Hvilke krafttak må til for å snu den negative utviklingen i treningsbransjen?

Treningssenterbransjen har i mange år opplevd en fantastisk utvikling. Fokus på helse og fysisk aktivitet har vært jevnt økende. Nye og spennende treningsformer, konsepter og produkter har gjort det stadig mer interessant for folk flest å trene. Aldri før har så mange vært medlemmer på treningssenter. Og så. Bråstopp!

Hver femte voksne nordmann er medlem av et treningssenter. Det er den høyeste penetrasjonsraten i Europa. Ola Nordmann liker å holde seg i form, og i flere år har vi sett en flott vekst både i antall treningssenter og i omsetning for bransjen. Men ingenting vokser inn i himmelen.

Null vekst og svakt omdømme

Treningssenterbransjen opplever nå at veksten har stoppet opp. De siste tre år har det vært tilnærmet null vekst. Også andre vitale kurver peker nedover: Marginene i bransjen har krympet til 2 små prosenter, og 4 av 10 senter går med underskudd.

Og som om ikke dette var nok dårlige nyheter, så viser CrediCare sin omdømmeundersøkelse i 2016 at bransjen sliter med lav anseelse i den delen av befolkningen som ikke trener på treningssenter.

Slike tall og fakta gjør det selvsagt utfordrende å utvikle sentrene videre.

Hva nå?

Hvordan er det mulig for aktørene i bransjen å beholde sine posisjoner og gjenta suksessene med et slikt bakteppe? Hvordan skal kjedene og det enkelte treningssenter sikre positive resultater og høyere avkastning fremover?

Det pekes på flere mulige løsninger på utfordringene.

Sats Elixia satser hardt på timer timer med personlig trener (PT) og solgte i 2016 hele 295.000 timer, en økning på 15% på et år. Dette er en trend som flere forsøker å utnytte, men som setter krav til personell med riktig kompetanse og riktige egenskaper. 

Kan et strategisk samarbeid med norske helsemyndigheter være en vinn-vinn situasjon for bransjen og folkehelsa? Dette er et tema vi også har på programmet for TREN17 som arrangeres 23. og 24. mars. Mangel på fysisk aktivitet er et folkehelseproblem, men helsemyndighetene innbyr i liten grad til samarbeid med den private treningsbransjen. Kanskje det er bransjen selv som skal ta initiativ til samarbeid med sentrale og lokale helseaktører? 

TREN17 utfordrer vi flere foredragsholdere og bransjeaktører til å dele sine tanker rundt utfordringer og muligheter i et mettet marked. Eksperter vil også gi råd om strategivalg. Se hele programmet her.

TREN17_1.jpg

Gratis e-bok: Slik får du et mer lønnsomt treningssenter  Last ned nå