20151009_Credicare-Trening_0322

Statlige
strakstiltak kan være med på å redde treningssentre over hele landet. 
Samfunnet preges av unntakstilstand og treningssenterbransjen rammes hardt av situasjonen knyttet til koronaviruset. Stengte senterdører er utfordrende for hele treningssenterbransjen og mange ser seg nødt til å gjøre tiltak for å redde den økonomiske situasjonen.

For å redusere likviditetspresset kan et nødvendig tiltak være å permittere ansatte midlertidig, uten at arbeidsforholdet opphører, slik at arbeidstaker fritas for arbeidsplikt og arbeidsgiver fritas for lønnsplikt.

Samtidig har staten innført flere strakstiltak for at både dine ansatte og bedriften din skal holde hjulene i gang fremover. Blant annet er de nye permitteringsreglene fra staten godt nytt for både arbeidsgivere og arbeidstakere i treningsbransjen.

Siste tiltak fra staten er muligheten til å søke om kontantstøtte. Les mer på Treningsindustrien sine sider. 

Hvilke rettigheter har dine ansatte? 

Hastetiltakene favner både små og store bedrifter, selvstendig næringsdrivende og ansatte. Ifølge Virke kommer det flere tiltak for å hjelpe næringslivet fremover. Her er de største punktene:

  • Tidligere fikk permitterte lønn i 15 dager, nå skal de få lønn i 20 dager. Du som arbeidsgiver betaler de to første dagene, mens staten betaler for de neste 18 dagene.
  • Nå skal flere lavtlønnede få dagpenger. Tidligere var grensen 150.000 kroner i årslønn, nå senkes den til 74.894 kroner.
  • Foreldre og foresatte som er hjemme med barn og som har nådd grensen for omsorgspenger, får doblet omsorgsperioden sin. Hver forelder vil få 20 dager med omsorgspenger.

Hvilke rettigheter har bedriften din?

Regjeringen har satt opp to statlige garantiordninger for norske bedrifter. I første omgang inneholder denne krisepakken 100 milliarder kroner. Hvordan disse ordningene konkret vil utspille seg og hvordan et treningssenter eller -kjede vil få hjelp av disse ordningene gjenstår å se. Virke Trening jobber for å få til en krisepakke øremerket treningsbransjen. 

Du kan lese mer om Virkes arbeid på Treningsindustrien sine sider her.

Garantiordningene som er vedtatt ser slik ut:

Små og mellomstore bedrifter: Dette tiltaket inneholder en statlig lånegaranti for banklån, med en ramme på 50 milliarder kroner.

Store bedrifter: Dette tiltaket innebærer gjenoppretting av statens obligasjonsfond, som i 2009 ble opprettet for å hjelpe det norske næringslivet gjennom finanskrisen. Dette tiltaket har en ramme på 50 milliarder kroner som kan investeres i obligasjonslån utstedt av norske bedrifter, forvaltet av Folketrygdfondet.

Selvstendig næringsdrivende: Frilansere og selvstendig næringsdrivende med enkeltmannsforetak kan nå etter 17 dager uten inntekt få 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter, opptil 600.000 kroner. Nå får de også sykepenger fra den tredje dagen og omsorgspenger fra den fjerde dagen. Regjeringen åpner også opp for å gi selvstendig næringsdrivende med enkeltmannsforetak økonomisk sosialhjelp mellom dag 1 og 17, uten behovsprøving hos Nav.

Iverksetter tiltak gjennom Innovasjon Norge

Virksomheter med lavrisikolån og risikolån gjennom Innovasjon Norge får nå lavere renter – 1 prosentpoeng for lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån. Renteendringen gjelder for nye lån og løpende lån fra 15. april.

Innovasjon Norge tilbyr også avdragsutsettelse og forenklede søkeprosesser for å få innvilget lån hos dem. I tillegg økes lånetaket på oppstartslån fra 1,5 millioner kroner til to millioner kroner.

Du kan lese mer om disse tiltakene på Innovasjon Norge sine sider.  

Kutter i arbeidsgiveravgiften

Politikerne enes også om å kutte i arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng i to måneder for å hjelpe norske virksomheter. 

Ifølge Virke utsettes også innbetaling av MVA-avgiften som forfaller i april og arbeidsgiveravgiften som forfaller i mai. Innbetaling av forskuddsskatt, formueskatt og næringsbeskatning utsettes også. I tillegg kan bedrifter tilbakeføre eventuelt underskudd i 2020 mot skattlagt overskudd i 2019 og 2018.

Følg med her for å få Virkes siste oppdateringer om hvordan statens tiltak kan hjelpe bedriften din. 

Mange kommuner ser også på muligheten for å  lette på eiendomsskatten, slik at for eksempel husleien til næringsdrivende reduseres i perioden fremover. Det er foreløpig ikke lagt noen føringer fra statlige myndigheter sentralt. 

Dette kan du lese mer om på Kommunesektorens organisasjon sine sider.

Vær tidlig ute

Ser du deg nødt til å permittere ansatte for å holde likviditeten oppe, har Nav gode tips til hvordan du skal gå frem. 

Nav ber bedrifter som må permittere ti eller flere ansatte om å gi melding til Nav så tidlig som mulig ved å benytte skjemaet «Arbeidsgivers meldeplikt til NAV ved masseoppsigelser, permittering uten lønn og innskrenking i arbeidstiden», (NAV 76-08.03)».

Nav opplyser om at det jobbes med å få til en digital innsendingsmetode, men foreløpig må man sende skjemaet med vanlig postgang.

Nav har også laget en video som enkelt forklarer deg hva du som arbeidsgiver må gjøre nå.

Hold deg oppdatert

Tiden fremover er usikker, men er du oppdatert på hva som skjer og har skjedd, er det lettere å ta beslutninger og planlegge for fremtiden. Sjekk gjerne disse sidene jevnlig: 

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Altinn: https://www.altinn.no/starte-og-drive/

Nav: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav

Virke: https://www.virke.no/koronaviruset/


Last ned gratis guide for treningsbransjen