Aktivinstruktør, Espern Hamar, trening
 
- Jeg brenner for lavterskeltrening. På Espern Aktivitetspark er vårt høyeste ønske å gjøre en forskjell for folkehelsen i Hamar og omegn, forteller Heidi Bjerkestrand. 
 
Espern jobber vi med mange ulike grupper og pasienter med helseutfordringer og alvorlig sykdom, deriblant kreftpasienter. Vi tilrettelegger for dem, slik at de har et tilpasset treningstilbud mens de gjennomgår eller er ferdig med kreftbehandling.

Heidi Bjerkestrand | Gjesteforfatter

Heidi er ansvarlig for de ulike helsekonseptene ved Espern Aktivitetspark i Hamar. Hun har snart 30 års erfaring i treningsbransjen og er veldig engasjert i trening som forebyggende helsearbeid. Etter endt sykepleiertudanning og åtte år i arbeid på Sentralsykehuset i Hedmark, ble hun med å starte Espern AS i 2003. Hun er også utdannet personlig trener, yogainstruktør og AKTIVinstruktør.

Helse‐ og omsorgsdepartementets Nasjonale kreftstrategi 2013‐17 viser at fysisk aktivitet spiller en viktig rolle både under og etter avsluttet behandling for kreft.

Spesialutdanning ved Norges Idrettshøgskole

Jeg utdannet meg som AKTIVinstruktør ved Norges Idrettshøgskole i 2015, og jeg er en av mange instruktører over hele landet som får gleden av å se mennesker reise seg og komme tilbake til seg selv etter lang tids sykdom. 

Som tidligere sykepleier har jeg blant annet jobbet med kreftpasienter i behandling, og etter å ha arbeidet i treningsbransjen i noen år hadde jeg et sterkt ønske om å jobbe mer med forebyggende helsearbeid med hovedvekt på fysisk aktivitet.

I 2014 var deltidsstudiet helt nytt. Det ble startet av stiftelsen «Aktiv mot kreft» sammen med Norges Idrettshøgskole og Oslo universitetssykehus. Ifølge nettsidene til Aktiv mot kreft ble studiet opprettet for å øke kunnskapen om trening for mennesker som har avsluttet kreftbehandling.

LES MER: Trening som kreftmedisin

20190722-Aktivinstruktør02


Viktig støttespiller

Espern samarbeider med brystkreftforeningen og frisklivssentralen. I praksis tilbyr vi gruppetrening for brystkreftrammede hver mandag, der noe av kursavgiften dekkes av brystkreftforeningen. Vi kjører også trening for kreftpasienter som deltar på mestringskurs som går over åtte uker.

I fire år har også kreftpasienter med ulike diagnoser kunnet trene med personlig trener, dette er noe pasienten selv betaler for. I tillegg til dette kan kreftpasienter delta på MediYoga-kurs. 

Nå holder jeg på med videreutdanning i MediYoga for å bli en MediYoga-terapeut. Denne «treningsformen» er et veldig godt supplement til trening for mennesker med alvorlige diagnoser. De lærer seg pusteteknikker og avspenningsøvelser for å kontrollere stressreaksjoner knyttet til unntakstilstanden kroppen går inn i ved en kreftdiagnose.

Kreftpasienter hos oss på Espern forteller at de:

  • Føler seg sterkere
  • Får økt energi i hverdagen
  • Hadde ikke klart dette på egenhånd
  • Generelt har en bedret livskvalitet
  • Har trent under behandling, og føler dette har vært med på å redusere bivirkninger av behandlingen

Mine observasjoner og funn etter testing, er blant annet økt muskelstyrke, bedret bevegelighet, mobilitet og stabilitet. Det føler seg mer trygge og kjenner mestring i hverdagen med betydelig bedret fysisk funksjon. 

Vi ser også starten på gode treningsvaner og kreftpasientene forteller at de ser resultater de ikke trodde var mulig å få til etter endt kreftbehandling. 
Fysisk aktivitet forebygger utvikling av senbivirkninger som vi vet er uheldige virkninger av ulike kreftbehandlinger. Dette gjelder da spesielt utmattelse, tap av muskelmasse og nedsatt oksygenopptak.

Tar ditt senter sjansen?

Vi på Espern bruker mye tid på å fortelle om hvor viktig trening er for kreftpasienter. Jeg reiser rundt og forteller om lavterskeltreningen til pasienter, kreftbehandlere, kommuner og kreftforeninger. 

Jeg håper flere treningssenter i fremtiden vil tilegne seg kompetanse på dette feltet. Da er det enklere å inngå samarbeid med ulike aktører og kreftbehandlere slik at man kan være med å bidra til å hjelpe mennesker med helseutfordringer. Etter hvert tror jeg dette vil bidra til en større forståelse, erfaring og dokumentasjon på hvilken virkning trening har på kroppen til kreftrammede mennesker, i tillegg til eksisterende forskning. 

Jeg oppfordrer andre treningssenter til å satse på mer lavterskeltrening slik at de svakeste i samfunnet vårt kan komme raskere tilbake, føle seg trygge når de trener og danne gode treningsvaner for fremtiden. 

Gratis e-bok: Starte treningssenter