren som er mest avgjørende for at nye mennesker velger senteret ditt. Rett og slett miljø, kultur - og trivsel! Folk er forskjellige og liker forskjellige ting, så det vil være en umulig oppgave å skape et miljø for alle. Men med tanke på de nye målgruppene vi har som eksempler ovenfor er det noen miljøfaktorer som kan ha en del å si, for eksempel: 

  • Er det mye støy på treningssenteret ditt?
  • Hvilken type musikk spiller dere på høyttalerne?
  • Hvilke typer mennesker har du i resepsjonen - kan nye målgrupper assosiere seg med dem? 

Menneskene former senteret ditt, og førsteinntrykket er veldig viktig. Det gjelder både de som jobber på senteret og de som trener der. Hva de signaliserer, og hvordan de blir oppfattet, veier tungt for de som vurderer å trene hos deg. 
 
Den viktigste faktoren er altså om dine nye medlemmer kan assosiere seg med miljøet og de andre på senteret - men det er også den vanskeligste faktoren å endre.


Markedsføring og budskap
Dersom senteret ditt skal være et senter for «alle» må også kommunikasjonen din formidle det! Markedsføring er en viktig arena for å ufarliggjøre senteret ditt overfor de som i utgangspunktet er skeptiske. La folk få et innblikk i hva som foregår innenfor veggene, og tenk godt gjennom hvilke bilder og budskap du bruker i reklame og markedsføring.

LES OGSÅ: Slik markedsfører du ditt treningssenter lokalt


Reell tilpasning til nye medlemmer
Den viktigste jobben starter når medlemskontrakten er signert.  Hva du faktisk gjør da, er enda mer avgjørende med tanke på nye målgrupper. 

  • Hvilken strategi har du for å hjelpe dem i gang?
  • Hvordan skal du følge opp og hjelpe dem videre?
  • Har du en god plan for å "se" disse medlemmene litt ekstra? 

Legg grunnlaget for tillit og treningsglede fra start. Vær synlig og gi veiledning. Vis disse medlemmene at de blir sett, og at de er viktige. Tilhørighet skapes av mennesker!


En fugl i hånda eller ti på taket?
Selv om fokus på nye målgrupper bør ha en plass i din plan, så sies det at det koster mindre å bevare kunder du har, enn å skaffe nye. Evnen til å ta vare på medlemmene og oppfatte signaler på at de er på vei ut, vil alltid være viktig for omsetningen og omdømmet på senteret ditt. Derfor skal du selvsagt fortsette med å gjøre det du kan for å beholde de medlemmene du har! Det trenger ikke være enten eller.  

Gratis guide: Derfor bør du sette bort hele betalingsprosessen