20190619-4F0A2305-Edit

Innfordringsprosessen er en vital, men krevende og tidvis ømfintlig prosess. Da er det viktig med et godt samarbeid med en profesjonell betalingspartner du har tillit til.

I arbeidet med å drifte og utvikle treningssenteret ditt, er det viktig å skape og opprettholde tillit til medlemmene dine. Dette arbeidet som du og dine kollegaer gjør, vises for eksempel godt igjen i den positive utviklingen av bransjens omdømme de siste årene.

Tillit gjelder ikke bare i forholdet til dine medlemmer, dette er noe du også bør ha i forholdet til samarbeidspartnerne dine. Du skal være trygg på de du velger å samarbeide med. Et eksempel på en samarbeidspartner, er oss i CrediCare som tilbyr betalings- og innfordringstjenester.

Dette er oppgaver som ikke skal tas lett på, og som krever tilpasset oppfølging. Slike prosesser kan være tidkrevende og ubehagelig for medlemmer og senter, noe som er et godt argument for å hente inn profesjonell hjelp utenfra. Men hva kan du forvente og kreve av en betalingspartner, for å sikre at dine medlemmer blir fulgt opp på en god måte? Innfrir betalingspartneren din her, har du all grunn til å ha tillit til dem.

Les også: God service gir senteret ditt et viktig konkurransefortrinn 

Betalingspartneren din representerer deg

Hva gjør en betalingspartner? De sørger for at dine medlemmer får tilsendt betalingsinformasjon hver måned, slik at de kan gjøre opp for seg. I tillegg kan en betalingspartner også følge opp medlemmer som ikke betaler, og drive inn krav, slik som oss i CrediCare.

Du gjør lurt i å gjøre et godt forarbeid for å finne den rette betalingspartneren for ditt senter og dine medlemmer. Sørg for å basere ditt valg av betalingspartner på et godt nok grunnlag. Tilliten dine medlemmer har til treningssenteret ditt, påvirkes også av hvordan de behandles av samarbeidspartnerne dine.

Betalingsoppfølging og inndrivelse av ubetalte fakturaer utføres først og fremst av inkassovirksomheter. Det er selskaper som driver inn ubetalte krav på vegne av andre virksomheter. For å drive inn ubetalte krav på vegne av andre i Norge, må man ha en godkjennelse fra Finanstilsynet- en inkassobevilling. En rekke vilkår skal innfris for å få en godkjennelse fra Finanstilsynet, en full oversikt finner du på lovdata.no eller hos Finanstilsynet.

Kort fortalt må virksomheter som søker om inkassobevilling ha en leder som har en godkjent personlig inkassobevilling. Denne lederen må blant annet ha minst tre år av de siste ti årene med relevant erfaring fra alle områder av en inkassovirksomhet.

Med en slik godkjenning fra Finanstilsynet, skal ditt treningssenter være trygg på at betalingspartneren eller inkassovirksomheten du velger, følger gjeldende lover og regler, i tillegg til å etterleve god inkassoskikk.

Les også: Inkassoleverandør eller betalingspartner - hva er behovet på ditt treningssenter?

Ny inkassolov legger vekt på høyere kompetanse

I løpet av de neste årene vil den gjeldende inkassoloven fra 1989 gjennomgå en modernisering. En av de største endringene i den nye loven er høyere kompetansekrav til foretak og personer med inkassobevilling.

Målet med de nye kompetansekravene er å øke profesjonaliteten til alle norske inkassovirksomheter, noe som ønskes velkommen av inkassobransjen. Selv om en inkassovirksomhet i dag kun trenger én leder med godkjent bevilling, er det flere virksomheter som allerede har flere ansatte med personlig inkassobevilling. I CrediCare er det flere ansatte med personlig bevilling og som dermed har mer kompetanse utover det som kreves etter dagens regler. Med denne godkjennelsen kan flere ansatte blant annet håndtere uløste saker som går rettslig, og bistå og veilede et treningssenter helt til en sak er løst. Dette er med på å sikre innbetaling og god oppfølging av dine medlemmer.

Hjelper deg å ta vare på dine medlemmer

Tillit bygges opp over lang tid, men det tar bare ett øyeblikk å bryte ned. Sørg for at du og senteret ditt kan være trygge på at leverandørene dine leverer de tjenestene du betaler for. En god betalingspartner er der ikke bare for senteret, men også for medlemmene dine.

«Hvorfor ble ikke avtalegiroen trukket?», «Hvorfor får jeg faktura når jeg har bestilt avtalegiro?», eller «Jeg kan ikke betale nå, kan jeg få en avtale om utsettelse/nedbetaling?».

Spørsmålene er mange, og en betalingspartner som kjenner din bransje inn og ut, bidrar til at dine medlemmer, forblir dine medlemmer. Samarbeider du med en betalingspartner med lang erfaring, slik som CrediCare, er det gode sjanser for at vi kan hjelpe deg med ethvert spørsmål i enhver situasjon.

Ikke la problemer knyttet til betaling, bli det som ødelegger for deg og dine medlemmer. Gjør et godt forarbeid før du velger din samarbeidspartner.

Gratis guide: Derfor bør du sette bort hele betalingsprosessen