IMG_0219-2

Stadig flere inngår avtaler om automatisk betaling av faste avgifter som strøm, telefon, forsikring – og trening. Til tross for fremvekst av stadig nye betalingstjenester fremstår AvtaleGiro fremdeles som den enkleste og mest effektive betalingsmetoden for betaling av treningsavgift.

AvtaleGiro er en norsk tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Det vil si at banken sørger for at regningene betales direkte fra medlemmenes konto på forfallsdato.

AvtaleGiro gir flere fordeler både for treningssenteret og medlemmene dine:

  • Enkel betalingsmetode: Medlemmene slipper å legge hver regning manuelt til betaling. Det er ingen regning som må godkjennes i nettbanken og regningene blir automatisk betalt i tide.

  • Oppdatert og oversiktlig regnskap: Alle regninger som sendes med AvtaleGiro har KID-nummer. Innbetalinger blir dermed automatisk bokført.

  • Tid og penger spart: Senteret ditt reduserer kostnader og tid knyttet til arbeidet med trykking, pakking, forsendelse og etterbehandling av regninger.

Nær 100 prosent betalingsgrad

Den kanskje viktigste årsaken til at AvtaleGiro er den foretrukne betalingsformen for de fleste treningssentre er at den reduserer risikoen for manglende eller forsinket betaling.

Av de medlemmer og bedrifter som har avtale om at treningsavgiften skal bringes til forfall gjennom faktura, må 1 av 5 purres.

I de tilfeller medlemmene har aktiv AvtaleGiro, blir tilnærmet alle krav betalt ved forfall. Etter purring og eventuell inkassopågang er løsningsgraden høy.

Les mer om hva betalingsgrad er her

Analyser viser at 1 av 10 medlemmer som mottar purring ikke har godkjent AvtaleGiro-fullmakten i banken. Denne delen av treningssenterets medlemmer genererer i dag samlet sett flere purringer enn de medlemmene som har aktiv AvtaleGiro.

For å sikre at treningssenterets medlemmer betaler til rett tid, er det derfor avgjørende å gjøre en innsats for å få flest mulig aktive AvtaleGiro-avtaler blant dine medlemmer. 

Aktiver AvtaleGiro raskere ved elektronisk signering

haavard-pulsfoerde

Daglig leder Håvard Røneid ved treningssenteret Puls i Førde, sier AvtaleGiro  er en god løsning for dem.

Treningssenteret Puls Førde i Sogn og Fjordane, jobber for å få flest mulig medlemmer til å aktivere AvtaleGiro.

Daglig leder, Håvard Røneid, forteller at treningssenteret både i kommunikasjon og strategi oppfordrer nye medlemmer om å benytte AvtaleGiro som betalingsform.

Les mer om AvtaleGiro-fullmakt her

Ønsker du å integrere elektronisk avtaleinngåelse av AvtaleGiro kan du kontakte banken til treningssenteret ditt og din medlemssystem-leverandør for å komme i gang med dette. Med denne tilleggstjenesten tilgjengelig på nettsidene til treningssenteret, kan medlemmene dine aktivere AvtaleGiro via nett eller mobil. 

Du kan også oppfordre medlemmer til å aktivere AvtaleGiro på e-post med en link til hvor medlemmet registrerer sitt kontonummer, beløpsgrense og sin e-postadresse. De medlemmene som ikke har aktiv AvtaleGiro blir kontaktet per telefon. Treningssenteret informerer om fordelene med AvtaleGiro og hvordan medlemmet enkelt kan aktivere denne.

Daglig leder Røneid forteller at de ikke lenger ber medlemmer om å fylle ut postalt skjema for AvtaleGiro ved inngåelse av medlemskap hos dem. Bestiller man medlemskap på nettsidene til Puls, blir medlemmene som ønsker et vanlig medlemskap bedt om å signere AvtaleGiro via epost. 

- Vi opplevde at det kunne ta lang tid fra skjemaene var innlevert til AvtaleGiro ble aktivert. Videre hendte det til stadighet at disse skjemaene ble borte eller ikke ble registrert. Ved å benytte elektronisk avtaleinngåelse tar det maksimalt 48 timer å få registrert en AvtaleGiro-avtale. Både for oss og for medlemmet er elektronisk signering av AvtaleGiro både enklere og sikrere, sier Røneid.

LES OGSÅ: Oppfølging av nye medlemmer på AvtaleGiro

Gjør du slik som treningssenteret i Førde og legger et godt grunnarbeid for aktivering og innbetaling ved bruk av AvtaleGiro, vil det være enklere å gjøre jobben rett og mer effektivt i fremtiden – både for deg og dine kollegaer. 

Treningssenteret ditt får også en høyere betalingsgrad når dine medlemmer betaler når de skal. Noe som igjen gir treningssenteret ditt god likviditet og forutsigbarhet.

KPI - suksesskriterier
KPI – Key Performance Indicator - er en beskrivelse av de suksesskriteriene som er mest avgjørende for hvordan bedriften din lykkes. KPI-ene kan ses på som måltall for bedriftens mål og strategier, som igjen kan bidra til å styrke selskapets økonomi og resultat.  
Jevnlig presenterer vi en KPI vi mener er viktig for ditt treningssenter.  Sjekk de ut her.


Gratis e-bok: Slik får du et mer lønnsomt treningssenter