Hver femte ansatt i Norge har tilbud om trening i arbeidstiden, men ikke nødvendigvis de som trenger det mest.

Hver femte arbeidstaker i Norge har tilbud om trening i arbeidstiden, men de som kanskje trenger det aller mest får det dårligste tilbudet. Hvorfor er det sånn, og kan treningssenteret gjøre noe for å utjevne skjevfordelingen mellom yrkesgruppene?

Tidligere i år kom tallene som slo fast at hver femte ansatt i norske virksomheter har tilbud om trening i arbeidstiden. "Fantastisk!" var min første tanke. Men så gikk jeg tallene litt nærmere etter i sømmene, og noen flere tanker meldte seg.

Skjevt fordelt mulighet

Jeg er selv en av de mange heldige som har tilbud om trening i arbeidstiden. Jeg har en arbeidsdag hvor jeg sitter mye og beveger meg lite, men jeg har ingen helseplager som følge av jobben min. I hvert fall ikke enda. 

Ifølge SSB er det 10 prosent av ansatte i akademiske yrkesgrupper som oppgir at de har jobbrelaterte helseproblemer. Til sammenligning har 34 prosent av renholdsarbeidere et helseproblem som de mener er relatert til arbeidet.

Likevel blir trening i arbeidstiden sett på som mer nødvendig for oss som sorterer under såkalte "inaktive" yrkesgrupper. I snitt har hele 27 prosent av de ansatte i stillesittende yrker et tilbud om trening i arbeidstiden, mens kun 7 prosent av renholdsarbeiderene har den samme muligheten. 

Trening i arbeidstiden er med andre ord et skjevfordelt gode mellom yrkesgrupper.  

Vi sitter oss syke (og trener oss friske)

Men selv om andelen jobbrelaterte helseplager i stillesittende yrker er forholdsvis liten, så er det likevel all grunn til å slå alarm rundt stillesittende arbeid og inaktiv livsstil i kombinasjon. Mange av oss sitter alt for mye. Både mens vi jobber, på veien til og fra jobb - og etter jobb, foran TV'en eller PC'en. Alt i alt blir vi bare mer og mer inaktive, og det er et folkehelseproblem. NHI kaller det den nye folkesykdommen.

Feil sittestilling og lange arbeidsøkter foran en PC-skjerm er grobunn for dårlig holdning (der snakker jeg av erfaring). Det er ikke uten grunn at nesten alle arbeidsgivere nå tilrettelegger for sittende ansatte med hev/senk-pulter, tøyestrikker og stressballer. Ja, til og med små tredemøller til å ha under kontorpulten har blitt ganske vanlig. Det er rett og slett mulig å ta seg en spasertur mens man jobber! 

Og mange arbeidsgivere betaler altså for at ansatte kan trene i arbeidstiden. Spreke ansatte orker mer og har lavere sykefravær - i hvert fall i teorien. Ikke minst er trening i arbeidstiden en vinn-vinn situasjon for arbeidstakere som sliter med å finne tiden til å trene i en hektisk hverdag.  

Alt dette er fantastisk - og enda flere yrkesgrupper burde få nyte godt av dette godet! 

LES OGSÅ: Når arbeidsgiver betaler for treningen

Dårligere tilbud til de som trenger det mest?

Trening handler like mye om fysisk og psykisk avkobling, som høy puls og vekter. Da holder heller ikke argumentet om at de som har fysisk arbeid ikke trenger trening i hverdagen. Det er snarere tvert imot.

Sykepleiere er blant de gruppene som har et dårligere tilbud om trening i arbeidstiden. En arbeidsdag på et sykehus er kanskje noe av det mest krevende man kan ha som yrke, både fysisk og psykisk. Det handler om å pleie mennesker, vise omsorg, løfte tungt, løpe mellom pasienter og avdelinger - og i noen tilfeller handler det faktisk om å redde liv.

Brannmannskap og politi, som også blir stilt i krevende situasjoner på jobb, er jo pålagt å trene og holde seg i fysisk god form. Men det skal altså ikke gjelde for helsepersonell!

Også leger og lærere er blant yrkesgruppene som sjeldnere har tilbud om å trene i arbeidstiden. I rapporten fra SSB pekes det på at helsepersonell og lærere må være tilgjengelige for pasienter og elever mesteparten av arbeidsdagen, og at dette kan være årsaken til at disse yrkene har et dårligere tilbud.

For meg høres dette ut som en enda større grunn til at de bør få et avbrekk med fysisk aktivitet i arbeidsdagen!

LES OGSÅ: Slik drar du fordel av at hver femte ansatt kan trene i arbeidstiden

Kan treningssentrene bidra til at enda flere yrkesgrupper får trening i arbeidstiden?

Det er kanskje lett for noen arbeidsgivere å tenke at ansatte som har en fysisk arbeid ikke trenger trening på jobben, fordi de allerede er i aktivitet. Men da er jo formålet med treningen misforstått. Trening gir både fysisk og mentalt overskudd som man trenger nettopp for å takle en hektisk og krevende hverdag.

Du som jobber på treningssenter vet mye om effektene og helsegevinstene av trening, forebygging av helseplager og - ikke minst - hvorfor fysisk aktivitet bør inngå naturlig i en variert og sunn hverdag for alle mennesker, uansett yrke og utdanning.

LES OGSÅ: Har treningssenteret plass til meg?

Med andre ord: Du er kvalifisert til å argumentere for at flere arbeidsgivere bør gi ansatte muligheten til å trene i arbeidstiden! Dette kan du bruke som en forretningsmulighet. I en bransje og et marked preget av sterk konkurranse er det viktig å tenke nye muligheter - kanskje er dette inngangen til en ny målgruppe for deg og ditt senter?

Du kan for eksempel starte med å henvende deg direkte til utvalgte virksomheter i ditt nærområde hvor de ansatte kommer dårlig ut i "treningslotteriet" på jobben. Kan du tilby trening på arbeidsplassen? Eller gi et godt tilbud på fellestreninger i dine lokaler? Begge deler er måter for arbeidsgivere å tilby trening som skattefritt ansattgode.

Uansett hva motivet ditt er for å få enda flere arbeidstakere i aktivitet, så gagner det både ansatte, arbeidsgivere og folkehelsa!

Gratis e-bok: Slik får du et mer lønnsomt treningssenter