IMG_9022

Årets omdømmeundersøkelse fra CrediCare viser at bransjen har styrket sitt omdømme i befolkningen det siste året.

Trenden med fallende omdømme har snudd blant medlemmene. Selv om økningen er marginal, ser det nå ut som at treningssenterbransjen er på vei i en positiv retning. 

Omdømmeundersøkelsen har de siste fire årene blitt presentert under CrediCare sitt store bransjetreff TREN. Undersøkelsen blir gjort i samarbeid med Norstat og Kantar TNS, for å kartlegge omdømmet for treningssenterbransjen i Norge. Etter fire år ser vi en forbedring fra tidligere år - medlemmer ser nå mer positivt på treningsbransjen.

Her kan du laste ned Omdømmeundersøkelsen for 2019

Omdømmet er fremdeles sårbart  

Det er gode nyheter at treningssenterbransjen har styrket omdømmet med to indekspoeng fra 37 i 2018 til 39 poeng i 2019. Man skal likevel være oppmerksom på at bransjens omdømme fremdeles er sårbart. Årets tall skiller seg fra de fire siste årene, og den positive utviklingen er et resultat av økt bevisstgjøring blant treningssentrene. Det kan tenkes at bransjen har blitt mer oppmerksom på dette med omdømme etter at CrediCare gikk ut med resultatene fra sin første undersøkelse i 2016. Bevissthet på eget omdømme gjør at bransjen opprettholder fokus og arbeider videre med tiltak for å styrke omdømmet.

IMG_9038

Her er noen av hovedfunnene fra årets omdømmeundersøkelse:

  • Treningssenterbransjen har styrket sitt omdømme blant egne medlemmer.
  • Andelen som mener treningssentrene bidrar positivt til den norske folkehelsen øker både blant medlemmer og ikke-medlemmer.
  • Andelen medlemmer som mener man får mye igjen for pengene øker. 

LES OGSÅ: Ta kontroll over omdømmet til treningssenteret ditt

Enkelte funn har holdt seg så å si uendret. Medlemmer er opptatt av helseeffekt ved regelmessig trening, ikke-medlemmer tror fremdeles at medlemmene på et treningssenter er mest opptatt av trening og utseende. Treningssentrene har beholdt en stabil tillit til hvordan de ivaretar personopplysninger.

Ønsker mindre fokus på utseende

Å bygge omdømme krever hard og fokusert jobbing over tid. Vi ser i år at bransjen beveger seg i riktig retning. For å styrke omdømme kan et tiltak være å fokusere mer på folkehelse. Dette støttes av funnene der det fremkommer at både medlemmer og ikke-medlemmer heller vil at bransjen skal ha mer fokus på helse fremfor utseende og kropp.
 
Last ned Omdømmeundersøkelsen 2019